Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi tnt030994
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1622 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG
THƯƠNG
Trường Đại học Công
Ngiệp TP HCM
--------o0o--------

KHOA THƯƠNG MẠI-DU LỊCH

Tiểu luận môn:

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Đề tài:
NHỮNG Quyết Định Về Sản Xuất Quốc Tế Trong Xu
Thế Hội Nhập Hiện Nay
GVHD: Ts.Mai Thanh Hùng

Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................6
PHẦN NỘI DUNG.......................................................................................................7
PHẦN KẾT LUẬN....................................................................................................57
DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................58

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như ngày nay, tất cả các quốc gia trên thế giới
đang dõi theo từng ngày những biến động trên thị trường thế giới. Đối với các doanh
nghiệp trong nền kinh tế thị trường với sự tồn tại và điều tiết của những quy luật khách
quan như: quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá cả… đòi hỏi phải cung cấp những
thông tin một cách chính xác, kịp thời và toàn diện thì công tác này có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng.
Người xây dựng chiến lược phải tính đến nhiều yếu tố khách quan bên ngoài và chủ
quan bên trong doanh nghiệp. Đồng thời phải phân tích những yếu tố đó một cách khoa
học và có hệ thống để làm cơ sở, căn cứ cho công tác xây dựng chiến lược hoạt động
kinh doanh cho doanh nghiệp trong dài hạn và ngắn hạn sao cho chiến lược lập ra mang
lại hiệu quả cao nhất cho xã hội nói chung và cho hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp nói riêng. Hơn nữa do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường luôn thay đổi, cạnh
tranh và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế
nên công tác xây dựng chiến lược không ngừng đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh
Nhóm 9

Page 2

Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế

tế Thị trường. Vì đó mà việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch ngày càng phải được chú
trọng.
Hiện tại các công ty Việt Nam cũng đang đứng trước những khó khăn thử thách hết
sức to lớn. Được hình thành trong một nền kinh tế trẻ, các công ty Việt Nam chưa có
nhiều kinh nghiệm đối đầu với khủng hoảng và sự cạnh tranh ngày càng gây gắt từ các
đối thủ trên thế giới. Do đó, chúng ta cần phải quan sát thật kỹ những chiến lược của các
công ty lớn có nhiều kinh nghiệm để học hỏi và tìm phương án đối phó nhằm duy trì và
phát triển kinh doanh. Chính vì thế nên nhóm chúng em quyết định nghiên cứu về đề ...
BỘ CÔNG
THƯƠNG
Trường Đại học Công
Ngiệp TP HCM
--------o0o--------
KHOA THƯƠNG MẠI-DU LỊCH
Tiểu luận môn:
QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
Đề tài:
NHỮNG Quyết Định Về Sản Xuất Quốc Tế Trong Xu
Thế Hội Nhập Hiện Nay
GVHD: Ts.Mai Thanh Hùng
QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ - Người đăng: tnt030994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ 9 10 816