Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Tan Tan
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bộ môn : Văn Hóa Doanh Nghiệp
Đề tài : Văn hóa ứng xử tốt trong nội bộ doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp dễ dàng
thành công hơn, bạn hãy trình bày vai trò của văn hóa ứng xử, các biểu hiện của văn hóa
ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp (cấp trên đối với cấp dưới, cấp dưới đối với cấp trên,
giữa các đồng nghiệp) và những tác động của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.
Những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp.

Nhóm thực hiện : Nhóm 2
Nguyễn Thị Mỹ Hảo

13042511

Nguyễn Phạm Thiên Thanh

13048691

Trần Thị Thu Thảo

13045481

Nguyễn Thị Thanh Thúy

13069281

Nguyễn Bích Thùy

13053411

Lớp học phần :

210606702

Khoa : Khoa May -Thời Trang
GVHD : Nguyễn Thị Thanh Trúc

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
B CÔNG TH NG ƯƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bộ môn : Văn Hóa Doanh Nghiệp
Đề tài : Văn hóa ứng xử tốt trong nội bộ doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp dễ dàng
thành ng hơn, bạn hãy trình bày vai trò của văn hóa ứng xử, các biểu hiện của văn hóa
ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp (cấp trên đối với cấp dưới, cấp dưới đối với cấp trên,
giữa các đồng nghiệp) và những tác động của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.
Những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử nội bộ doanh nghiệp.
Nhóm thực hiện : Nhóm 2
Nguyễn Thị Mỹ Hảo 13042511
Nguyễn Phạm Thiên Thanh 13048691
Trần Thị Thu Thảo 13045481
Nguyễn Thị Thanh Thúy 13069281
Nguyễn Bích Thùy 13053411
Lớp học phần : 210606702
Khoa : Khoa May -Thời Trang
GVHD : Nguyễn Thị Thanh Trúc
Văn hóa doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa doanh nghiệp - Người đăng: Tan Tan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Văn hóa doanh nghiệp 9 10 452