Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC TẠI TP.HCM

Được đăng lên bởi leminhduc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC TẠI TP.HCM
(Sơ lược theo quyết định 135/2007 /QĐ – UBND TP.HCM và 45/2009 /QĐ – UBND TP.HCM)
1. MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (theo Bảng 1 – Điều 7)
Diện tích tối đa
Mật độ xd tối đa (%)

≤50

75

100

200

300

500

1000

Quận nội thành

100

90

85

80

75

70

65

Huyện ngoại thành

100

90

80

70

60

50

50

2. SỐ TẦNG TỐI ĐA (theo Bảng 2 – Điều 8)
Chiều rộng lộ
giới (m)

Tầng
Số tầng cộng thêm nếu Số tầng cộng thêm nếu Số tầng cộng thêm Cao độ tối đa Số tầng khối nền Tầng cao
cao cơ thuộc khu vực quận trung
thuộc trục đường
nếu công trình xây từ nền vỉa hè tối đa + số tầng
tối đa
bản tâm TP hoặc trung tâm cấp thương mại – dịch vụ dựng trên lô đất lớn đến sàn lầu 1
giật lùi tối đa
(tầng)
quận. (tầng)
(tầng)
(tầng)
(m)
(tầng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

L≥ 25

5

+1

+1

+1

7.0 m

7+1

8

20 ≤ L < 25

5

+1

+1

+1

7.0 m

6+2

8

12 ≤ L < 20

4

+1

+1

+1

5.8 m

5+2

7

7 ≤ L < 12

4

+1

0

+1

5.8 m

4+2

6

3.5 ≤ L < 7

3

+1

0

0

5.8 m

3+1

4

L < 3.5

3

0

0

0

5.8 m

3+0

3

GHI CHÚ
- Quận trung tâm thành phố gồm các quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Tuy nhiên, trong địa bàn các quận này sẽ có các khu vực áp dụng quy định
hạn chế xây dựng hoặc quy chế quản lý kiến trúc riêng (không cho phép áp dụng các yếu tố cộng thêm tầng) do mục tiêu kêu gọi dự án đầu tư, xây dựng chỉnh
trang đô thị quy mô lớn… và sẽ được Ủy ban nhân dân quận quyết định bằng văn bản kèm bản đồ xác định ranh chính xác (trên cơ sở Ủy ban nhân dân thành
phố đã chấp thuận chủ trương).
- Trung tâm cấp quận được xác định trong quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc do Ủy ban nhân dân quận phối hợp Sở
Quy hoạch - Kiến trúc xác định.
- Trục đường thương mại - dịch vụ: được xác định trong quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc do Ủy ban nhân dân
quận - huyện phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định.
- Lô đất có diện tích lớn: Là lô đất có diện tích tối thiểu 150m2 và có chiều rộng tối thiểu 6,6m, có thể có nguồn gốc từ nhiều lô đất nhỏ nhưng đã chuyển

nhượng chủ quyền hoặc ủy quyền cho một tổ chức, cá nhân để xây dựng khai thác một công trình riêng lẻ.
3. CAO ĐỘ CHUẨN CHỈ GIỚI XÂY DỰNG (theo Bảng 3 – Điều 8)
Chiều rộng lộ
giới L (m)

Cao độ tối đa từ
nền vỉa hè đến sàn
lầu 1 (m)

Cao độ chuẩn tại vị trí chỉ giới xây dựng tại tầng cao tối đa (m)
Tầng 3

Tầng 4

Tầng 5

Tầng 6

Tầng 7

Tầng 8

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

L ≥ 25

7,0

-

-

21,6

25,0

28,4

31,...
QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC TẠI TP.HCM
(Sơ lược theo quyết định 135/2007 /QĐ – UBND TP.HCM và 45/2009 /QĐ – UBND TP.HCM)
1. MẬT ĐỘ XÂY DỰNG
(theo Bảng 1 – Điều 7)
Diện tích tối đa ≤50 75 100 200 300 500 1000
Mật độ xd tối đa (%) Quận nội thành 100 90 85 80 75 70 65
Huyện ngoại thành 100 90 80 70 60 50 50
2. SỐ TẦNG TỐI ĐA
(theo Bảng 2 – Điều 8)
Chiều rộng lộ
giới (m)
Tầng
cao cơ
bản
Số tầng cộng thêm nếu
thuộc khu vực quận trung
tâm TP hoặc trung tâm cấp
quận. (tầng)
Số tầng cộng thêm nếu
thuộc trục đường
thương mại – dịch vụ
(tầng)
Số tầng cộng thêm
nếu công trình xây
dựng trên lô đất lớn
(tầng)
Cao độ tối đa
từ nền vỉa hè
đến sàn lầu 1
(m)
Số tầng khối nền
tối đa + số tầng
giật lùi tối đa
(tầng)
Tầng cao
tối đa
(tầng)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
L≥ 25 5 +1 +1 +1 7.0 m 7+1 8
20 ≤ L < 25 5 +1 +1 +1 7.0 m 6+2 8
12 ≤ L < 20 4 +1 +1 +1 5.8 m 5+2 7
7 ≤ L < 12 4 +1 0 +1 5.8 m 4+2 6
3.5 ≤ L < 7 3 +1 0 0 5.8 m 3+1 4
L < 3.5 3 0 0 0 5.8 m 3+0 3
GHI CHÚ
- Quận trung tâm thành phố gồm các quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Tuy nhiên, trong địa bàn các quận này sẽ có các khu vực áp dụng quy định
hạn chế xây dựng hoặc quy chế quản lý kiến trúc riêng (không cho phép áp dụng các yếu tố cộng thêm tầng) do mục tiêu kêu gọi dự án đầu tư, xây dựng chỉnh
trang đô thị quy mô lớn… và sẽ được Ủy ban nhân dân quận quyết định bằng văn bản kèm bản đồ xác định ranh chính xác (trên cơ sở Ủy ban nhân dân thành
phố đã chấp thuận chủ trương).
-
Trung tâm cấp quận được xác định trong quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc do Ủy ban nhân dân quận phối hợp Sở
Quy hoạch - Kiến trúc xác định.
- Trục đường thương mại - dịch vụ: được xác định trong quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết hoặc do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc do Ủy ban nhân dân
quận - huyện phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định.
- Lô đất có diện tích lớn: Là lô đất có diện tích tối thiểu 150m2 và có chiều rộng tối thiểu 6,6m, có thể có nguồn gốc từ nhiều lô đất nhỏ nhưng đã chuyển
QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC TẠI TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC TẠI TP.HCM - Người đăng: leminhduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
QUY ĐỊNH VỀ KIẾN TRÚC TẠI TP.HCM 9 10 904