Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị dự án đầu tư

Được đăng lên bởi Thảo Hoàng
Số trang: 175 trang   |   Lượt xem: 5156 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Biên soạn :

GS.TS.NGƯT. BÙI XUÂN PHONG

Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU

Đầu tư là một hoạt động kinh tế và là một bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh của
các đơn vị, doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế
nói chung, tiềm lực sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng.
Mỗi hoạt động đầu tư được tiến hành với rất nhiều công việc có những đặc điểm kinh tế
-kỹ thuật đa dạng. Nguồn lực cần huy động cho hoạt động đó thường rất lớn. Thời gian thực
hiện và kết thúc đầu tư , nhất là việc thu hồi đầu tư vốn đã bỏ ra, hoặc đem lại những lợi ích
cho xã hội, là một quá trình có thời gian dài. Do đó , để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã
chi cho công cuộc đầu tư, đem lại lợi ích kinh tế xã hội lớn nhất cho đất nước, ngành và các
đơn vị, một trong những vấn đề quan trọng có tính chất quyết định ủa mọi công cuộc đầu tư là
những người trực tiếp quản lý điều hành quá trình đầu tư và thực hiện đầu tư phải được trang
bị đầy đủ các kiến thức về hoạt động đầu tư và dự án đầu tư.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư trong nền kinh tế nói chung, trong các đơn vị, doanh
nghiệp BCVT nói riêng, môn học “Quản trị dự án đầu tư” đã ra đời và được giảng dạy cho
hệ đại học chính quy, tại chức, từ xa thuộc ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ
BCVT. Cùng với quá trình giảng dạy, môn học ngày càng được hoàn thiện và được đánh giá
là rất cần thiết và bổ ích phục vụ việc quản lý hiệu quả đầu tư.
Sách hướng dẫn học tập“Quản trị dự án đầu tư” là tài liệu chính thức sử dụng giảng
dạy và học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học không tập trung ngành Quản trị kinh doanh.
Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần với 13 chương đề cập những kiến thức thiết thực về
quản trị dự án đầu tư. Trong đó phần 1 trình bày về dự án đầu tư và lập dự án đầu tư. Phần 2
trình bày về thẩm định dự án đầu tư. Phần 3 trình bày về quản lý dự án đầu tư.
Trong lần biên soạn này, tác giả có kế thừa một số nội dung của Giáo trình Lập và
quản lý dự án đầu tư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhà xuất bản Bưu điện
xuất bản năm 2003 do tác giả làm chủ biên và có những sửa đổi, bổ xung quan trọng hướng
tới yêu cầu bảo đảm tính thực tiễn Việt nam, cơ bản và hiện đại.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
QUN TR D ÁN ĐẦU TƯ
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Quản trị dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị dự án đầu tư - Người đăng: Thảo Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
175 Vietnamese
Quản trị dự án đầu tư 9 10 90