Ktl-icon-tai-lieu

quản trị marketing Chương 4 (phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh)

Được đăng lên bởi smiley-candynguyen-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌCSÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOATÀI CHÍNH KẾ TOÁN

QUẢN TRỊMARKETING

Giảngviên:Tiếnsỹ:HỒ HỮU TUẤN.
Email: hohuutuan48@yahoo.com

1

CHƯƠNG IV
PHÂN TÍCH CẠNH TRANH VÀ CHIẾN
LƯỢCCẠNHTRANH.

I.PHÂNTÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
1.Nămlựclượngcạnhtranh

Đốithủthâmnhậptiềmnăn
g

Nhàcungứng(Sứcmạnhth

Cácđốithủcạnhtranhtr

Ngườimua

ươnglượng)

ongngành

(sứcmạnhthươnglượng)

Sảnphẩmthaythế.

Hình6.1Môhình5lựclượngcạnhtranhcủaPorter

a.Đedọatừmậtđộđốithủcạnhtranhtrongphânđoạn

Nhiềuđốithủcạnhtranhmạnhmẽ

Phânđoạnthịtrườngkhônghấ
pdẫn

Phânđoạnthịtrườngổnđịnhhoặcđangsuygiảm.

Chiphícốđịnhcao
Cuộcchiếnvềgiá,quảngcáo,g

Cácràocảnrútkhỏingànhcao
Đốithủcạnhtranhcónhiềuquyềnlợikhiởlạitrongphânđoạn.

iớithiệusảnphẩmmới.

b.Đedọatừcácđốithủtiềmnăng:

Ràocảnrútlui

Ràocảnthâmnhập

Thấp

Thấp

cao

cao

Lợinhuậnthấp,ổnđịnh

Lợinhuậnthấp,rủiro

Lợinhuậncao,ổnđịnh

Lợinhuậncao,rủiro

Hình6.2Ràocảnvàkhảnăngsinhlợi

c.Đedọatừsứcmạnhthươnglượngcủakháchhàngngàycàngtăng:

NgườimuasứcmạnhthươnglượngtăngPhânđoạnthịtrườngkhônghấpdẫn.
Khingườimuaépchogiágiảmxuống,yêucầuchấtlượngcaohoặcdịchvụnhiềuhơn.Cácđốithủcạnhtranhlẫnnhau,tấtcảtr
ảgiábằnglợinhuậncủangườibán.

Sứcmạnhthươnglượngcủangườimuatănglênkhi:
-Ngườimuatậptrungvàcótổchức.
-Sảnphẩmchiếmmộtphầntrongchiphíngườimua.
-Hànghóakhôngcósựkhácbiệt.
- Chiphíchuyểnđổicủangườimuathấp.
-Ngườimuanhạycảmvớilợinhuậnthấp.
-Ngườimuatíchhợpngượcdòngtrongchuỗicungứng.

Nhàphânphốisẽchọnlựangườimuacósựthươnglượngthấp.
Cáchphòngngựtốtnhấtpháttriểncáccungứngvượttrộimàngườimuakhôngthểtừchối.

d.Đedọatừsứcmạnhthươnglượngcủanhàcungứngngàycàngtăng:

KhicácnhàcungứngtănggiáhoặcgiảmsốlượngcungứngPhânđoạnthịtrườngkhônghấpdẫn.
Nhàcungứngcóxuhướngmạnhlênkhi:
-Nhàcungứngtậptrungvàcótổchức.
-Ítsảnphẩmthaythế.
-Sảnphẩmcungứnglàđầuvàoquantrọng.
- Chiphíchuyểnđổinhàcungứngcao.
-Nhàcungứngtíchhợpxuôidòngtrongchuỗicungứng.

Cáchphòngngựtốtnhấtxâydựngmốiquanhệhaibêncùngcólợivàsửdụngnhiềunguồncungứngkh
ácnhau.

2.Xácđịnhcácđốithủcạnhtranh

a. Cáchtiếpcạnhngànhvềcạnhtranh
.Kháiniệm:Mộtngànhlàmộtnhómcáccôngtycungứngmộtsảnphẩmhoặcmộtlớpsảnphẩm,l
ànhữngsảnphẩmthaythếgầnnhau.



Sốlượngngườibánvàmứcđộkhácbiệthóa:

Cácloạicấutrúcngànhcầnphânbiệt:
-Ngànhđộcquyềnhoàntoàn(pure monopoly)
-Ngànhbánđộcquyền(oligopoly)
-Ngànhbáncạnhtranh.
-Ngànhcạnhtranhhoànhảo.
Cấutrúccạnhtranhcủamộtngànhcóthểthayđổitheothờigian.



Ràocảnthâmnhập,ràocảnrútlui,vàchuyểnđổi.

•Cácràocảnthâmnhập:Nguồnvốnlớn,kinhtếtheoquymô,yêucầuvềbảnquyền,quyềnsảnxuất,vịtrí
đặcbi...
1
QU N TR MARKETING
TRƯỜNG ĐẠI HỌCSÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOAI CHÍNH KẾ TOÁN
Giảngviên:Tiếnsỹ:HỒ HỮU TUẤN.
Email: hohuutuan48@yahoo.com
quản trị marketing Chương 4 (phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị marketing Chương 4 (phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh) - Người đăng: smiley-candynguyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
quản trị marketing Chương 4 (phân tích cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh) 9 10 168