Ktl-icon-tai-lieu

PR giao tiếp công chúng

Được đăng lên bởi sociusiuco-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cách làm cho mọi người biết đến và muốn sử dụng sản phẩm của công ty
Mọi người biết đến là khi họ cần sử dụng một mặt hàng nào đó, họ sẽ nghĩ đến sản
phẩm của công ty. Hoặc khi họ đối điện với một thương hiêu họ sẽ dễ dàng liên
tưởng tới sản phẩm của bạn.
Còn khi mọi người muốn sử dụng sản phẩm của công ty là cũng ở trường hợp trên,
trong khi có rất nhiều những phẩm như vậy bán trên thị trường mà họ lại chọn
mua và sản phẩm của bạn.
Ở đây, cách làm cho mọi người biết đến và muốn sử dụng sản phẩm của công ty
chính là những mặt hoạt động của PR nhằm đạt được mục tiêu trên.
PR là tên viết tắt của Public Relations có nghĩa là quan hệ công chúng. Nói một
cách dế hiểu nhất thì là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản
lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực
của mình.
Bản chất của công ty là làm cho khách hàng biết đến công ty cũng như sản phẩm
ngày càng nhiều hơn từ những thông tin đáng tin cậy nhằm tạo một hình ảnh đẹp
trong công chúng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Từ đó mọi người sẽ sử dụng và
muốn sử dụng sản phẩm của công ty.
Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm
nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi, và nhiều hoạt động khác.
Để mô tả cụ thể, dế hiểu và thực tế nhất các hoạt động của PR, đưa ra một công cụ
được gọi là PENCILS: cây bút chì hiệu quả nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng,
cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm và giúp họ tự nói chuyện với nhau.
PENCILS bao gồm :
Publications : Chế bản được phát hành như báo chí, sách vở… Nếu bạn không trả
tiền nhưng vẫn được các phóng viên đánh giá tốt hoặc được các tác giả viết sách
đánh giá tốt về sản phẩm thì đó là thước đo tốt nhất cho việc bạn làm PR tốt.
Events : Tổ chức các sự kiện để nói rõ thêm về sản phẩm. Sự kiện này là các sự
kiện tự nguyện (bạn không thể ép người ta đến như ép người ta xem quảng cáo ở
giữa phim được) .
News : Các thông tin tốt được các phóng viên nhắc tới trong bản tin hàng ngày một
cách tự nguyện.
Community Affairs : Quan hệ cộng đồng bao gồm cộng đồng online và cộng
đồng offline. Quan hệ cộng đồng cần một chính sách lâu dài, bền vững và chân
thành. Không ai muốn làm bạn với một người chỉ xuất hiện dồn dập khi người đó
có tiền và chỉ nói những điều người đó muốn nói (như quảng cáo). Quan hệ cộng

đồng tốt giúp cho việc nghiên cứu sản phẩm, thị trường cũng như việc giới thiệu,
hậu mãi về sản phẩm tốt hơn rất nhiều. Như tổ chức các chương trình này có tính
từ thiện, phục...
Cách làm cho mọi người biết đến và muốn sử dụng sản phẩm của công ty
Mọi người biết đến là khi họ cần sử dụng một mặt hàng nào đó, họ sẽ nghĩ đến sản
phẩm của công ty. Hoặc khi họ đối điện với một thương hiêu họ sẽ dễ dàng liên
tưởng tới sản phẩm của bạn.
Còn khi mọi người muốn sử dụng sản phẩm của công ty là cũng ở trường hợp trên,
trong khi có rất nhiều những phẩm như vậy bán trên thị trường mà họ lại chọn
mua và sản phẩm của bạn.
Ở đây, cách làm cho mọi người biết đến và muốn sử dụng sản phẩm của công ty
chính là những mặt hoạt động của PR nhằm đạt được mục tiêu trên.
PR là tên viết tắt của Public Relations có nghĩa là quan hệ công chúng. Nói một
cách dế hiểu nhất thì là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản
lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực
của mình.
Bản chất của công ty là làm cho khách hàng biết đến công ty cũng như sản phẩm
ngày càng nhiều hơn từ những thông tin đáng tin cậy nhằm tạo một hình ảnh đẹp
trong công chúng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Từ đó mọi người sẽ sử dụng và
muốn sử dụng sản phẩm của công ty.
Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm
nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi, và nhiều hoạt động khác.
Để mô tả cụ thể, dế hiểu và thực tế nhất các hoạt động của PR, đưa ra một công cụ
được gọi là PENCILS: cây bút chì hiệu quả nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng,
cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm và giúp họ tự nói chuyện với nhau.
PENCILS bao gồm :
Publications : Chế bản được phát hành như báo chí, sách vở… Nếu bạn không trả
tiền nhưng vẫn được các phóng viên đánh giá tốt hoặc được các tác giả viết sách
đánh giá tốt về sản phẩm thì đó là thước đo tốt nhất cho việc bạn làm PR tốt.
Events : Tổ chức các sự kiện để nói rõ thêm về sản phẩm. Sự kiện này là các sự
kiện tự nguyện (bạn không thể ép người ta đến như ép người ta xem quảng cáo ở
giữa phim được) .
News : Các thông tin tốt được các phóng viên nhắc tới trong bản tin hàng ngày một
cách tự nguyện.
Community Affairs : Quan hệ cộng đồng bao gồm cộng đồng online và cộng
đồng offline. Quan hệ cộng đồng cần một chính sách lâu dài, bền vững và chân
thành. Không ai muốn làm bạn với một người chỉ xuất hiện dồn dập khi người đó
có tiền và chỉ nói những điều người đó muốn nói (như quảng cáo). Quan hệ cộng
PR giao tiếp công chúng - Trang 2
PR giao tiếp công chúng - Người đăng: sociusiuco-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PR giao tiếp công chúng 9 10 784