Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân lực

Được đăng lên bởi nguyenxoanqt3
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA
Đề tài:
¬

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA

Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Trọng Hải
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Cao Cường
Lớp
: A3B - QTKD - K41

HÀ NỘI – 07/2007

LỜI MỞ ĐẦU

1

Ngày nay chắc chắn không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của
việc nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp . Muốn nâng
cao nhận thức về vai trò của quản trị nguồn nhân lực thì điều kiện kiên quyết cần
phải nâng cao nhận thức về mặt lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn.
Đặc biệt trong những năm trở lại đây với chính sách mở cửa của Nhà
nước thì sức ép của đối thủ cạnh tranh ngày càng gay gắt dẫn đến thị phần của
doanh nghiệp ngày càng bị đe doạ thì việc nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân
lực là hết sức cần thiết đối với công ty hiện nay cũng như trong tương lai. Để làm
sáng tỏ vấn đề trên với khoảng thời gian thực tập tại Công ty cổ phần phát triển
truyền thông Việt Ba, em mạnh dạn đề cập đến công tác quản trị nguồn nhân lực của
Công Ty với mục đích mở rộng thị phần và chất lượng dịch vụ của Công ty, với tên
đề tài: “Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần phát triển truyền thông
Việt Ba”.
Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Kết cấu báo
cáo gồm 3 phần:
Phần I: Quản trị nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ phần phát triển Truyền thông
Việt Ba
Phần II: Báo cáo kết quả thực tập tại Công Ty Cổ phần Phát triển Truyền thông
Việt Ba

PHẦN I
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
TRUYỀN THÔNG VIỆT BA
I. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba là công ty 100 % vốn
Việt Nam được thành lập vào năm 1999 . Sau thời gian hoạt động, công ty đã lớn
mạnh và trở thành một trong các công ty quảng cáo, truyền thông mạnh nhất
Miền bắc Việt Nam. đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường nói
chung và trong ngành truyền thông nói riêng.
Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba là doanh nghiệp Nhà
nước có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế được Nhà nước các nguồn lực, có
trách nhiệm sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn được giao, có các
quyền hạn và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh trước
pháp luật trong phạm vi số vốn Nhà nước và cổ đông do Công ty quản lý.
Công ty cổ phần phát triển truyền thông Việt Ba có tên giao dịch quốc t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA
Đề tài:
¬
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG VIỆT BA
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Trọng Hải
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Cao Cường
Lớp : A3B - QTKD - K41
HÀ NỘI – 07/2007
Quản trị nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân lực - Người đăng: nguyenxoanqt3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quản trị nhân lực 9 10 984