Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu môi trường marketing vĩ mô. Lấy ví dụ minh họa

Được đăng lên bởi Nkóx Nkí Nkố
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhóm 5
Chủ đề : Tìm hiểu môi trường marketing vĩ mô. Lấy ví dụ minh
họa
I.

Khái niệm
Môi trường marketing vĩ mô bao gồm các yếu tố,các lực lượng
mang tính xã hội rộng lớn,chúng có tác động và ảnh hưởng tới
toàn bộ môi trường marketing vi mô tới các quyết định marketing
của doanh nghiệp

II.

Mục đích
- Các yếu tố của môi trường marketing vĩ mô mang lại cơ hội mới
cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp
- Doanh nghiệp không thể kiểm soát,thay đổi được các yếu tố của
môi trường vĩ mô,vì vậy:
Phân tích môi trường marketing vĩ mô để doanh nghiệp có thể theo
dõi nắm bắt và xử lý kịp thời các quyết định marketing nhằm
thích ứng với sự thay đổi của môi trường

III.
1.

Các yếu tố của môi trường marketing vĩ mô
Môi trường dân số (nhân khẩu học)

Nhân khẩu học là môn khoa học nghiên cứu dân cư theo quan điểm dân
số,mật độ dân số,chất lượng dân số và các tập quán của họ.Bao gồm các
vấn đề như :quy mô dân số,mật độ dân số,cơ cấu tuổi tác,cơ cấu gia
đình,giới tính,tôn giáo,trình độ văn hóa và sự chuyển dịch dân số…
1.1.

Quy mô,mật độ dân số

Quy mô,mật độ dân số là yếu tố quy định cơ cấu khách hàng thực tế và
khách hàng tiềm năng của một doanh nghiệp

-

1.2.

Quy mô dân số lớn,mật độ dân số đông làm tăng nhu cầu nhà ở,
điện nước,phương tiện đi lại,thực phẩm,dịch vụ vui chơi giải trí…
hợp thành thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp.Bởi vậy,tăng
hoặc giảm quy mô dân số sẽ dẫn đến tăng hoặc giảm quy mô thị
trường
Cơ cấu tuổi tác,giới tính

Cơ cấu tuổi tác,giới tính ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách sản
phẩm và chủng loại sản phẩm của doanh nghiệp.Khi cơ cấu tuổi
tác dân cư thay đổi thì thị trường tiềm năng của doanh nghiệp
cũng thay đổi,kéo theo sự thay đổi về cơ cấu tiêu dùng và nhu cầu
về hàng hóa dịch vụ.Do vậy,các doanh nghiệp cũng phải thay đổi
các chiến lược marketing để thích ứng
Để mô tả cơ cấu tuổi tác của dân cư,người ta dùng khái niệm tháp
tuổi.Ở Việt Nam tháp tuổi có dạng trên to dưới bé,tức là tỷ lệ dân
số trẻ cao,đây là thị trường quan trọng cho nhiều nhà kinh doanh
các mặt hàng đồ chơi trẻ em
Cơ cấu gia đình

1.3.

Đây là yếu tố tác động mạnh đến nhu cầu thị trường về nhiều loại
hàng hóa dịch vụ khác nhau
-

-

1.4.

Thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình “các cặp vợ chồng
chỉ sinh từ một đến hai con để nuôi dạy cho tốt” ,tốc độ tăng dân
cư của Việt Nam đang giảm tạo ra cơ cấu gia đình nhỏ
Ngoài ra,bình đẳng giới làm thay đổi cơ cấu gia đình là vai trò
của phụ nữ ngày càng được nâng cao,phụ nữ được giải phóng và
tham gia vào hoạt động xã h...
Nhóm 5
Chủ đề : Tìm hiểu môi trường marketing vĩ mô. Lấy ví dụ minh
họa
I. Khái niệm
Môi trường marketing vĩ mô bao gồm các yếu tố,các lực lượng
mang tính xã hội rộng lớn,chúng có tác động và ảnh hưởng tới
toàn bộ môi trường marketing vi mô tới các quyết định marketing
của doanh nghiệp
II. Mục đích
- Các yếu tố của môi trường marketing vĩ mô mang lại cơ hội mới
cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp
- Doanh nghiệp không thể kiểm soát,thay đổi được các yếu tố của
môi trường vĩ mô,vì vậy:
Phân tích môi trường marketing vĩ mô để doanh nghiệp có thể theo
dõi nắm bắt và xử lý kịp thời các quyết định marketing nhằm
thích ứng với sự thay đổi của môi trường
III. Các yếu tố của môi trường marketing vĩ mô
1. Môi trường dân số (nhân khẩu học)
Nhân khẩu học là môn khoa học nghiên cứu dân cư theo quan điểm dân
số,mật độ dân số,chất lượng dân số và các tập quán của họ.Bao gồm các
vấn đề như :quy mô dân số,mật độ dân số,cơ cấu tuổi tác,cơ cấu gia
đình,giới tính,tôn giáo,trình độ văn hóa và sự chuyển dịch dân số…
1.1. Quy mô,mật độ dân số
Quy mô,mật độ dân số là yếu tố quy định cơ cấu khách hàng thực tế và
khách hàng tiềm năng của một doanh nghiệp
Tìm hiểu môi trường marketing vĩ mô. Lấy ví dụ minh họa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu môi trường marketing vĩ mô. Lấy ví dụ minh họa - Người đăng: Nkóx Nkí Nkố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tìm hiểu môi trường marketing vĩ mô. Lấy ví dụ minh họa 9 10 644