Ktl-icon-tai-lieu

ví dụ về Giá thâm nhập và giá hớt váng trong định giá sản phẩm mới

Được đăng lên bởi jojoBJ
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 11132 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG DH MỞ TP.HCM
MÔN MARKETING
NHÓM 14:

• Nguyễn Thị Thủy Tiên
• Trương Thanh Thùy
• Hà Phạm Mai Thảo
• Ngô Nữ Kiều Trinh

GV: Trần Hồng Hải

Bài thuyết trình
VÍ DỤ VỀ GIÁ THÂM NHẬP VÀ
GIÁ HỚT VÁNG TRONG VIỆC
ĐỊNH GIÁ CHO SẢN PHẨM MỚI

Gía thâm nhập (penetration
pricing)


Định nghĩa: là chiến lược đặt giá
ban đầu của một số sản phẩm hay
dịch vụ thấp hơn giá phổ biến trên
thị trường

Trà xanh C2


Là sản phẩm nổi
bật nhất của URC  Click to edit Master text styles
 Second level
trên thị trường
 Third level
Việt Nam.
Fourth level




Đối thủ là trà
xanh O° của Tân
Hiệp Phát Group.

 Fifth

level

 Click
Click to edit Master text
styles
to edit Master text styles
 Second


level

Third level


Fourth level
 Fifth level

 Second


level

Third level


Fourth level
 Fifth level

ChiẾn lược thâm nhập thị
trường


Giá cả là tiêu chuẩn quan trọng trong việc
mua và lựa chọn của khách hàng.



O° định giá sản phẩm cao hơn 20% so với
giá trung bình của thị trường (7k/500ml).



C2 chọn chiến lược định giá thâm nhập hợp
lí(3,5k/330ml).

=> Nhanh chóng chiếm được thị phần
lớn trong thị trường trà xanh Việt
Nam.

Click to edit Master text
stylesto edit Master text styles
 Click

 Second

level

Third level


Fourth level
 Fifth level

 Second


level

Third level


Fourth level
 Fifth level

Dịch vụ s-phone


level

Click to edit Master text style

 Second

Third level

=> Chiếm được thị phần
đáng kể dù phải cạnh
tranh với 2 “đại gia” là
Vina phone và mobi
Phone.



Chính sách: tình cước từ
giây thứ 11.





Fourth level
level

Dịch vụ S-phone thuộc
hãng S-Telecom.
 Fifth





Click to edit Master text styles
 Second


level

Third level


Fourth level
 Fifth level



Click to edit Master text styles
 Second


level

Third level


Fourth level
 Fifth level

Nhận xét

 Nhược điểm:

 Ưu điểm:


Giúp công ty đứng đầu
về thị phần.



Khó hoặc không thể tăng
giá được .



Ngăn cản sự tham gia
vào thị trường của đối
thủ cạnh tranh.



Có thể vĩnh viễn mắc kẹt
trong việc kinh doanh lợi
nhuận thấp.



Làm tối đa hóa doanh số
bán trên đơn vị sản
phẩm.



Làm ảnh hưởng tới tỉ lệ
lợi nhuận.

Giá hớt váng


Định nghĩa: là chiến lược đặt ra
mức giá ban đầu tương đối cao
để thu lợi nhuận rồi giảm dần
theo thời gian khi thị trường đã
mở rộng và xuất hiện sự cạnh
tranh.

Iphone 3GS


Click to edit Master text styles
 Second


level

Third level


Fourth level
 Fifth level

Iphone 3gs


Là sản phẩm công
nghệ cao...
GV: Trần Hồng Hải
TRƯỜNG DH MỞ TP.HCM
MÔN MARKETING
NHÓM 14:
Nguyễn ThThủy Tiên
Trương Thanh Thùy
Hà Phạm Mai Thảo
Ngô Nữ Kiều Trinh
ví dụ về Giá thâm nhập và giá hớt váng trong định giá sản phẩm mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ví dụ về Giá thâm nhập và giá hớt váng trong định giá sản phẩm mới - Người đăng: jojoBJ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ví dụ về Giá thâm nhập và giá hớt váng trong định giá sản phẩm mới 9 10 481