Ktl-icon-tai-lieu

PP dạy học Tiếng Việt 2

Được đăng lên bởi caochi1092
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1187 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Lớp K31 Giáo dục Tiểu học

PP DH Tiếng việt (2)
GV : TS. Hoàng Thảo Nguyên

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI
PHƯƠNG PHÁP DH TIẾNG VIỆT (2)
1. Các nguyên tắc DH chung được thể hiện trong phân môn Tập viết:
- Nguyên tắc phát triển lời nói:
+ Tổ chức cho HS rèn luyện chữ viết 1 cách tỉ mỉ, kĩ lưỡng, từ đơn giản đến phức tạp
( nét chữ - con chữ - chữ ghi âm, ghi vần, ghi tiếng )
VD: ( Lớp 1) Bài : n m. GV ptích nét chữ n: 1 nét móc xuôi, 1 nét móc 2 đầu
chữ n
nơ
ca nô
+ Tạo tình huống để HS luyện tập hiệu quả
VD: Cho ng, uôn, dấu huyền
HS ghép
+ Cần hướng dẫn HS giải nghĩa từ trước khi luyện viết.
VD: (Lớp 3) Khi dạy viết bài ứng dụng “Anh em như thể…”, ngoài việc rèn cho HS viết
đúng chữ A hoa, liên kết chữ A với chữ nh đứng sau, lkết các chữ cái thành chữ ghi âm,
vần, tiếng, GV còn cần gthích ngắn gọn ý nghĩa của câu tục ngữ để các em hiểu nội dung
cơ bản của bài viết ứng dụng, thêm vốn vào hành trang ngôn ngữ cho các em gtiếp sau
này.
+ Sử dụng linh hoạt hệ thống câu hỏi đàm thoại giúp HS tìm hiểu cấu tạo, kích cỡ và quy
trình viết chữ.
VD: Dạy chữ hoa A
? Con chữ A có mấy nét
? Nét 1 bắt đầu từ đâu
? Con chữ A cao bao nhiêu đơn vị
- Nguyên tắc phát triển tư duy: Phải làm cho hs thông hiểu nghĩa từ, cụm từ câu ứng
dụng khi viết. Vận dụng linh hoạt PP PTNN, thao tác so sánh, phân tích, tổng hợp giúp
HS thấy được nét t ương đồng và khác biệt giữa các chữ
giúp HS nắm vững cấu tạo
và quy trình viết chữ chính xác.
- Nguyên tắc tính đến đặc điểm của HS:
HS
Yêu cầu tập viết
- hiếu động
- tỉ mỉ
- nhanh mệt
- cẩn thận
- nhanh chán
- kiên trì
- sự chú ý không bền
- thẩm mỹ
- thích mới lạ
Giải quyết mâu thuẫn giữa đặc điểm tâm lí hiếu động với yêu cầu viết chữ, kiên trì, tỉ
mỉ, kỉ luật bằng cách giao nhiệm vụ vừa sức, tổ chức giờ học nhẹ nhàng, thay đổi hoạt
động, tổ chức các trò chơi nghỉ giữa giờ viết và khích lệ động viên…
HS thường chú ý hình dáng chữ mà ít chú ý đến quy trình viết chữ (viết liền nét), ảnh
hưởng tốc độ và tính thẩm mỹ.GV cần xây dựng nền nếp trong lớp( GV viết mẫu, HS thả
bút, theo dõi). Phân HS theo nhóm trình độ.
- Nguyên tắc thực hành: giúp HS luyện chữ theo 2 mức độ:
+ Tập viết đúng hình dáng, quy trình viêế nét chữ và chữ cái.
+ Lkết các chữ cái (viêế liền mạch), viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí và đúng quy
trình.
2. Trình bày các kĩ năng cần rèn luyện cho HS trong môn Tập viết
a) Rèn những kĩ năng ban đầu:

Huế, 27/11/2009

1

Nguyễn Thị Hiếu Thảo
Lớp K31 Giáo dục Tiểu học

PP DH Tiếng việt (2)
GV : TS. Hoàng Thảo Nguyên

- Cách ...
Nguyễn Thị Hiếu Thảo PP DH Tiếng việt (2)
Lớp K31 Giáo dục Tiểu học GV : TS. Hoàng Thảo Nguyên
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI
PHƯƠNG PHÁP DH TIẾNG VIỆT (2)
1. Các nguyên tắc DH chung được thể hiện trong phân môn Tập viết:
- Nguyên tắc phát triển lời nói:
+ Tổ chức cho HS rèn luyện chữ viết 1 cách tỉ mỉ, kĩ lưỡng, từ đơn giản đến phức tạp
( nét chữ - con chữ - chữ ghi âm, ghi vần, ghi tiếng )
VD: ( Lớp 1) Bài : n m. GV ptích nét chữ n: 1 nét móc xuôi, 1 nét móc 2 đầu chữ n
nơ ca nô
+ Tạo tình huống để HS luyện tập hiệu quả
VD: Cho ng, uôn, dấu huyền HS ghép
+ Cần hướng dẫn HS giải nghĩa từ trước khi luyện viết.
VD: (Lớp 3) Khi dạy viết bài ứng dụng “Anh em như thể…”, ngoài việc rèn cho HS viết
đúng chữ A hoa, liên kết chữ A với chữ nh đứng sau, lkết các chữ cái thành chữ ghi âm,
vần, tiếng, GV còn cần gthích ngắn gọn ý nghĩa của câu tục ngữ để các em hiểu nội dung
cơ bản của bài viết ứng dụng, thêm vốn vào hành trang ngôn ngữ cho các em gtiếp sau
này.
+ Sử dụng linh hoạt hệ thống câu hỏi đàm thoại giúp HS tìm hiểu cấu tạo, kích cỡ và quy
trình viết chữ.
VD: Dạy chữ hoa A
? Con chữ A có mấy nét
? Nét 1 bắt đầu từ đâu
? Con chữ A cao bao nhiêu đơn vị
- Nguyên tắc phát triển tư duy: Phải làm cho hs thông hiểu nghĩa từ, cụm từ câu ứng
dụng khi viết. Vận dụng linh hoạt PP PTNN, thao tác so sánh, phân tích, tổng hợp giúp
HS thấy được nét t ương đồng và khác biệt giữa các chữ giúp HS nắm vững cấu tạo
và quy trình viết chữ chính xác.
- Nguyên tắc tính đến đặc điểm của HS:
HS Yêu cầu tập viết
- hiếu động - tỉ mỉ
- nhanh mệt - cẩn thận
- nhanh chán - kiên trì
- sự chú ý không bền - thẩm mỹ
- thích mới lạ
Giải quyết mâu thuẫn giữa đặc điểm tâm lí hiếu động với yêu cầu viết chữ, kiên trì, tỉ
mỉ, kỉ luật bằng cách giao nhiệm vụ vừa sức, tổ chức giờ học nhẹ nhàng, thay đổi hoạt
động, tổ chức các trò chơi nghỉ giữa giờ viết và khích lệ động viên…
HS thường chú ý hình dáng chữ mà ít chú ý đến quy trình viết chữ (viết liền nét), ảnh
hưởng tốc độ và tính thẩm mỹ.GV cần xây dựng nền nếp trong lớp( GV viết mẫu, HS thả
bút, theo dõi). Phân HS theo nhóm trình độ.
- Nguyên tắc thực hành: giúp HS luyện chữ theo 2 mức độ:
+ Tập viết đúng hình dáng, quy trình viêế nét chữ và chữ cái.
+ Lkết các chữ cái (viêế liền mạch), viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí và đúng quy
trình.
2. Trình bày các kĩ năng cần rèn luyện cho HS trong môn Tập viết
a) Rèn những kĩ năng ban đầu:
Huế, 27/11/2009
1
PP dạy học Tiếng Việt 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PP dạy học Tiếng Việt 2 - Người đăng: caochi1092
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
PP dạy học Tiếng Việt 2 9 10 209