Ktl-icon-tai-lieu

phân tích môi trường bên trong của công ty CP Lương Thực Hậu Giang

Được đăng lên bởi Luan Nguyen Vu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT

BÀI THUYẾT TRÌNH
LỚP: QUẢN TRỊ KINH DOANH - K6

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
GV:ThS.NGUYỄN

MINH THƯƠNG

Nhóm4 :

1.
2.
3.
4.
5.

NGUYỄN VĂN BEO
ĐÀO TRỌNG NHÂN
NGUYỄN VĂN QUI
MẠCH THÀNH NHÂN
ĐINH VĂN LUÔN

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP
(Phươngphápphântíchchuỗigiátrị)

I.

CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA TỔ CHỨC

Cơsởvậtcủacôngtykháhiệnđại,vớihệthốngxayxátlúagạođượcnângcấplàmcho
%tấmíthơn,hệthốngđườngchuyềnbăngtảicũngđượcápdụngcôngnghệmới.

Côngtyxâydựngthêmhệthốngsấykhôlúavànhàkho.Vìthếsảnlượnggạocủacôngtyluônđư
ợcgiữổnđịnh.

Phươngtiệnvậnchuyển:
Côngtyđầutưthêm500xetảicótảitrọnglớn,đầutưthêm100xecontainer,vàmộtsốxàlangđểvậnchuyển
lúagạo.ngoàiracôngtycònnângcấpcảngsôngcủacôngtyđểchomộtsốxàlangcótảitrọngnặngđểcó
thểvàođược,nhằmđápứngtốtnhucầusảnlượng.

II. NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
1.Cơcấutổchức

•
•
•
•

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:
+ Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên
+ Ban Tổng giám đốc: 04 người
+ Phòng chức năng: 05phòng

2.Nguồnnhânlực

•
•
•

Tổng số lao động:
Trong đó:

546người

115 CB.CNV

83 công nhân trong dây chuyền sảnxuấtvàhơn 150 lao động phổ thông ngoài dây chuyền sản xuất.

•
•
•
•
•

Phòng Tổ chức Hành chánh
Phòng Tài chánh Kế toán
Phòng Kế hoạch Kinh doanh
Phòng Kỹ thuật Đầu tư
Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

II. PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG-CÔNG NGHỆ
Côngtytậphuấnchocôngnhânởbộphậnsảnxuất,đàotạo
thêmchonhânviênvềcôngnghệmớinhậptừnướcng
oàivề.Vềhànhchínhthìcôngtyđàotạothêmchonhân
viênvềkêkhaithuế,báocáothunhập,quytrìnhlậphợ
pđồng,kỹnăngkíkếthợpđồngxuấtnhậpkhẩu.

NgoàiracôngtycònpháttriểnthêmbộphậnMarketingnh
ằmpháttriểnsảnphẩm,thươnghiệucủacôngty.Tuyể
ndụngthêmnhânviênởmộtsốvịtrícònthiếunhằmđá
pứngđầyđủnhucầucủacôngty.

-

Hậucầnnhập:

NỗikhổcủaDNxuấtnhậpkhẩu,theoôngĐỗXuânQuang
,ChủtịchVLA,cũngchínhlànỗikhổcủaDN
logisticstrongnước.HiệncácDNxuấtkhẩuViệtNa
mđangquaylưnglạivớicácdịchvụcủaDN
logisticstrongnước.
DNchủyếuxuấtkhẩutheodạngFOB
(giaotạicảng)nênhọthuêtàunướcngoài

GiácướcDN
logisticstrongnướckhôngthểcạnhtranhvìđộitàunư
ớcngoàihọchuyênnghiệphơn,tàulớnhơn.ĐộitàuVi
ệtNamđangrơivàotìnhtrạngthừatrọngtảinhưnglạit
hiếuđơnhàngphảichoDNnướcngoàithuêtàu.Điềuđ
ólýgiảitạisaohơn1.000 DN
logisticstrongnướcchỉchiếm20%thịphầndịchvụvậ
nchuyểnxuấtnhậpkhẩucònvới25
DNnướcngoàichiểmtới80%.Vìthếcôngtycũnggặp
khôngítkhókhăntrongviệcxuấtkhẩugạo.

+Côngtyhợpđồngvớithươngláibuộcthươngláiphảithumualúatừnôngdânsaochokhôngc
ósựtrộnlẫntừngloạilúavớinhau.
+Côngtykýkếthợpđồngvớinôngdân,hổtr...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT
BÀI THUYẾT TRÌNH
LỚP: QUẢN TRỊ KINH DOANH - K6
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
GV
:ThS.NGUYỄN MINH THƯƠNG
Nhóm4 :
1.
NGUYỄN VĂN BEO
2.
ĐÀO TRỌNG NHÂN
3.
NGUYỄN VĂN QUI
4.
MẠCH THÀNH NHÂN
5.
ĐINH VĂN LUÔN
phân tích môi trường bên trong của công ty CP Lương Thực Hậu Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích môi trường bên trong của công ty CP Lương Thực Hậu Giang - Người đăng: Luan Nguyen Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
phân tích môi trường bên trong của công ty CP Lương Thực Hậu Giang 9 10 356