Ktl-icon-tai-lieu

SWOT Lửa Việt

Được đăng lên bởi Susu Ngocnghech
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SWOT của Công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

GHI CHÚ

1

Nguyễn Trần Dung Anh

12012632

Cơ sở lý luận ma trận SWOT

2

Trần Lê Dũng

12092281

Phối hợp ST của Lửa việt

3

Võ Thị Thanh Hạnh

12149891

S & W của Lửa Việt

4

Diệp Trần Phúc Hậu

12093751

Phối hợp SO của Lửa việt

5

Trần Thị Mỹ Huyền

12102141

Phối hợp WT của Lửa việt, Sơ
lược về cty Lửa Việt

6

Vũ Minh Ngà

12093921

Cơ sở lý luận ma trận SWOT, Phối
hợp WT của Lửa việt

7

Phạm Văn Ngọc

12144591

O & T của Lửa Việt, Sơ lược về
cty Lửa Việt

8

Nguyễn Thị Trang

12149231

S & W của cty Lửa Việt, Sơ lược
về cty Lửa Việt

9

Nguyễn Vũ Thiên Trang

12094901

Phối hợp WO của Lửa việt

10

Nguyễn Thiên Triều (TT)

12107101

Cơ sở lý luận ma trận SWOT, Tóm
tắt & trình bày nội dung

1 SVTH: Nhóm 3

SWOT của Công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt

Lời Nói Đầu
Từ khi một doanh nghiệp hay một tổ chức được ra đời đến khi đánh dấu được vị
thế, thương hiệu trên thương trường, từng đường đi nước bước là cả một quá trình gian
nan chính vì thế mỗi doanh nghiệp phải có một đội ngũ luôn biết tư duy sáng tạo cùng
với sự khéo léo khôn ngoan để có thể điều hành cũng như đưa ra những phương thức tổ
chức kinh doanh hợp lý. Bởi lẽ doanh nghiệp muốn tồn tại phải đối mặt với rất nhiều
thay đổi trong xã hội như: Công nghệ, những giá trị sống, tập quán tiêu dùng, các điều
kiện kinh tế, các chính sách xã hội, lợi nhuận v.v..Sự thay đổi đó có thể là cơ hội của
doanh nghiệp này nhưng cũng có thể trở thành nguy cơ, thách thức đối với sự tồn vong
và phát triển của doanh nghiệp khác. Chính vì vậy, một nhà quản trị cần có là một cái
nhìn tinh vi, khách quan, một sự tư duy sáng suốt trong quá trình vạch ra các chiến
lược bởi lẽ để có thể thành công ta phải có một chiến lược kinh doanh hiệu quả kèm
theo việc phải áp dụng chúng một cách tốt nhất.
Nhà quản trị giỏi là nhà quản trị biết chèo lái doanh nghiệp của mình để ngày
càng phát triển. Vậy cơ sở lý luận nào để họ có thể phân tích, lựa chọn và vạch ra các
chiến lược đúng đắn? Và một trong những công cụ hữu dụng nhất góp phần cho việc
hoạch định chiến lược thành công đó chính là phân tích ma trận SWOT
Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt bài tiểu luận này nhưng nhóm
chúng em cũng không thể tránh được những thiếu sót trong quá trình thu thập thông tin
và trình bày ý tưởng. Rất mong nhận được sự góp ý của cô để cho bài tiểu luận của
nhóm chúng em được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn cô!!!

2 SVTH: Nhóm 3

SWOT của Công ty TN...
SWOT của Công ty TNHH dã ngoại Lửa Việt
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN MSSV GHI CHÚ
1 Nguyễn Trần Dung Anh 12012632
Cơ sở lý luận ma trận SWOT
2 Trần Lê Dũng 12092281
Phối hợp ST của Lửa việt
3 Võ Thị Thanh Hạnh 12149891
S & W của Lửa Việt
4 Diệp Trần Phúc Hậu 12093751
Phối hợp SO của Lửa việt
5 Trần Thị Mỹ Huyền 12102141
Phối hợp WT của Lửa việt, Sơ
lược về cty Lửa Việt
6 Vũ Minh Ngà 12093921
Cơ sở lý luận ma trận SWOT, Phối
hợp WT của Lửa việt
7 Phạm Văn Ngọc 12144591
O & T của Lửa Việt, Sơ lược về
cty Lửa Việt
8 Nguyễn Thị Trang 12149231
S & W của cty Lửa Việt, Sơ lược
về cty Lửa Việt
9 Nguyễn Vũ Thiên Trang 12094901
Phối hợp WO của Lửa việt
10 Nguyễn Thiên Triều (TT) 12107101
Cơ sở lý luận ma trận SWOT, Tóm
tắt & trình bày nội dung
1
SVTH: Nhóm 3
SWOT Lửa Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SWOT Lửa Việt - Người đăng: Susu Ngocnghech
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
SWOT Lửa Việt 9 10 495