Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị dự án đầu tư

Được đăng lên bởi Le Hoang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập nhóm 7-KKTV1

Môn: Quản trị dự án đầu tư

Hiện nay kinh doanh online đang là xu hướng phat triển mạnh mẽ ở Việt nam,
đặc biệt thích hợp với những người có vốn đầu tư ban đầu không cao, vì tiết
kiệm được chi phí thuê mặt bằng (luôn chiếm tỉ trọng cao trong chi phí kinh
doanh một shop bán quần áo, mặt bằng càng đẹp chi phí thuê càng đắt), tiết
kiệm chi phí nhân công,…
Vì vậy với đềi tài xây dựng một dự án kinh doanh với ngân sách 200 tiệu,
nhóm 7 thống nhất trọn kinh doánh quần áo online làm đề tài của nhóm, sau
đây gọi là dự án A
1. Giới thiệu:

A.com Afacebook là website bán hàng trực tuyến chuyên kinh doanh các mặt
hàng thời trang, phụ kiện, đối tượng chính nhắm đến là nữ thanh niên.
Chúng tôi tập trung vào các mặt hàng chất lương trung bình khá, giá cả phải
chăng và dịch vụ giao hàng tốt.
Khách hàng của chúng tôi là các gia đình có thu nhập trung bình, những người
biết dùng Internet, thị trường tập trung chủ yếu các Tp lớn như Hà Nội, Tp
HCM và Hải Phòng,…
2. Ý tưởng kinh doanh của dự án:

Với các cô gái trẻ, ngoài công việc và gia đ2nh, tình yêu thì điều họ quan tâm
hơn cả đó là thời trang. Vì thời trang giúp họ trở nên đẹp hơn, duyện dáng và tự
tin hơn trong giao tiếp. Vì vậy, thời trang nói chung, quần áo thời trang và phụ
kiện nói riêng luôn là ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của các nữ thanh niên.
Với mong muốn đưa những xu hướng quần áo thời trang, phụ kiện mới nhất
đến với các bạn gái trẻ, chiếm phân nửa lực lượng lao động trẻ đông đảoo tại
các thành phố lớn, nhóm quyết định thành lập dự án kinh doanh quần áo thời
trang, phụ kiện nữ online. Thị trường đầu iên nhắm đến là Tp.HCMke61 tiếp là
Hà Nội và các thành phố lớn.
3. Sản phẩm kinh doanh và nguồn hàng cung cấp:

Sản phẩm kinh doanh chính là quần áo thời trang, phụ kiện (túi xách, vòng, thắt
lưng, nón, khăn,…) cho các bạn nữ từ 16 đến 35 tuổi.
Nguồn hàng: do nhắm đến đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình là
chính nên nguồn hàng sẽ được lấy từ các trung tâm bán buôn thời trang ở
Quảng Châu, Thẩm Quyến, Thái Lan. Đây là các nguồn hàng có giá mềm, bảo
đảm cập nhật nhanh so với xu hướng chung của Thế giới.
4. Thị trường thời trang tại Tp.HCM:

Trang 1 / 5

Bài tập nhóm 7-KKTV1

...
 
!"#$%"%&'"(&)*("+,-.!"/
012!3145*6((71582"$(1"%/59:
$!4113;02<(=&1:>?(1"%%(13$
%"@A%2B%/02<(1(C13;1(DE/:
$!13F1(/G
95#5*H)F#(@$%"5*(FA1IJJ!/
8(K?$%B%%&'&H1L"/A"
F#(?&M
1. N*!
MO1%MP"1'2%%$&Q'2A'2(1#:1#;$%"110
(7"(/R$!/84(13D:&6";O
ST((5%110(1K&U((29$/(1
1V(515R("%(8O
1(1L"1T(&11("91(29/6((7
2:W(X''/7((1L#:11&*Y@/
S5 Z[(/G
2. \.($%"1L"
*111(]/(%1(5!15("I/9#;9H?B"F
U1&7"(O97"((T?.;CU/#!(5
U%(("%:O95#/7"(1(/B%7"(5R
$!;(&&;(%(A#(^1L"116";O
*%(8"6()*(B%7"(/R$!*K
:5*112,(]/1:F_"&1&4(&"%@(](%%,
118&*/B#:&$%"B%7
"(/R$!6%&'O7(;D:&O S$'`:&
Y@5118&*O
3. ab$%"5(c(1(1K
ab$%"13&B%7"(/R$!=T)1/5[(/D
&(//$V/GE1%112,6d`:efgO
Y(c(%D:84($1(1(29&
13;(c(A-41&K#d11(F227"(.
(SF/b#:/h"OiF#&11(c(1(H/2%
1"A%5*)*(1(1L":(*O
4. 7(7"(,O S
"(jf
Quản trị dự án đầu tư - Trang 2
Quản trị dự án đầu tư - Người đăng: Le Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản trị dự án đầu tư 9 10 3