Ktl-icon-tai-lieu

trang bị công nghệ và cấp phôi tự động

Được đăng lên bởi Tien Sy Nguyen
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
---------------------- ℜ ---------------------

TRANG BỊ CÔNG NGHỆ
VÀ CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG

CHÂU MẠNH LỰC, PHẠM VĂN SONG

ĐÀ NẴNG 2003

0

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
---------------------- ℜ ---------------------

CHÂU MẠNH LỰC, PHẠM VĂN SONG

TRANG BỊ CÔNG NGHỆ
VÀ CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG

ĐÀ NẴNG 2003

1

Mục lục

Trang

Mục lục

2
Phần 1
TRANG BỊ CÔNG NGHỆ
ĐỒ GÁ GIA CÔNG

Chương 1
1-1. Khái niệm.
1-2. Định nghĩa và công dụng của đồ gá gia công.
1-2-1. Định nghĩa.
1-2-2. Công dụng của đồ gá gia công.
1-3. Phân loại đồ gá gia công trên máy cắt kim loại.
1-3-1. Căn cứ vào phạm vi sử dung.
1-3-2. Căn cứ vào máy sử dụng.
1-3-3. Căn cứ vào nguồn sinh lực để kẹp chặt.
1-3-4. Căn cứ vào số chi tiết đồng thời gia công.
1-4. Yêu cầu đối với đồ gá.
1-5. Các thành phần của đồ gá.
Chương 2
ĐỊNH VỊ VÀ ĐỒ ĐỊNH VỊ
2-1.Yêu cầu đối với đồ định vị.
2-1-1. Định nghĩa
2-1-1. Yêu cầu đối với đồ định vị
2-2. Định vị chi tiết khi chuẩn định vị là mặt phẳng
2-2-1. Chốt tì cố định .
2-2-2. Chốt tì điều chỉnh.
2-2-3. Chốt tì tự lựa .
2-2-4. Chốt tì phụ.
2-2-5. Phiến tì .
2-2-6. Sai số chuẩn.
2-3. Định vị khi chuẩn là mặt trụ ngoài .
2-3-1. Khối V .
2-3-2. Mâm cặp .
2-3-3. Ống kẹp đàn hồi
2-4. Định vị khi chuẩn là mặt trụ trong.
2-4-1.Các loại chốt gá.
2-4-2. Các loại trục gá.
2-4-3. Sai số chuẩn khi định vị bằng mặt trong.
2- 5. Định vị bằng hai lỗ tâm .
2-5-1. Mũi tâm cứng.
2-5-2. Mũi tâm tùy động.
2-5-3. Mũi tâm quay.
2-6. Định vị kết hợp.

7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
15
16
16
16
18
18
18
18
20
20
22
22
23
23
24

2-6-1. Định vị bằng một mặt phẳng và hai lỗ vuông góc với mặt phẳng
24
2-6-2. Định vị bằng một mặt phẳng và một chốt vát có đường tâm song
song với mặt phẳng.
29
2-7. Định vị bằng bề mặt đặc biệt.
29
2-7-1.Định vị bằng mặt lăn của bánh răng
29
2-7-2. Định vị bằng mặt dẫn hướng.
30
31
Chương 3
KẸP CHẶT VÀ CƠ CẤU KẸP CHẶT
2

3-1. Khái niệm.
3-2. Phương, chiều, điểm đặt và trị số lực kẹp.
3-2-1. Phương và chiều lực kẹp.
3-2-2. Điểm đặt của lực kẹp.
3-2-3. Tính lực kẹp chặt cần thiết W .
3-2-4. Các loại cơ cấu kẹp chặt phôi.
3-3. Kẹp chặt bằng chêm.
3-3-1. Khái niệm.
3-3-2. Tính lực kẹp của cơ cấu chêm.
3-3-3. Tính toán điều kiện tự hãm của chêm.
3-3-4. Tính lực cần thiết để đóng chêm ra.
3-3-5. Tính chêm phối hợp với con lăn.
3-3-6. Tính chêm có chốt.
3-4. Kẹp bằng ren vít.
3-4-1. Khái niệm.
3-4-2. Kết cấu.
3-4-3.Tính toán lực kẹp của cơ cấu kẹp ren vít.
3-4-4. Kẹp ren vít với đòn.
3-5. Kẹp bằng b...
0
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
---------------------- ---------------------
TRANG B CÔNG NGH
VÀ CP PHÔI T ĐỘNG
CHÂU MNH LC, PHM VĂN SONG
ĐÀ NNG 2003
trang bị công nghệ và cấp phôi tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trang bị công nghệ và cấp phôi tự động - Người đăng: Tien Sy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
trang bị công nghệ và cấp phôi tự động 9 10 46