Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng bán laptop trực tuyến

Được đăng lên bởi Keo Sovann
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 1 lần
•
•
•
•
•

Trang chủ
Đăng ký
Đăng nhập
Upload
Liên hệ

Tài liệu - Ebook
Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, giáo trình tham khảo cho học sinh, sinh viên
×

được cung cấp bởi

Đề tài Quản lý bán hàng linh kiện máy tính
Contents
Lời nói đầu 2
I. Bài toán 3
II. Phân tích thiết kế 3
1. Biểu đồ Use case (Use Case Diagram) 3
2. Xây dựng biểu đồ lớp cơ bản 8
3. Xây dựng biều đồ tuần tự 10
4. Biểu đổ lớp chi tiết. 16
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 19
1. Hàng 19

2. Đăng nhập 20
3. Hàng xuất 20
4. Hàng nhập 20
5. Phiếu xuất 21
6. Phiếu nhập 21
7. Nhà cung cấp 21
8. Khách hàng 21
IV. Chương trình. 22
1. Form đăng nhập 22
2. Form phiếu xuất 23
3. Form phiếu nhập 23
4. Form tìm thông tin khách hàng 24
5. Form thông tin hàng hóa 25
6. Form báo cáo doanh thu 26
V. Kết luận 26
1. Đánh giá công việc 26
2. Tài liệu tham khảo 27

Object 1

27 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 27
Tóm tắt tài liệu Đề tài Quản lý bán hàng linh kiện máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào
nút DOWNLOAD ở trên
Contents Lời nói đầu Ngày nay, ngành Công nghệ thông tin phát triển rất nhanh chóng và ứng dụng ngày
càng rộng rãi trong cuộc sống và trong các công tác quản lý của các công ty lớn, bệnh viện trường học,
trụ sở ủy ban… đặc biệt là trong công tác quản lý bán hàng. Nó có tác dụng thiết thực đối với đời sống
con người, giúp cho người quản lý có cái nhìn tổng thể mà chi tiết thông tin được lưu trữ đầy đủ, cập nhật
hàng ngày, nâng cao hiệu quả làm việc, tiết kiệm sức làm việc. Hiện nay linh kiện máy tính trên thị
trường và các thiết bị điện tử là rất nhiều, cùng với rất nhiều chủng loại và nguồn gốc xuất xứ. với niềm
đam mê tìm hiếu những vấn đề liên quan đến chuyên ngành học tập Công nghệ thông tin của mình, chúng
em đã quyết định chọn đề tài quản lý bán hàng: linh kiện máy tính. Với kiến thức thực tế và qua quá trình
tìm hiểu thực trạng của hệ thống bán hàng chúng em đã thu được một số kết quả. I. Bài toán Khi có yêu
cầu nhập thiết bị: nhân viên tiến hành ghi phiếu yêu cầu gồm các thông tin chi tiết về thiết bị và gửi đến
cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ gửi đơn chào hàng chi tiết các thiết bị bao gồm các thông tin như: tên,
loại thiết bị, số lượng, nguồn gốc….Qua đơn chào hàng của nhà cung cấp thì cửa hàng sẽ đưa ra đơn đặt
hàng và gửi đến cho nhà cung cấp, để đáp ứng nhu cầu nhập thiết bị của cửa hàng nhà cung cấp sẽ chuyển
thiết bị cho cửa hàng theo hợp đồng mua,bán hàng hóa và biên lai bàn giao thiết bị (kiêm hóa đơn thanh

toán tiề...
Trang chủ
Đăng ký
Đăng nhập
Upload
Liên hệ
Tài liệu - Ebook
Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, giáo trình tham khảo cho học sinh, sinh viên
×
được cung cấp bởi
Đề tài Quản lý bán hàng linh kiện máy tính
Contents
Lời nói đầu 2
I. Bài toán 3
II. Phân tích thiết kế 3
1. Biểu đồ Use case (Use Case Diagram) 3
2. Xây dựng biểu đồ lớp cơ bản 8
3. Xây dựng biều đồ tuần tự 10
4. Biểu đổ lớp chi tiết. 16
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 19
1. Hàng 19
Xây dựng bán laptop trực tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng bán laptop trực tuyến - Người đăng: Keo Sovann
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xây dựng bán laptop trực tuyến 9 10 285