Ktl-icon-tai-lieu

AN INTELLIGENT E-MARKETPLACE FOR SOFTWARE COMPONENTS TRADING

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 4628 lần   |   Lượt tải: 10 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AN INTELLIGENT E-MARKETPLACE FOR SOFTWARE COMPONENTS TRADING - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
AN INTELLIGENT E-MARKETPLACE FOR SOFTWARE COMPONENTS TRADING 9 10 107