Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Được đăng lên bởi Duy Anh Young
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quá trình hình thành và phát triển

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Nhà máy điện Bà Rịa thuộc địa phận ấp Hương Giang, phường LongHuơng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa vũng Tàu, cách Thành phố Hồ Chí Minh 90 Km vị phía Đông Nam và cách Thành phố Vũng Tàu 20 Km về
phía Đông - Đông Bắc. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 12,5 ha; được lắp đặt thiết bị hiện đại, tự
động hóa cao.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa:
Giai đoạn 1991 - 1995:
- Giai đoạn "sơ khai" của Công ty với mốc xuất phát là thời điểm Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được
thành lập trực thuộc Nhà máy điện Chợ Quán (Công ty Điện lực 2)

Gồm 2 tổ máy turbine F5, hệ điều khiển Speedtronic
Mark 2 được chuyển vào từ An Lạc (Hải Phòng) với tổng
công suất thiết kế 46, 8 MW.
Hai tổ máy turbine khí F5 này lần lượt được vận hành
phát điện vào tháng 5/1992 và tháng 8/1992.

(Ảnh:Lãnh đạo Công ty Điện lực 2 cắt băng khánh
thành 2 tổ máy F5)

- Tháng 10/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa
được mở rộng và lắp thêm 2 tổ máy turbine khí F6 (công
suất 37,5 MW/1 tổ), hệ điều khiển Speedtronic Mark 4,
nâng tổng công suất thiết kế của Trạm lên 121, 8 MW.
Hai tổ máy turbine khíF6 này lần lượt được vận hành
phát điện vào tháng 1/1993. Ở thời điểm này, có thể nói
hệ thống máy móc, thiết bị của Trạm phát điện Turbine
khí Bà Rịa tương đối hiện đại, đặt ra những yêu cầu ngày
càng cao đối với đội ngũ CBCNV về trình độ và khả năng
vươn lên làm chủ công nghệ.

Ngày 24/12/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được chuyển thành Nhà máy điện Bà Rịa trực thuộc
Công ty Điện lực 2.

(Ảnh:T
hủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Điện lực Thái Phụng Nê,
Giám đốc Công ty Điện lực 2 Bùi Văn Lưu dự Lễ khánh thành tổ máy

(Ảnh:
Thủ
tướng

GT3, GT 4 năm 1993

Phan Văn Khải phát biểu tại Lễ khánh thành 3 tổ máy Turbine khí F6.)

- Được sự quan tâm và đầu tư thích đáng của ngành Điện, tháng 9/1993, Nhà máy điện Bà Rịa được lắp
thêm 3 tổ máy turbine khí F6 hệ điều khiển Speedtronic Mark 5, nâng tổng công suất thiết kế của Nhà máy
lên 234, 3 MW. Ba tổ máy turbinekhí F6 này lần lượt được vận hành phát điện vào tháng 1/1994.
Giai đoạn từ năm 1995 đến tháng 10 năm 2007:
Trên những nền tảng đã được xây dựng từ khi thành lập, trong giai đoạn này, Công ty đã có nhiều bước
tiến quan trọng và được đánh dấu bằng mốc thời điểm Nhà máy điện Bà Rịa chuyển trực thuộc Tổng công
ty Điện lực Việt Nam vào tháng 4/1995. Từ tháng 5/1995, Nhà máy điện Bà Rịa bắ...
Quá trình hình thành và phát triển
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Nhà máy điện Bà Rịa thuộc địa phận ấp Hương Giang, phường LongHuơng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -
vũng Tàu, cách Thành phố Hồ Chí Minh 90 Km vị phía Đông Nam và cách Thành phố Vũng Tàu 20 Km về
phía Đông - Đông Bắc. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 12,5 ha; được lắp đặt thiết bị hiện đại, tự
động hóa cao.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa:
Giai đoạn 1991 - 1995:
- Giai đoạn "sơ khai" của Công ty với mốc xuất phát là thời điểm Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được
thành lập trực thuộc Nhà máy điện Chợ Quán (Công ty Điện lực 2)
(Ảnh:Lãnh đạo Công ty Điện lực 2 cắt băng khánh
thành 2 tổ máy F5)
Gồm 2 tổ máy turbine F5, hệ điều khiển Speedtronic
Mark 2 được chuyển vào từ An Lạc (Hải Phòng) với tổng
công suất thiết kế 46, 8 MW.
Hai tổ máy turbine khí F5 này lần lượt được vận hành
phát điện vào tháng 5/1992 và tháng 8/1992.
- Tháng 10/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa
được mở rộng và lắp thêm 2 tổ máy turbine khí F6 (công
suất 37,5 MW/1 tổ), hệ điều khiển Speedtronic Mark 4,
nâng tổng công suất thiết kế của Trạm lên 121, 8 MW.
Hai tổ máy turbine khíF6 này lần lượt được vận hành
phát điện vào tháng 1/1993. Ở thời điểm này, có thể nói
hệ thống máy móc, thiết bị của Trạm phát điện Turbine
khí Bà Rịa tương đối hiện đại, đặt ra những yêu cầu ngày
càng cao đối với đội ngũ CBCNV về trình độ và khả năng
vươn lên làm chủ công nghệ.
Ngày 24/12/1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa được chuyển thành Nhà máy điện Bà Rịa trực thuộc
Công ty Điện lực 2.
(Ảnh:T
hủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng Bộ Điện lực Thái Phụng Nê,
Giám đốc Công ty Điện lực 2 Bùi Văn Lưu dự Lễ khánh thành tổ máy
(Ảnh:
Thủ
tướng
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa - Trang 2
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa - Người đăng: Duy Anh Young
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 9 10 194