Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến của Du lịch Việt Nam vào thị trường Nga

Được đăng lên bởi kinhdoanh-wpvn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt
động quảng bá, xúc tiến của Du lịch Việt Nam
vào thị trường Nga
Vi Thị Minh Tâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Xuân Dũng
Năm bảo vệ: 2014
Abstract. - Những nét chính về đất nước, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử của
Nga.
- Mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa giữa Nga và Việt Nam.
- Quan hệ hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và Nga
- Những đặc điểm cơ bản của khách du lịch Nga.
- Thực trạng hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam trên thị trường Nga.
- Đánh giá những thành công và hạn chế trong hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam
tại thị trường Nga trong thời gian qua.
- Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong hoạt động xúc tiến du lịch.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả hoạt động
quảng bá, xúc tiến của du lịch Việt Nam tại thị trường Nga.
Keywords. Du lịch; Thị trường Nga; Du lịch Việt Nam; Quảng bá

Content.
Chương 1. Cơ sở lý luận về xúc tiến du lịch
Chương 2. Thực trạng xúc tiến du lịch Việt Nam vào thị trường Nga
Chương 3. Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam
tại thị trường Nga.

References.
Tiếng Việt
1. Alastair M.Morrison (1996), Marketing trong lĩnh vực lữ hành và khách sạn, Tổng cục
Du lịch Việt Nam (Tài liệu dịch).
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan hợp tác phát triển Tây ban Nha (2008), Kế
hoạch Marketing du lịch Việt Nam 2008-2015.
3. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Chiến lược phát triển
Du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, Hà Nội.
4. Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa (2004), Giáo trình kinh tế du lịch, Nhà xuất bản
Lao động - Xã hội, Hà Nội.
5. PGS.TS Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh (1996), Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp
ứng xử trong kinh doanh lữ hành, Nhà xuất bản Thống Kê Hà Nội.
6. Nguyễn Thị Thu Mai, Marketing điểm đến du lịch, giáo trình khoa du lịch, Viện Đại
học Mở Hà Nội.
7. Phạm Quang Hưng (2005), Nghiên cứu và vận dụng kinh nghiệm phát triển du lịch của
một số nước có ngành du lịch phát triển vào du lịch Việt Nam, Đề tài Khoa học cấp
Ngành.
8. IPK International, Giám sát du lịch thế giới.
9. Kreg Lindberg, Donald E.Hawkins (1999), Du lịch sinh thái, hướng dẫn cho các nhà
lập kế hoạch và quản lý, Cục Môi trường Xuất bản.
10. Luật Quảng cáo (2012), Quốc hội Việt Nam.
11. TS. Trịnh Xuân Dũng (2009), Tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến du lịch, Bản tin du
lịch.
12....
Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt
động quảng bá, xúc tiến của Du lịch Việt Nam
vào thị trường Nga
Vi Thị Minh Tâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Xuân Dũng
Năm bảo vệ: 2014
Abstract. - Những nét chính về đất nước, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử của
Nga.
- Mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa giữa Nga và Việt Nam.
- Quan hệ hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và Nga
- Những đặc điểm cơ bản của khách du lịch Nga.
- Thực trạng hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam trên thị trường Nga.
- Đánh giá những thành công hạn chế trong hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam
tại thị trường Nga trong thời gian qua.
- Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong hoạt động xúc tiến du lịch.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh tăng cường hiệu quả hoạt động
quảng bá, xúc tiến của du lịch Việt Nam tại thị trường Nga.
Keywords. Du lịch; Thị trường Nga; Du lịch Việt Nam; Quảng bá
Content.
Chương 1. Cơ sở lý luận về xúc tiến du lịch
Chương 2. Thực trạng xúc tiến du lịch Việt Nam vào thị trường Nga
Chương 3. Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam
tại thị trường Nga.
Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến của Du lịch Việt Nam vào thị trường Nga - Trang 2
Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến của Du lịch Việt Nam vào thị trường Nga - Người đăng: kinhdoanh-wpvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến của Du lịch Việt Nam vào thị trường Nga 9 10 883