Ktl-icon-tai-lieu

Tất tần tật về Email Marketing

Được đăng lên bởi Phạm Quốc Cờ Hinh
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tất tần tật về Email Marketing
Phiên bản 2.0 © 2013
Cộng đồng Tất Tần Tật © 
Hỗ trợ bởi Vang Xa JSC
H| Nội, Việt Nam
Một số thông tin, hình ảnh hướng dẫn trên thực tế có thể đã thay đổi so với thời
điểm s{ch được biên soạn, t{c giả không chịu tr{ch nhiệm về những hiểu nhầm
hoặc thiệt hại ph{t sinh từ sự thay đổi đó. S{ch được cập nhật h|ng năm, t{c giả
đã sử dụng nỗ lực trong phạm vi có thể để duy trì tính chính x{c của thông tin. |
C{c thông tin, hình ảnh trong s{ch được tổng hợp từ nhiều nguồn ph{t h|nh qua
Internet, trường hợp có bất kỳ vi phạm n|o liên quan đến bản quyền của một
bên thứ ba, nội dung liên quan sẽ được xóa bỏ khỏi t|i liệu ngay lập lức. Người
sử dụng t|i liệu n|y hiểu rằng t|i liệu n|y nhằm mục đích chia sẻ kiến thức với
cộng đồng, không nhằm mục đích thương mại. Do đó, Vang Xa không chịu bất
cứ tr{ch nhiệm n|o liên quan đến việc sử dụng t|i liệu hay bản quyền, quyền
thương mại của bên thứ ba. | Trích dẫn, sử dụng lại c{c thông tin trong s{ch có
liên quan đến c{c kh{ch h|ng của Vang Xa l| không được phép. | Việc ph{t h|nh
lại s{ch dưới bất kỳ hình n|o, dù l| qua Internet, đều cần sự đồng ý trước của
Vang Xa.

Email dường như l| một công cụ marketing tuyệt với – cho đến khi
bạn nghĩ về tất cả những thư r{c đang l|m tắc nghẽn inbox của
bạn. Những dĩ nhiên thông điệp của bạn không phải l| spam. Vậy
l|m thế n|o để dùng email m| không trở th|nh một spammer?
L|m đúng c{ch, email marketing sẽ đem lại hiệu quả cao. Tất tần
tật về Email Marketing có thể giúp bạn gửi thông điệp của bạn tới
hòm thư inbox của người nhận theo những tiêu chuẩn chuyên
nghiệp, tăng khả năng gửi email th|nh công.
Bạn sẽ kh{m ph{ ra những bí mật đằng sau việc x}y dựng th|nh
công danh s{ch kh{ch h|ng v| thiết kế c{c thông điệp email hấp
dẫn v| chuyên nghiệp.
Bạn sẽ có thể:
• Ph{t triển một chiến lược th|nh công, đo lường hiệu quả nỗ
lực marketing qua c{c chỉ số v| ROI
• Tăng tỷ lệ open v| xem xem ai đã mở email của bạn
• Quyết định nên dùng nh| cung cấp dịch vụ email hay không
• X}y dựng quan hệ với c{c kh{ch h|ng của bạn
• Thực hiện chiến lược tu}n thủ theo c{c quy định về chống
thư r{c
• Kết hợp email với c{c phương tiện marketing kh{c
S{ch được viết bằng ngôn ngữ đơn giản, phù hợp với phần đông
những người kinh doanh không có qu{ nhiều thời gian nghiên cứu.

3

Bạn có thể ngay lập tức {p dụng những thủ thuật được miêu tả
trong s{ch để đem lại lợi nhuận cho nỗ lực marketing của mình.

Cuối cùng, dù bạn đọc to|n bộ quyển s{ch hay đi thẳng v|o phầ...
Tt tn tt v Email
Marketing
by Vang Xa Email Marketing
Tất tần tật về Email Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tất tần tật về Email Marketing - Người đăng: Phạm Quốc Cờ Hinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Tất tần tật về Email Marketing 9 10 7