Ktl-icon-tai-lieu

Bài giải đề thi môn Kinh Tế Vĩ Mô

Được đăng lên bởi Thanh Thuy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3656 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Câu 1 (3 điểm) Lựa chọn đúng /sai, giải thích.
1. Khi Việt Nam phát hiện một mỏ dầu mỏ mới, đường tổng cung dài hạn dịch chuyển
sang trái.
Sai. Vì khi phát hiện ra mỏ dầu mới làm tăng sản lượng dầu mỏ lên => tổng cung tăng
=> đường cung dài hạn dịch chuyển sang phải
2. Nếu gia đình bạn mua một ngôi nhà mới trên thành phố cho các con ở thì giao dịch
này được tính là tiêu dùng.
Sai. Giao dịch này được tính vào đầu tư
3. Khoản tiền USD 40 000 mà gia đình bạn mua tại Việt Nam một chiếc xe ô tô sản
xuất tại Nhật sẽ được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu
là xuất khẩu ròng giảm USD 40 000.
Đúng. Vì Khi VN nhập hàng của Nhật, GDP của VN sẽ giảm
Mà Xuất khẩu ròng NX= X- IM
Trong đó: X là khoản chi tiêu của ng tiêu nước ngoài mua hàng hóa và dịch vụ trong
nước
IM là khoản chi tiêu của ng tiêu dùng trong nước mua hàng hóa và dịch vụ đc sản
xuất tại nước ngoài
IM = 40000 USD
=> Xuất khẩu dòng sẽ giảm

2

...
1
http://sinhviennganhang.com/diendan/threads/53753-De-thi-trac-nghiem-tu-
luan-kinh-te-vi-mo-tham-khao.html
http://bisado.tk/diendan/index.php?topic=175.0
http://www.hanhchinh.com.vn/forum/showthread.php?t=4599 ( k co dap an)
http://forum.ueh.vn/threads/55191-T%C3%A0i-li%E1%BB%87u-
%C4%90%E1%BB%81-Thi-Kinh-T%E1%BA%BF-V%C4%A9-M%C3%B4-
(K%C3%A8m-%C4%90%C3%A1p-An-)-C%E1%BB%A7a-Tr
%C6%B0%E1%BB%9Dng co dap an ( pass hoangkhai)
Câu 1 (3 điểm) Lựa chọn đúng /sai, giải thích.
1. Khi Việt Nam phát hiện một mỏ dầu mỏ mới, đường tổng cung dài hạn dịch chuyển
sang trái.
Sai. Vì khi phát hiện ra mỏ dầu mới làm tăng sản lượng dầu mỏ lên => tổng cung tăng
=> đường cung dài hạn dịch chuyển sang phải
2. Nếu gia đình bạn mua một ngôi nhà mới trên thành phố cho các con ở thì giao dịch
này được tính là tiêu dùng.
Sai. Giao dịch này được tính vào đầu tư
3. Khoản tiền USD 40 000 mà gia đình bạn mua tại Việt Nam một chiếc xe ô tô sản
xuất tại Nhật sẽ được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu
là xuất khẩu ròng giảm USD 40 000.
Đúng. Vì Khi VN nhập hàng của Nhật, GDP của VN sẽ giảm
Mà Xuất khẩu ròng NX= X- IM
Trong đó: X là khoản chi tiêu của ng tiêu nước ngoài mua hàng hóa và dịch vụ trong
nước
IM là khoản chi tiêu của ng tiêu dùng trong nước mua hàng hóa và dịch vụ đc sản
xuất tại nước ngoài
IM = 40000 USD
=> Xuất khẩu dòng sẽ giảm
Bài giải đề thi môn Kinh Tế Vĩ Mô - Trang 2
Bài giải đề thi môn Kinh Tế Vĩ Mô - Người đăng: Thanh Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài giải đề thi môn Kinh Tế Vĩ Mô 9 10 306