Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu tiến độ bán hàng condotel

Được đăng lên bởi lenguyet220693
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG GIÁ
TÊN KHÁCH HÀNG

TRẦN HOÀI THU

TÊN CĂN HỘ

31-09
41,6 m2

DIỆN TÍCH
GIÁ BÁN CHƯA VAT

2,084,747,827

GIÁ BÁN CÓ VAT

2,293,222,610

PHÍ BẢO TRÌ VĨNH VIỄN

41.694.957 (đ)

TIẾN ĐỘ ĐẶT CỌC
ĐỢT
KÍ THỎA THUẬN ĐẶT CỌC
LẦN 2
LẦN 3
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
LẦN 1
LẦN 2
LẦN 3
LẦN 4
LẦN 5
LẦN 6
LẦN 7
TỔNG

TỶ LỆ
10% GIÁ BÁN CHƯA VAT+GỒM CỌC
5% GIÁ BÁN CHƯA VAT
30% GIÁ BÁN CÓ VAT+GỒM CỌC
10% GIÁ BÁN CÓ VAT
10% GIÁ BÁN CÓ VAT
10% GIÁ BÁN CÓ VAT
10% GIÁ BÁN CÓ VAT
25% GIÁ BÁN CÓ VAT+5% VAT CHƯA TT
5% GIÁ BÁN CHƯA VAT KHI NHẬN SỔ

SỐ TIỀN KHÁCH HÀNG PHẢI THANH TOÁN(Đ)
NGÀY THANH TOÁN
200,000,000 (ĐÃ BAO GỒM TIỀN ĐẶT CHỖ)
8,474,782.7
TRONG VÒNG 15 NGÀY TỪ LÚC ĐẶT CỌC
104,237,391.35
15/4/2016
QUÝ 2/2016
375,254,608.95
THÁNG 6/2016
229,322,261
15/11/2016
229,322,261
15/3/2017
229,322,261
15/7/2017
229,322,261
15/9/2017
583,729,391.65
15/12/2017
104,237,391.35
2,293,222,610

...
BẢNG GIÁ
TÊN KHÁCH HÀNG
TRẦN HOÀI THU
TÊN CĂN HỘ
31-09
DIỆN TÍCH
41,6 m2
GIÁ BÁN CHƯA VAT
2,084,747,827
GIÁ BÁN CÓ VAT
2,293,222,610
PHÍ BẢO TRÌ VĨNH VIỄN
41.694.957 (đ)
TIẾN ĐỘ ĐẶT CỌC
ĐỢT TỶ LỆ
KÍ THỎA THUẬN ĐẶT CỌC
LẦN 2
10% GIÁ BÁN CHƯA VAT+GỒM CỌC
LẦN 3
5% GIÁ BÁN CHƯA VAT
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
LẦN 1
30% GIÁ BÁN CÓ VAT+GỒM CỌC
LẦN 2
10% GIÁ BÁN CÓ VAT
LẦN 3
10% GIÁ BÁN CÓ VAT
LẦN 4
10% GIÁ BÁN CÓ VAT
LẦN 5
10% GIÁ BÁN CÓ VAT
LẦN 6
25% GIÁ BÁN CÓ VAT+5% VAT CHƯA TT
LẦN 7
5% GIÁ BÁN CHƯA VAT KHI NHẬN SỔ
TỔNG
tài liệu tiến độ bán hàng condotel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu tiến độ bán hàng condotel - Người đăng: lenguyet220693
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
tài liệu tiến độ bán hàng condotel 9 10 439