Ktl-icon-tai-lieu

văn hóa doanh nhân

Được đăng lên bởi nhungs2jj-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Trong phong cách lãnh đạo của một nhà quản trị doanh nghiệp theo
anh/chị tiêu chí nào là quan trọng nhất
Nghệ thuật giao tiếp ứng xử
Khả năng đánh giá và giải quyết vấn đề sắc sảo
Tinh thần làm việc tận tụy
Bản lĩnh chỉ huy
Trả lời :
Trong phong cách lãnh đạo của một nhà quản trị doanh nghiệp thì quan trọng
nhất là tiêu chí bản lĩnh chỉ huy
Vì một nhà quản trị doanh nghiệp là người đứng đầu có nhiệm vụ dẫn dắt và lãnh
đạo doanh nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản trị doanh nghiệp là làm sao
có thể lãnh đạo một doanh nghiệp với rất nhiều cơ cấu phòng ban nhân sự thành một
thể làm việc gắn kết, thống nhất và hiệu quả. Để làm được điều này thì bản lĩnh chỉ huy
là tiêu chí đầu tiên mà một nhà lãnh đạo phải có.
Bản lĩnh chỉ huy không chỉ là lãnh đạo, đưa ra đường lối, mục tiêu mà còn phải
phải biết cách chỉ dẫn nhiều người làm theo cách của mình ., thuyết phục người khác
hăng hái phấn đấu cho những mục tiêu đã đề ra sao cho nhẹ nhàng mà kiên quyết nhất
theo mục đích của mình – đó là khả năng giao tiếp ứng xử.

Bản lĩnh chỉ huy là làm nhiệm vụ chèo lái con thuyền doanh nghiệp của
nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân phải có định hướng cho mục tiêu
rõ ràng và lâu dài, đánh giá được cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp
phải đối mặt, để từ đó đề ra các kế hoạch ở tầm chiến lược . Kế hoạch và
định hướng này giúp doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường , giải
quyết những khó khăn và phát triển lâu dài
Muốn vậy họ cần phải kiên trì sáng tạo và làm gương cho những thành
viên khác, cống hiến công sức và tâm huyết với tinh thần làm việc có trách
nhiệm, tận tụy. Bằng cách tác động tới nhân viên và thay đổi suy nghĩ của
họ người lãnh đạo mới khiến nhân viên của mình hoạt động làm việc và
phát triển doanh nghiệp theo ý mình với các mục tiêu xác định
Qua những gì đã phân tích ta thấy bản lĩnh chỉ huy là tiêu chí mà để là
được thì trong đó phải bao gồm cả khả năng giao tiếp ứng xử, khả năng
đánh giá giả quyết vấn đề đưa ra những đường lối với những kế hoạch ở
tầm chiến lược , cùng tinh thần làm việc trách nhiệm tận tụy , cống hiến .
Vậy nên một lần nữa khẳng định, bản lĩnh chỉ huy là tiêu chí quan trọng
nhất trọng tất cả các tiêu chí trên.

Câu 2: Sau khi học chương văn hóa doanh nhân, bạn thử
đưa ra cho văn hóa lãnh đạo một nguyên tắc cô đọng, xúc
tích gói gọn trong ‘ 5 cái biết và 5 cái không’ và sắp xếp
theo thứ tự?
Trả lời:
10 nguyên tắc cho văn hóa lãnh đạo:

Thành thật

Biết phát
triển văn
hóa công
sở:

Biết trao
quyền cho
nhân viên

Biết mở...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
văn hóa doanh nhân - Người đăng: nhungs2jj-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
văn hóa doanh nhân 9 10 604