Ktl-icon-tai-lieu

Thảo luận quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2308 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Môn Quản trị Rủi ro

Trường Đại học Thương Mại

LỜI MỞ ĐẦU
Vấn đề may mắn và rủi ro luôn gắn liền với thực tiễn đời sống và ước vọng
của con người.
Cha ông ta cũng đã đúc kết vấn đề này thông qua các phương ngôn như:
“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”
“ Trong cái rủi có cái may trong cái may có cái rủi”
“ Tái ông mất mã”
Rủi ro được hiểu là điều không tốt lành, không tốt bất ngờ xảy đến. Rủi ro là
xác suất xảy ra thiệt hại, sự may rủi về hiệu quả, không có lợi hay là sự tiến triển
dẫn đến kết quả gây ra thiệt hại đối với cá nhân hay tổ chức.
Trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh con người đều muốn được thụ
hưởng may mắn (cơ hội) và tránh được sự không may (rủi ro) của thực thể thống
nhất đó.
Từ rất lâu đời, trong tiềm thức con người, sự may rủi được hiểu là khách quan,
nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Rủi ro là xảy ra của biến cố không lường
trước hay không chắc chắn. Rủi ro ứng với khả năng có sai lệch giữa một bên là
những gì xảy ra trên thực tế với một bên là những gì dự kiến từ trước mà bình
thường đáng lẽ nó xảy ra. Nguy cơ rủi ro là tình huống được tạo nên bất kỳ lúc nào
có thể gây nên tổn thất hay lợi ích có thể có mà con người không thể tiên đoán
được.
Trong thời đại mà rủi ro có thể xảy đến bất ngờ đối với các doanh nghiệp từ
nhiều phía như ngày nay thì việc bị khách hàng khiếu nại doanh nghiệp của bạn về
một loại thực phẩm đã mua, sau khi ăn bị ngộ độc là rủi ro các doanh nghiệp có thể
gặp phải bất cứ lúc nào. Quan trọng là doanh nghiệp sẽ nhận dạng, phân tích, đánh
giá, đo lường rủi ro cũng như giải quyết rủi ro như thế nào hợp lý nhất để có thể
vượt qua rủi ro gặp phải và tồn tại, phát triển lâu dài trên thị trường kinh doanh
hiện nay.

1

Môn Quản trị Rủi ro

Trường Đại học Thương Mại

Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. LÝ LUẬN VỀ RỦI RO
1.1.1. Một vài khái niệm cơ bản :
 Rủi ro là sự kiện bất lợi, bất ngờ đã xảy ra gây tổn thất cho con người.
 Tổn thất là những thiệt hại, mất mát về tài sản, cơ hội có thể được
hưởng về tinh thần, thể chất do rủi ro gây ra. Tổn thất cho thấy sự nguy
hiểm, mức độ nghiêm trọng của rủi ro, nó phản ánh mặt lượng của sự
kiện bất lợi còn rủi ro phản ánh mặt chất của sự kiện bao gồm nguyên
nhân tính chất nguy hiểm của sự kiện. Rủi ro là nguyên nhân, tổn thất là
hậu quả.
 Nguy cơ rủi ro là những đe dọa về mối nguy hiểm có thể xảy ra được đo
lường bằng xác xuất. Nguy cơ rủi ro có thể dẫn đến rủi ro hoặc không,
nó luôn tiềm ẩn song hành với mọi hoạt động sống của con người.
 Tần suất rủi ro là số lần xuất hiện r...
Môn Quản trị Rủi ro Trường Đại học Thương Mại
LỜI MỞ ĐẦU
Vấn đề may mắn rủi ro luôn gắn liền với thực tiễn đời sống ước vọng
của con người.
Cha ông ta cũng đã đúc kết vấn đề này thông qua các phương ngôn như:
“Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”
“ Trong cái rủi có cái may trong cái may có cái rủi”
“ Tái ông mất mã”
Rủi ro được hiểu điều không tốt lành, không tốt bất ngờ xảy đến. Rủi ro
xác suất xảy ra thiệt hại, sự may rủi về hiệu quả, không lợi hay sự tiến triển
dẫn đến kết quả gây ra thiệt hại đối với cá nhân hay tổ chức.
Trong cuộc sống cũng n trong kinh doanh con người đều muốn được thụ
hưởng may mắn (cơ hội) tránh được sự không may (rủi ro) của thực thể thống
nhất đó.
Từ rất lâu đời, trong tiềm thức con người, sự may rủi được hiểu là khách quan,
nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Rủi ro xảy ra của biến cố không lường
trước hay không chắc chắn. Rủi ro ứng với khả năng sai lệch giữa một bên
những xảy ra trên thực tế với một bên những d kiến từ trước bình
thường đáng lẽ nó xảy ra. Nguy cơ rủi ro là tình huống được tạo nên bất kỳ lúc nào
thể gây nên tổn thất hay lợi ích thể con người không thể tiên đoán
được.
Trong thời đại rủi ro thể xảy đến bất ngờ đối với các doanh nghiệp từ
nhiều phía như ngày nay thì việc bị khách hàng khiếu nại doanh nghiệp của bạn về
một loại thực phẩm đã mua, sau khi ăn bị ngộ độc là rủi ro các doanh nghiệp có thể
gặp phải bất cứ lúc nào. Quan trọng là doanh nghiệp sẽ nhận dạng, phân tích, đánh
giá, đo lường rủi ro cũng như giải quyết rủi ro nthế o hợp nhất để thể
vượt qua rủi ro gặp phải tồn tại, phát triển lâu dài trên thị trường kinh doanh
hiện nay.
1
Thảo luận quản trị rủi ro - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thảo luận quản trị rủi ro - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thảo luận quản trị rủi ro 9 10 95