Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu tập đoàn

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2089 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12/2004

10 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

THƯƠNG HIỆU TẬP ĐOÀN

LANTABRAND
298 A, Nguyễn Tất Thành, Quận 4,
TP. HCM
ĐT: (+84.8) 9 411 146
www.lantabrand.com

Xây dựng thương hiệu tập đoàn là công cụ hữu ích cho việc tái tổ chức chiến lược tập
đoàn và đảm bảo rằng, tập đoàn, dù lớn hay nhỏ, đang đầu tư thích đáng vào những
nguồn lực chưa được khai phá bên trong và ngoài tập đoàn. Một nhà quản lý giỏi và đội
ngũ nhân viên tận tình luôn luôn tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động và trở thành
những đại sứ cải cách cho tập đoàn được hậu thuẫn bởi một chiến lược xây dựng
thương hiệu tập đoàn rõ rệt. Chiến lược và kế hoạch xây dựng thương hiệu tập đoàn
được soạn thảo kỹ lưỡng và quản lý chuyên nghiệp có thể trở thành một thành phần
quan trọng trong công tác quản lý.
Sau đây là 10 nguyên tắc dẫn đến thành công trong việc xây dựng thương hiệu tập đoàn và có
thể được áp dụng như những hướng dẫn hữu ích cho bất kỳ dự án xây thương hiệu tập đoàn
nào.
1. Giám đốc điều hành phải là người lãnh đạo chiến lược thương hiệu.
Xây dựng thương hiệu tập đoàn phải xuất phát từ ban quản lý, và đó cũng là nơi để kiểm tra
tiến độ làm việc trong suốt thời gian thực hiện công trình. Nhà quản lý phải trực tiếp tham gia
vào công việc, họ phải là người nhiệt tình và hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc xây dựng thương
hiệu. Để đảm bảo thành công, bất chấp những áp lực của công việc hàng ngày với những trách
nhiệm bên mình, người quản lý phải được hỗ trợ bởi đội ngũ quản lý thương hiệu bao gồm các
nhà phân phối chính, đối tượng có thể đảm bảo sự phát triển liên tục và sự thống nhất của
chiến lược mới.
2. Không có mô hình nào phù hợp với tất cả, mỗi tập đoàn phải tự xây dựng một mô
hình phù hợp với chính mình.
Tất cả các công ty đều có các nhu cầu riêng, hệ thống giá trị kinh doanh và cách thức làm việc
duy nhất. Vì thế, ngay cả những mô hình xây dựng thương hiệu toàn diện và hoàn hảo nhất
cũng phải được biến đổi để phù hợp với các yêu cầu trên. Nhằm hình thành nên công cụ đơn
giản, thông thường chỉ một vài chi tiết quan trọng được điều chỉnh để tương thích với những
mô hình kinh doanh và chiến lược tương tự khác của công ty. Nên nhớ rằng xây dựng thương
hiệu chính là bề mặt của chiến lược kinh doanh do đó 2 lĩnh vực trên phải luôn được thực hiện
song song cùng lúc.
3. Phải thu hút những người có liên quan, kể cả khách hàng.
Còn ai biết nhiều về công ty hơn các khách hàng, nhân viên và những người liên quan khác?
Điều này hoàn toàn hợp lý nhưng không ít công ty đã bỏ quên nguồn thông tin đơn giản,...
10 NGUYÊN TC XÂY DNG THÀNH CÔNG
THƯƠNG HIU TP ĐOÀN
LANTABRAND
298 A, Nguyn Tt Thành, Qun 4,
TP. HCM
ĐT: (+84.8) 9 411 146
www.lantabrand.com
12
/
2004
Thương hiệu tập đoàn - Trang 2
Thương hiệu tập đoàn - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thương hiệu tập đoàn 9 10 840