Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận nghiên cứu marketing về dịch vụ chữ kí số công ty FPT

Được đăng lên bởi qloved
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2996 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nghiên cứu Marketing – nhóm 6

MỤC LỤC

Page | 1

Nghiên cứu Marketing – nhóm 6

LỜI MỞ ĐẦU

Công ty FPT là một công ty lớn trong lĩnh vực dịch vụ mạng Internet tốc độ cao, là
một doanh nghiệp uy tín trên thị trường công nghệ cao tại Việt Nam. Để đẩy nhanh
tiến trình hoạt động kinh doanh hội nhập, nhà nước Việt Nam đã thừa nhận chữ kí điện
tử dành cho doanh nghiệp giúp cho việc giao dịch trở nên an toàn và tin cậy hơn. Nắm
bắt xu thế này FPT đã cho ra đời dịch vụ chứng thực chữ kí điện tử, góp phần không
nhỏ cho việc thúc đẩy thương mại điện tử, không những thế còn đáp ứng nhu cầu số
hóa dần các công việc hành chính đảm bảo các văn bản điện tử được thông tin nhanh
và đáp ứng yêu cầu tin cậy như đối với văn bản thông thường.

Page | 2

Nghiên cứu Marketing – nhóm 6

PHẦN I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING.
1.1 Nghiên cứu Marketing.
• Marketing là tập hợp tất cả các hoạt động của con người nhằm hướng tới việc thỏa

mãn nhu cầu khách hàng thông qua hoạt động trao đổi. Để thực hiện được điều đó, mỗi
doanh nghiệp cần phải thực hiện chức năng quản trị Marketing.
• Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập ghi chép và phân tích một có hệ thống các
dữ liệu để cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định marketing. MIS là hệ
thống tương tác giữa con người, thiết bị và qui trình được thiết kế để thu thập, phân
loại, phân tích, lượng giá và truyền tải thông tin đến người ra quyết định Marketing
nhằm kế hoạch hóa, thực thi và kiểm soát hoạt động kinh doanh.
1.2 Vai trò nghiên cứu marketing.
- Cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro trong kinh doanh
- Cung cấp thông tin giúp DN tìm kiếm cơ hội mới, thị trường mới.
- Cung cấp thông tin cho việc hoạch định chiến lược và kế hoạch
- Phát hiện, tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề đang gây tình trạng kém hiệu quả.
1.3 Phân loại nghiên cứu Marketing.
Nghiên cứu thăm dò (Exploratory Studies): là loại hình nghiên cứu không được tổ chức
một cách chính thức. Loại hình này thường được thực hiện đầu tiên trong quá trình
nghiên cứu. Nhằm xác định hoặc nhận diện các vấn đề đang tồn tại trong hoạt động
Marketing.
Nghiên cứu mô tả (Descriptive Studies): là loại hình nghiên cứu giúp doanh nghiệp hình
dung và hiểu rõ đặc điểm của thị trường.
- Khi đã xác định đúng vấn đề nghiên cứu, cần phải mô tả những đặc điểm, tính
chất liên quan đến vấn đề.
- Nghiên cứu mô tả tập trung vào việc mô tả các đặc điểm của vấn đề mà không tìm
cách chỉ rõ các mối quan hệ bên trong vấn đề nghiên cứu. Chẳng hạn, mô tả qui
mô...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận nghiên cứu marketing về dịch vụ chữ kí số công ty FPT - Người đăng: qloved
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
tiểu luận nghiên cứu marketing về dịch vụ chữ kí số công ty FPT 9 10 3