Ktl-icon-tai-lieu

ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đến môi trường kinh doanh của VN

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
CỦA VIỆT NAM
Thứ ba, 11 Tháng 8 2009 00:00
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu thế chung của thế giới. Tiến trình hội nhập và
sự tham gia chính thức của Việt Nam vào WTO từ một năm nay mang lại những cơ hội và
những thách thức mà các doanh nghiệp (DN) phải vượt qua. Các DN cần phải có những
chiến lược phù hợp để thích nghi với môi trường kinh doanh mới, đáp ứng những đòi hỏi
của cạnh tranh.
Theo các nghiên cứu, việc hội nhập WTO có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động XNK của
quốc gia. Sẽ có những cơ hội lớn hơn cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập và mở rộng thị
trường ở nước ngoài. Việc cắt giảm hàng rào thuế quan theo WTO và thực thi các thủ tục
theo WTO, nhập khẩu (NK) của Việt Nam sẽ gia tăng.
Quá trình hội nhập quốc tế và WTO sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ và toàn diện đối với các địa
phương và vùng lãnh thổ trên nhiều lĩnh vực. Hội nhập WTO là cơ hội thuận lợi góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế. Mỗi một địa phương
hay vùng lãnh thổ biết tận dụng tốt những cơ hội sẽ có nhiều điều kiện để phát triển.
Thành phố Đà Nẵng nằm ở vùng trọng điểm kinh tế của miền Trung Việt Nam. Tốc độ
tăng trưởng kinh tế của Thành phố là rất cao trong thời gian gần đây và sự phát triển của
Thành phố có khả năng ảnh hưởng đến các thành phố và các tỉnh khác trong vùng. Việc
khảo sát những thay đổi trong hoạt động XNK là cần thiết để đánh giá ảnh hưởng của gia
nhập WTO và tìm hiểu các giải pháp, các chiến lược mà các doanh nghiệp và chính quyền
địa phương đã triển khai nhằm giảm nhẹ các tác động và khai thác những cơ hội xuất phát
từ việc thực thi các cam kết theo WTO.
Mục tiêu nghiên cứu
- Xem xét những ảnh hưởng (tích cực/tiêu cực) của những thay đổi do thực thi các cam kết
của Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của các DN trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.
- Xác định những giải pháp và chiến lược của các DN và các tổ chức tại địa phương nhằm
thích ứng với những vấn đề mới.
- Đề xuất những khuyến nghị nhằm khai thác đầy đủ các cơ hội và đối phó một cách có
hiệu quả với những thách thức đến từ những thay đổi trong môi trường kinh doanh.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện thông qua:
- Nghiên cứu tình huống tại 3 DN trên địa bàn Tp Đà nẵng với phỏng đoán việc gia nhập
WTO của Việt Nam có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Tại các DN này,
chúng tôi tiến hành phỏng vấn lãnh đạo và các chuyên viên, xem các tài liệu nội bộ, các
báo cáo đã công bố.
- Thu thập các dữ liệu định tí...
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC GIA NHẬP WTO ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
CỦA VIỆT NAM
Thứ ba, 11 Tháng 8 2009 00:00
Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu thế chung của thế giới. Tiến trình hội nhập và
sự tham gia chính thức của Việt Nam vào WTO từ mộtm nay mang lại những hội
những thách thức các doanh nghiệp (DN) phải vượt qua. Các DN cần phải những
chiến lược phù hợp để thích nghi với môi trường kinh doanh mới, đáp ứng những đòi hỏi
của cạnh tranh.
Theo các nghiên cứu, việc hội nhập WTO có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động XNK của
quốc gia. Sẽ những hội lớn hơn cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập mở rộng thị
trường nước ngoài. Việc cắt giảm hàng rào thuế quan theo WTO thực thi các thủ tục
theo WTO, nhập khẩu (NK) của Việt Nam sẽ gia tăng.
Quá trình hội nhập quốc tế WTO sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ toàn diện đối với các địa
phương vùng lãnh thổ trên nhiều lĩnh vực. Hội nhập WTO là hội thuận lợi góp phần
chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy cảich và tăng trưởng kinh tế. Mỗi một địa phương
hay vùng lãnh thổ biết tận dụng tốt những cơ hội sẽ có nhiều điều kiện để phát triển.
Thành phố Đà Nẵng nằm ng trọng điểm kinh tế của miền Trung Việt Nam. Tốc độ
tăng trưởng kinh tế của Thành phố rất cao trong thời gian gần đây sự phát triển của
Thành phố khả năng ảnh hưởng đến các thành phố các tỉnh khác trong vùng. Việc
khảo sát những thay đổi trong hoạt động XNK cần thiết để đánh giá ảnh hưởng của gia
nhập WTO tìm hiểu các giải pháp, các chiến lược các doanh nghiệp chính quyền
địa phương đã triển khai nhằm giảm nhẹ các tác động khai thác những cơ hội xuất phát
từ việc thực thi các cam kết theo WTO.
Mục tiêu nghiên cứu
- Xem xét những ảnh hưởng (tích cực/tiêu cực) của những thay đổi do thực thi các cam kết
của Việt Nam đến hoạt động kinh doanh của các DN trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.
- Xác định những giải pháp chiến lược của các DN các tổ chức tại địa phương nhằm
thích ứng với những vấn đề mới.
- Đề xuất những khuyến nghị nhằm khai thác đầy đủ các hội đối phó một cách
hiệu quả với những thách thức đến từ những thay đổi trong môi trường kinh doanh.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện thông qua:
- Nghiên cứu tình huống tại 3 DN trên địa bàn Tp Đà nẵng với phỏng đoán việc gia nhập
WTO của Việt Nam ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Tại các DN này,
chúng tôi tiến hành phỏng vấn lãnh đạo các chuyên viên, xem các tài liệu nội bộ, các
báo cáo đã công bố.
- Thu thập c dữ liệu định tính thông qua phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia kinh
nghiệm đang làm việc tại các tổ chức và một số bên quan tâm khác.
- Các câu hỏi đặt ra nhằm xác định các vấn đề chính mà các DN đang đối mặt xuất phát từ
thực thi các cam kết tpheo WTO của Việt Nam một số giải pháp của chính quyền địa
phương nhằm giúp các DN đối phó với các vấn đề.
- Việc phỏng vấn được tiến hành vào tháng 12/2007 đầu tháng 01/2008 thời điểm
tiến hành phỏng vấn dựa trên sự thuận tiện của người dự vấn.
Kết quả nghiên cứu
1/ Nhận thức của DN về những ảnh hưởng của việc hôi nhập WTO của Việt Nam
1
ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đến môi trường kinh doanh của VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đến môi trường kinh doanh của VN - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đến môi trường kinh doanh của VN 9 10 274