Ktl-icon-tai-lieu

Slide Thanh Toán Quốc Tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Trung
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH

Môn:ThanhToánQuốcTế-Nhóm: 3LOGO

PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC
TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

GVHD:DANH SÁCH NHÓM 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NguyễnHữuTrung– MSSV: 12148141
Thảo
Trọng
Tuấn
Trường
Anh
Duy
Trung
HoàngMỤC LỤC

Chương1:Cơsởlýluậnvềtíndụngchứngtừ

Chương2:Thựctrạngrủitotronghoạtđộng

thanhtoántạiNo & PTNTViệtNam

Chương3:Giảiphápvàphòngngừarủirotrong

thanhtoántheophươngthứctíndụngchứngtừChương1:Cơsởlýluận
1/Kháiniệmvềphươngthứctíndụngchứngtừ:
Phươngthứctíndụngchứngtừlàphươngthứcthanhtoán,trongđó,theo
yêucầucủakháchhàng,mộtngânhàngsẽpháthànhmộtbứcthư,gọilàL/
C,theođó,ngânhàngpháthànhcamkếttrảtiềnhoặcchấpnhậnhốiphiếu
chomộtbênthứbakhingườinàyxuấttrìnhchongânhàngpháthànhbộch
ứngtừthanhtoán,phùhợpvớinhữngđiềukiệnvàđiềukhoảnquyđịnhtro
nghợpđồng.Chương1:Cơsởlýluận
NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA L/C

 SốhiệuL/C (Credit number)
 ĐịađiểmpháthànhL/C
 NgàypháthànhL/C (Date of Issue)
 Tên,địachỉcủanhữngngườicóliênquanđếnL/C
 SốtiềncủaL/C
 ThờihạnhiệulựcvàđịađiểmxuấttrìnhL/C
 ThờihạntrảtiềncủaL/C
 Ngàygiaohàng
 Nhữngnộidungliênquanđếnhànghóa,sảnphẩm
 Nhữngnộidungvềvậntải,giaonhận
 BộchứngtừmànhàxuấtkhẩuphảixuấttrìnhChương1:Cơsởlýluận

1.1Danhmụccáckýhiệuviếttắt:

 L/c(Letter of Credit):Thưtíndụng
 NHPH:Ngânhàngpháthành(IssusingBank)
 NHTB:Ngânhàngthôngbáo(Advising Bank)
 NHCK:Ngânhàngchiếtkhấu(Negotiating Bank)
 NHXN:Ngânhàngxácnhận(Confirming Bank)
 NHCĐ:Ngânhàngđượcchỉđịnh(Nominated Bank)
 XNK/TB/XN/CK/TL:Xuấtnhậpkhẩu/Thôngbáo/Xácnhận/Chiếtkhấu/Thươnglượng.
 TDCT:TíndụngchứngtừChương1:Cơsởlýluận
1.2VănbảnpháplýquốctếđiềuchỉnhphươngthứcTDCT
1.2VănbảnpháplýquốctếđiềuchỉnhphươngthứcTDCT

PhươngthứcTDCTđượcthựchiệntheobản
quytắcvàthựchànhthốngnhấtTDCT
(Uniform

Customs

ỦybanNgânhàngcủaPhòngthươngmạiqu

Ápdụngcóhiệulực

ốctế(ICC)đãthôngquabảnquytắcthựchiệ

UCP600cómộtsốthayđổicơbảnsovớiUCP

nthốngnhấtvềtíndụngchứngtừmới

500

andPraticefor

Document Credit – UCP)

UCP600

UCP600

UCP/UCP500
1993

Mộtsốđiềuthayđổicơbản25/10/2006

01/07/2007

Mộtsốđiềuthayđổicơbản

+Bổsungđịnhnghĩa,thuấtngữ

UCP600bổsungthêmcácquyđịnhmớichophépchiếtkhấunhưtínd

+Thuậtngữ“Thờigianhợplý”thaybằng“05ngàylàmviệcNH”...
LOGO
www.trungtamnhoc.edu.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH
Môn:ThanhToánQuốcTế-Nhóm: 3
Slide Thanh Toán Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Thanh Toán Quốc Tế - Người đăng: Nguyễn Hữu Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Slide Thanh Toán Quốc Tế 9 10 313