Ktl-icon-tai-lieu

Phụ tùng toyota

Được đăng lên bởi huanphutung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Car in vietnam
No Manuf
TOYOTA
1 Camry
2

Engine

year

2.2GL, 2.2GLI VN
2.4G VN
2.4G VN

2000 - 2002
2002 - 2004
2004 - 2006

3.0V6
3.5Q

2002-2007
2007-2012

LE 2.4 VÀ 2.5 MỸ

2007 - 2012

SE 2.4 VÀ 2.5; XLE
HYBRID MỸ

COROLLA

VIOS

YARIS

INOVA
HIACE

ZACE

2.0 TAIWAN
2.0E VN
2.5G VN
2.5Q VN
1.3XL VN
1.6GLI VN
1.3J VN
ALTIS 1.8G VN
ALTIS 1.8G VN
ALTIS 1.8G VN
LE1.8USA
ALTIS 1.8G VN
ALTIS 2.0RS VN
ALTIS 2.0V VN
1.5G VN
1.5G VN
1.5G VN
LIMO VN (TAXI)
LIMO VN (TAXI)
1.5E VN
SEDAN1.3
HATCHBACK 1.3
HATCHBACK 1.5
2.0 VN
DIEZEN
DIEZEN
DIEZEN
GASOLINE
DIEZEN

2007 - 2012
2007 - 2012

2012 ~
2012 ~
2012 ~
1996 - 2000
1996 ~2000
2001 ~2004
2001~2004
2004~2006
2007~2007
2007~2012
2011~
2009~
2009~
2003~2005
2005~2007
2007 ~
2003 ~2007
2007~
2007~
2007~2012
2007~2012
2010~
2006~
1998 ~2003
1999~2005
2003~2005
2005~
2005~
1.8 2003~2005
1.8 2006~2007

front Brake

rear brake

FORTUNE

2.7RS5
2.5GVN DIEZEN
2.7V VN GASOLINE
LAND CUISER 4,5 JAPAN
4,5 JAPAN
4,5 JAPAN
4,5 JAPAN
HILUX
2.5E
3.0G
RAV4
2.4 LE USA
3.5V6
PRADO
2.7GX
3.0GLX
4.0GLX
2.7TLX
2.7XL
VENZA
2.7
3.5
LEXUS
460
LS 460
600HL
600HL
600HL
RX 350
350
350
350 USA
450h
450h
GX 470
460
HONDA
CIVIC 1.8
1.8
2.0
2.0
CRV 2.0 TAIWAN
2.4 TAIWAN
2.0 VN
2.4 VN
ACCORD
3.5
2.4
2.4 USA

2006~2012
2008~
2008~
1995~2000
2000~2003
2003~2006
2006~
2010~
2010~
2007~2012
2007~2912
2005~2009
2005~2009
2005~2009
2010 ~
2010~
2009~
2009~
2006~2012
2013 ~
2006~2009
2010~2012
2013~
2003~2008
2009~2012
2009~2012
2013~
2006~2012
2012~
2005~2009
2010~
2006~2011
2012~
2006`2011
2012~
2006~2012
2006~2012
2007~2012
2007~2012
2012~
2012~
2006~2012

oil

air

CABIN

fuel

belts

NIBK

...
Car in vietnam
No Manuf Engine year front Brake rear brake
TOYOTA
1 Camry
2.2GL, 2.2GLI VN
2000 - 2002
2
2002 - 2004
2004 - 2006
3.0V6 2002-2007
3.5Q 2007-2012
LE 2.4 VÀ 2.5 MỸ 2007 - 2012
2007 - 2012
2.0 TAIWAN
2007 - 2012
2.0E VN 2012 ~
2.5G VN 2012 ~
2.5Q VN 2012 ~
COROLLA 1.3XL VN 1996 - 2000
1.6GLI VN 1996 ~2000
1.3J VN 2001 ~2004
ALTIS 1.8G VN 2001~2004
ALTIS 1.8G VN 2004~2006
ALTIS 1.8G VN 2007~2007
LE1.8USA 2007~2012
ALTIS 1.8G VN 2011~
ALTIS 2.0RS VN 2009~
ALTIS 2.0V VN 2009~
VIOS 1.5G VN 2003~2005
1.5G VN 2005~2007
1.5G VN 2007 ~
LIMO VN (TAXI) 2003 ~2007
LIMO VN (TAXI) 2007~
1.5E VN 2007~
YARIS SEDAN1.3 2007~2012
HATCHBACK 1.3 2007~2012
HATCHBACK 1.5 2010~
INOVA 2.0 VN 2006~
HIACE DIEZEN 1998 ~2003
DIEZEN 1999~2005
DIEZEN 2003~2005
GASOLINE 2005~
DIEZEN 2005~
ZACE 1.8 2003~2005
1.8 2006~2007
2.4G VN
2.4G VN
SE 2.4 VÀ 2.5; XLE
HYBRID MỸ
Phụ tùng toyota - Trang 2
Phụ tùng toyota - Người đăng: huanphutung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phụ tùng toyota 9 10 746