Ktl-icon-tai-lieu

quản trị dự án đầu tư gạch không nung

Được đăng lên bởi Quỳnh Như
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1575 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Đề tài:

“ PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN MIỆNG CỦA
KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SIÊU THỊ”
GVHD: Nguyễn Ngọc Mai Trang
Lớp:

K11407A

Nhóm thực hiện: Nhóm 1

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2014

DANH SÁCH NHÓM THỰC HIỆN PHÂN TÍCH

Stt

Họ

Tên

MSSV

1

Tô Thái

Duy

K114071092

2

Trương Nhật

Duy

K114071093

3

Huỳnh Tấn

Hưng

K114071117

4

Nguyễn Công

Lý

K114071134

5

Thới Ngọc

Nhuận

K114071146

6

Hoàng Thị Hồng

Nhung

K114071147

7

Đinh Thị Huỳnh

Như

K114071149

8

Lê Thị

Oanh

K114071152

9

Huỳnh Thị Thúy

Quyên

K114071160

10

Nguyễn Thành

Ry

K114071163

11

Huỳnh Thị Thanh

Tâm

K114071166

12

Phạm Hạnh

Tâm

K114071167

13

Huỳnh Thị Thu

Thảo

K114071169

14

Nguyễn Thị Kim

Thu

K114071175

15

Nguyễn Thị Ánh

Tuyết

K114071198

16

Ma Thị

Yến

K114071204

17

Phan Kiều

Oanh

K114021204

Mục Lục

Tổng quan về thị trường bán lẻ
1.1. Đặc điểm và các sản phẩm, dịch vụ cơ bản của siêu thị
1.1.1. Đặc điểm hệ thống siêu thị VN:

I.

Thứ nhất, siêu thị là cuảe hàng bán lẻ mặc dù được định nghĩa là chợ song đây
được coi là loại chợ ở mc phát triển cao được quy hoặch và tổ chức kinh doanh dưới
hình thức những cửa hàng bán lẻ có trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại, văn minh
do thương nhân đầu tư và quản lý, được nhà nước cắp phép hoạt động. Siêu thị thực
hiện chức năng bán lẻ hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng để họ sữ dụng chứ không
phải để bán lại.
Thứ hai, siêu thị sáng tạo và áp dụng phương thức tự phục vụ-seft service hay
libre service –khi nói đến siêu thị người ta không thể không nói đến tự phục vụ một
phương tức báb hàng do siêu thị tạo ra được ứ ứng dụng trong nhiều của hàng bán lẽ
khác và là phương thức kinh doanh chủ yếu của xh kinh doanh công nghiệp hóa ở đây
cũng cần phân biệt giữa phương thức tự chọn và phương thức tự phục vụ.
Tự chọn: Khách hàng sau khi chọn được hàng hóa sẽ đến chổ người bán để trả
tiền hàng, tuy nhiên trong qua trình mua vẩn có sự giứp đỡ của người bán hàng.
Tự phục vụ: Khách hàng xem xét và chọn mua hàng, bỏ vào giỏ hoặc xe đẩy đem đi
thanh tóanh tại quầy tính tiền đặt gần lối ra vào, ngời bán không có mặt trong quá trình
mua hàng.
Chính thức ra đời từ những năm 1930, tự phục vụ đã trở thành công thức chu
ng cho ngành công nghiệp phân phối ở các nước phát triển. Tự phục vụ đồng nghĩa với
văn minh thương nghiệp hiện đại. Tự phục vụ giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm được
chi phí bán hàng, đặc biệt...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT


 !"
#$%&'()*+
GVHD: Nguyễn Ngọc Mai Trang
Lớp: K11407A
Nhóm thực hiện: Nhóm 1
Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2014
quản trị dự án đầu tư gạch không nung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị dự án đầu tư gạch không nung - Người đăng: Quỳnh Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
quản trị dự án đầu tư gạch không nung 9 10 859