Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý siêu thị

Được đăng lên bởi trongduckb-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2663 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Phát triển phần mềm HĐT

Quản lý bán hàng siêu thị

LỜI NÓI ĐẦU
--------o0o----------

Ngày nay, khi cuộc sống của mỗi người dân đang từng bước được nâng cao thì
nhu cầu về mua sắm, vui chơi giải trí ngày càng được chú trọng. Do đó, các doanh nghiệp
cũng quan tâm ưu tiên cho việc phát triển các khu thương mại mua sắm nhằm đáp ứng
nhu cầu của người dân. Và siêu thị là một hình thức khu mua sắm có hiệu quả trong việc
đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của mọi người thuộc mọi tầng lớp.Với sự phát triển ngày
càng rộng, yêu cầu điện toán hóa các quy trình nghiệp vụ trong siêu thị là điều tất yếu,
nhằm mục đích làm đơn giản hóa các nghiệp vụ cũng như làm cho khả năng phục vụ
khách hàng trở nên nhanh chóng và hiệu quả.
Chương trình quản lý bán hàng siêu thị kế thừa mô hình hoạt động của các siêu thị
Co.opmart Hà Đông. Đồng thời ứng dụng công nghệ mới với mục đích làm cho chương
trình có thể đáp ứng được nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp với khối lượng thông tin
ngày càng lớn, dễ dàng trong triển khai cũng như trong ứng dụng.
Chương trình là công cụ quản lý bán hàng hiệu quả, làm đơn giản hóa việc lập các hoá
đơn giấy tờ cũng như việc lưu trữ chúng, cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác
làm cơ sở cho việc ra quyết định trong kinh doanh, phục vụ hữu hiệu cho việc quản lý và
phát triển của siêu thị.
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đình Hiến đã giúp chúng em
hoàn thành bài tập lớn này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn !

1

Nhóm thực hiện: Nhóm 2 – L11CN8

GVHD: Nguyễn Đình Hiến

Phát triển phần mềm HĐT

Quản lý bán hàng siêu thị

PHẦN 1: KHẢO SÁT
1.1 - Mục đích khảo sát.
 Tên đề tài : Quản lý siêu thị Co.opmart Hà Đông - chức năng thanh toán
 Thu thập, phân tích những yêu cầu của học sinh, sinh viên trong việc muốn hiểu
biết sâu hơn, rộng hơn kiến thức của mình về các lĩnh vực trong xã hội đơn giản
hóa các nghiệp vụ cũng như làm cho khả năng phục vụ khách hàng trở nên nhanh
chóng và hiệu quả.
 Chương trình quản lý bán hàng siêu thị kế thừa mô hình hoạt động của các siêu thị
Co.opmart Hà Đông. Đồng thời ứng dụng công nghệ mới với mục đích làm cho
chương trình có thể đáp ứng được nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp với khối
lượng thông tin ngày càng lớn, dễ dàng trong triển khai cũng như trong ứng dụng.
Chương trình là công cụ quản lý bán hàng hiệu quả, làm đơn giản hóa việc lập các
hoá đơn giấy tờ cũng như việc lưu trữ chúng, cung cấp thông tin nhanh chóng và
chính xác làm cơ sở cho việc ra quyết định trong kinh doanh, phục vụ hữu hiệu
cho việc quả...
Phát triển phần mềm HĐT Quản lý bán hàng siêu thị
LỜI NÓI ĐẦU
--------o0o----------
Ngày nay, khi cuộc sống của mỗi người dân đang từng bước được nâng cao thì
nhu cầu về mua sắm, vui chơi giải trí ngày càng được chú trọng. Do đó, các doanh nghiệp
cũng quan tâm ưu tiên cho việc phát triển các khu thương mại mua sắm nhằm đáp ứng
nhu cầu của người dân. Và siêu thị là một hình thức khu mua sắm có hiệu quả trong việc
đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của mọi người thuộc mọi tầng lớp.Với s phát triển ngày
càng rộng, yêu cầu điện toán hóa các quy trình nghiệp vụ trong su thị là điều tất yếu,
nhằm mục đích làm đơn giản hóa các nghiệp vụ cũng n làm cho khả ng phục vụ
khách hàng trở nên nhanh chóng và hiệu quả.
Chương trình quản n hàng siêu thị kế thừahình hoạt động của các siêu thị
Co.opmart Hà Đông. Đồng thời ứng dụng công nghệ mới với mục đích làm cho chương
trình thể đáp ứng được nhu cầu quản ngày càng phức tạp với khối lượng thông tin
ngày càng lớn, dễ dàng trong triển khai cũng như trong ứng dụng.
Chương trình công cquản lý bán hàng hiệu quả, làm đơn giản hóa việc lập các hoá
đơn giấy tờ cũng như việc u trữ chúng, cung cấp thông tin nhanh chóng chính xác
làm cơ sở cho việc ra quyết định trong kinh doanh, phục vụ hữu hiệu cho việc quản lý
phát triển của siêu thị.
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đình Hiến đã giúp chúng em
hoàn thành bài tập lớn này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn !
Nhóm thực hiện: Nhóm 2 – L11CN8 GVHD: Nguyễn Đình Hiến
1
Quản lý siêu thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý siêu thị - Người đăng: trongduckb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản lý siêu thị 9 10 258