Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Tuyết Hương
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Bộ môn : Thị trường chứng
khoán

Thị trường chứng khoán

 Giảng viên: Nguyễn Vũ Thúc Lanh
Email: thuclanhnguyenvu@gmail.com
 Tài liệu học tập

 Kế hoạch học tập
 Đánh giá

Thị trường chứng khoán

 Đánh giá






Nắm vững lý thuyết (70%)
Có kiến thức thực tế (20%)
Hiểu sâu một số vấn đề lý thuyết hoặc thực tế và có khả năng
phân tích (10%)
Điểm thưởng

 Bài thi (10 điểm)




Các vấn đề cơ bản trong quá trình học (6 – 7.5 điểm)
Hiểu & phân tích (cả lý thuyết & bài tập) (1 – 2 điểm)
Kiến thức thực tế (VD: các quy định về niêm yết, giao
dịch, tổ chức thị trường…): (1.5 – 2 điểm)

Thị trường chứng khoán
 Thảo luận


8 – 10 nhóm



Đề tài nhỏ (2 – 3 tuần) & đề tài lớn (> 5 tuần), được giới thiệu trong quá trình học



Các nhóm tùy chọn đề tài phù hợp với mình



Trình bày trên lớp phụ thuộc vào chất lượng bài viết



Điểm cuối cùng phụ thuộc vào bài viết + bài trình bày (nếu có) + điểm thưởng phản biện (nếu có)

Nội dung
15/8/201

1

Tổng quan về TTCK

2

Thị trường sơ cấp

3

Thị trường thứ cấp

4

Phân tích chứng khoán

25

Công ty chứng khoán

Chương 1 :Tổng quan thị trường chứng khoán
 Tổng quan về TTCK




Quá trình hình thành & phát triển
Khái niệm, đặc điểm
Vai trò

 Tổ chức hoạt động của TTCK
 Cơ cấu tổ chức
 Nguyên tắc hoạt động
 Hàng hóa trên TTCK
 Chủ thể tham gia TTCK

Lịch sử ra đời
 TK 17 tại Hà Lan – SGDCK Amsterdam
 Hàng hóa giao dịch trên thị trường từ giấy tờ có
giá, trái phiếu, cổ phiếu, đến công cụ phái sinh.
 Địa điểm giao dịch có sự thay đổi từ không có địa
điểm cụ thể  “chợ ngoài trời”  SGDCK
 Phương thức giao dịch thay đổi từ giao dịch thủ
công -> bán tự động -> tự động hoàn toàn
 Một số giai đoạn đáng chú ý của TTCK : 1929 –
1933 ; 1987; 2008 - 2009

Các cuộc khủng hoảng tài chính tiêu biểu
 Khủng hoảng tài chính 2008
 Bong bóng dotcom 2000
 Khủng hoảng tài chính châu Á 1997
 Khủng hoảng 1987
 Khủng hoảng 1929 - 1933
 Bong bóng South Sea
 Bong bóng hoa Tu líp

Đề tài thảo luận

 Vai trò của ngân hàng trong Khủng hoảng tài
chính? ( 3 tuần)

Khái niệm TTCK

 TTCK là một bộ phận của TTTC

 Khái niệm TTTC: là nơi các công cụ tài chính
được giao dịch

 Khái niệm các công cụ tài chính (financial
instruments)?

Công cụ tài chính
Những công cụ trên thị trường tiền tệ
1. Trái phiếu kho bạc
2. Trái phiếu đô thị
3. Chứng chỉ tiền gửi
4. Thương phiếu
5. Hợp đồng mua lại
6. Những chấp nhận của ngân hàng
7. Các quỹ dự phòng

Những công cụ trên thị trường vốn
1. Trái p...
LOGO
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Bộ môn : Thị trường chứng
khoán
Tổng quan về thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về thị trường chứng khoán - Người đăng: Tuyết Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Tổng quan về thị trường chứng khoán 9 10 606