Ktl-icon-tai-lieu

Tiềm hiểu về IBM

Được đăng lên bởi Hop Nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI: THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ
LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BÁN
HÀNG TẠI CÔNG TY IBM

Giáo viên hướng dẫn: PHAN TRỌNG AN
Nhóm thực hiện: NHÓM NEWLIF

Thành viên nhóm: 1/ Phan Thị Hồng Mận
2/ Đỗ Thị Hạnh
3/ Nguyễn Thị Hợp
4/ Nguyễn Khánh Hòa
5/ Nguyễn Văn Khương

I/ LÝ THUYẾT VỀ THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA
LỰC LƯỢNG BÁN
1/ KHÁI NIỆM
- Thúc đẩy động cơ làm việc của lực lượng bán là tạo ra khí thế, tình cảm, lòng
hăng say cho người bán. Điều này sẽ khắc phục tính cứng nhắc, ngăn cản họ đi
vào nếp cũ, làm cho họ năng động, sáng tạo và thường xuyên gia tăng sự nhiệt tình
và trí lực
2/ AI THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CỦA LỰC LƯỢNG BÁN
a/ Trưởng vùng bán hàng
- Họ thường xuyên là người thông báo những định hướng của cấp trên
- Họ can thiệp và điều chỉnh sự lúng túng, khắc phục những sai sót, khích lệ hoạt
ộng…
- Quan tâm đến những thất bại, biết tạo niềm tin và đãi ngộ trong những giai đoạn
khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người bán thực hiện công việc của họ
b/ Giám đốc bán hàng
- Họ giữ vai trò chủ yếu của kích hoạt
- Họ thường xuyên gửi cho người bán những thông báo hoặc định hướng chung
- Họ gặp gỡ người bán trong các hội nghị bán hàng,…
- Có khả năng kích hoạt nhiều vùng
- Có khả năng đổi mới qui trình và phương tiện kích hoạt theo thời gian.
c/ Giám đốc thương mại, tổng giám đốc
- Họ chỉ gặp gỡ người bán trong những dịp đặc biệt: Đơn đặt hàng lớn, các tranh
chấp lớn, hội nghị người bán, việc giảm giá,…
- Người bán dễ thuyết phục khách hàng khi công ty bán những sản phẩm tốt, có
một dịch vụ sau khi bán có hiệu quả và nhanh chóng
3/ĐIỀU GÌ TẠO NÊN ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN BÁN
HÀNG
- Cho phép nhân viên tự do sử dụng xe của công ty vào những ngày cuối tuần hay
thiết đãi nhân viên bánh pizza vào mỗi chiều thứ sáu cũng không thể tạo ra động
lực làm việc cho nhân viên. Những biện pháp này chỉ có tác dụng làm cho nhân
viên cảm thấy phần nào hài lòng về nơi họ làm việc mà thôi.
- Những cách thức ở trên không làm tăng động cơ làm việc của nhân viên, bởi vì
chúng không trực tiếp gắn liền với việc gia tăng hiệu quả hoạt động. Một nhân
viên có tinh thần tốt chưa hẳn là một nhân viên có động lực làm việc tốt. Chẳng
hạn, một nhân viên dành một hoặc hai giờ mỗi ngày cho các công tác xã hội có thể
có tinh thần rất tốt, nhưng lại có mức năng suất làm việc thấp nhất so với bất kỳ
nhân viên nào trong cùng bộ phận.
- Nếu vậy thì cái gì sẽ tạo ra động cơ làm việc cho nhân viên? Trước khi trả lời
câu hỏi đó, bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây: Để tạo động cơ thúc đẩy nhân viên ...
ĐỀ TÀI: THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ
LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BÁN
HÀNG TẠI CÔNG TY IBM
Giáo viên hướng dẫn: PHAN TRỌNG AN
Nhóm thực hiện: NHÓM NEWLIF
Thành viên nhóm: 1/ Phan Thị Hồng Mận
2/ Đỗ Thị Hạnh
3/ Nguyễn Thị Hợp
4/ Nguyễn Khánh Hòa
5/ Nguyễn Văn Khương
Tiềm hiểu về IBM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiềm hiểu về IBM - Người đăng: Hop Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiềm hiểu về IBM 9 10 997