Ktl-icon-tai-lieu

Tăng lãi suất dưới góc độ lý thuyết trò chơi

Được đăng lên bởi my-nh5764
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tăng lãi suất dưới góc độ lý thuyết trò chơi
Người chơi cụ thể trong trò chơi “tăng lãi suất” này là các NHTM, nhưng không phải tất cả, mà
chỉ là các NHTM không có khả năng tiếp cận vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua
hình thức chiết khấu tín phiếu.
Chính đặc điểm này sẽ làm cho các NHTM tham gia trò chơi không có lựa chọn nào khác là huy
động vốn từ dân cư hay từ hệ thống liên ngân hàng. Nhưng lãi suất liên ngân hàng quá cao nên
mục tiêu cơ bản vẫn là huy động từ dân cư thông qua lãi suất huy động.
Diễn biến của “trò chơi”
Để đơn giản cho việc khảo sát, giả sử chỉ có hai NHTM là A và B và khách hàng chỉ có thể gửi
tiền vào hai ngân hàng này. Do ai cũng nghĩ rằng NHNN sẽ không bao giờ làm ngơ khi có một
NHTM nào đó mất khả năng thanh toán và trên thực tế chưa có NHTM nào phải rơi vào tình
trạng như thế thật, vì vậy khách hàng sẽ gửi tiền vào NHTM nào có lãi suất cao hơn.
Như thế NHTM A và B phải đứng trước lựa chọn, có tăng lãi suất hay không? Chúng ta sẽ cùng
theo dõi bảng sau để thấy được lợi và hại của từng NHTM trong từng trường hợp:

(Chú thích : -1: huy động được với giá cao -2: không huy động được 2: huy động được với giá cao
nhưng nhanh chóng. 1: huy động được với giá rẻ nhưng chậm).

Trong bảng trên chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng nếu A và B cùng tăng lãi suất thì hai ngân
hàng sẽ chịu thiệt, tức là sẽ huy động được với giá cao.
Nhưng nếu một trong hai quyết định tăng và ngân hàng kia giữ nguyên thì ngân hàng tăng sẽ thu
hút được vốn với giá cao, còn ngân hàng giữ nguyên sẽ không huy động được vốn. Nhưng nếu cả
hai cùng giữ nguyên lãi suất thì lợi ích chia đều cho cả hai, tức huy động được với giá rẻ nhưng
chậm.
Nếu bạn là một trong hai NHTM, bạn sẽ quyết định thế nào? Qua bảng mô tả trên, rõ ràng với A
hay B thì lựa chọn tăng lãi suất là “chiến lược áp đảo” của trò chơi này, là chiến lược tối ưu bất
kể bên kia quyết định thế nào. Vì vậy, cả A và B đều chọn chiến lược áp đảo này và cùng nhau
tăng lãi suất là điều hợp lý và điểm (-1,-1) là điểm “cân bằng” của trò chơi.

Điều đó nói lên rằng nếu để cho hai NHTM này tự do đưa ra quyết định thì điểm (-1,-1) là kết
cục cuối cùng của trò chơi mặc dù ở đó lợi ích của cả hai không phải là tối ưu.
Nếu hai NHTM này cùng “bắt tay” không tăng lãi suất để cùng nhau có lợi ích = 1, tức là huy
động được vốn với giá rẻ nhưng chậm. Đây là kết cục tối ưu nhưng do đây là trò chơi có kết thúc
(khi các NHTM hoàn thành mục tiêu huy động) và có thời gian giới hạn nên khi cả hai cùng huy
động chậm thì sẽ nảy s...
Tăng lãi suất dưới góc độ lý thuyết trò chơi
Người chơi cụ thể trong trò chơi “tăng lãi suất” này là các NHTM, nhưng không phải tất cả, mà
chỉ là các NHTM không có khả năng tiếp cận vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua
hình thức chiết khấu tín phiếu.
Chính đặc điểm này sẽ làm cho các NHTM tham gia trò chơi không có lựa chọn nào khác là huy
động vốn từ dân cư hay từ hệ thống liên ngân hàng. Nhưng lãi suất liên ngân hàng quá cao nên
mục tiêu cơ bản vẫn là huy động từ dân cư thông qua lãi suất huy động.
Diễn biến của “trò chơi”
Để đơn giản cho việc khảo sát, giả sử chỉ có hai NHTM là A và B và khách hàng chỉ có thể gửi
tiền vào hai ngân hàng này. Do ai cũng nghĩ rằng NHNN sẽ không bao giờ làm ngơ khi có một
NHTM nào đó mất khả năng thanh toán và trên thực tế chưa có NHTM nào phải rơi vào tình
trạng như thế thật, vì vậy khách hàng sẽ gửi tiền vào NHTM nào có lãi suất cao hơn.
Như thế NHTM A và B phải đứng trước lựa chọn, có tăng lãi suất hay không? Chúng ta sẽ cùng
theo dõi bảng sau để thấy được lợi và hại của từng NHTM trong từng trường hợp:
(Chú thích : -1: huy động được với giá cao -2: không huy động được 2: huy động được với giá cao
nhưng nhanh chóng. 1: huy động được với giá rẻ nhưng chậm).
Trong bảng trên chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng nếu A và B cùng tăng lãi suất thì hai ngân
hàng sẽ chịu thiệt, tức là sẽ huy động được với giá cao.
Nhưng nếu một trong hai quyết định tăng và ngân hàng kia giữ nguyên thì ngân hàng tăng sẽ thu
hút được vốn với giá cao, còn ngân hàng giữ nguyên sẽ không huy động được vốn. Nhưng nếu cả
hai cùng giữ nguyên lãi suất thì lợi ích chia đều cho cả hai, tức huy động được với giá rẻ nhưng
chậm.
Nếu bạn là một trong hai NHTM, bạn sẽ quyết định thế nào? Qua bảng mô tả trên, rõ ràng với A
hay B thì lựa chọn tăng lãi suất là “chiến lược áp đảo” của trò chơi này, là chiến lược tối ưu bất
kể bên kia quyết định thế nào. Vì vậy, cả A và B đều chọn chiến lược áp đảo này và cùng nhau
tăng lãi suất là điều hợp lý và điểm (-1,-1) là điểm “cân bằng” của trò chơi.
Tăng lãi suất dưới góc độ lý thuyết trò chơi - Trang 2
Tăng lãi suất dưới góc độ lý thuyết trò chơi - Người đăng: my-nh5764
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tăng lãi suất dưới góc độ lý thuyết trò chơi 9 10 22