Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng đạo đức và văn hóa doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Nhu Tran
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 4661 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI NÓI ĐẦU

U
.V

N

Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp đã và đang trở thành một nhân tố có tác
động tới mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ tổ chức quản lý hoạt động kinh
doanh, các quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp cho đến phong thái, phong cách của người lãnh
đạo và cách ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Giảng dạy và học tập đạo đức và văn
hoá doanh nghiệp là một biện pháp để nâng cao nhận thức về vai trò của đạo đức và văn hoá trong
hoạt động kinh doanh, tạo dựng những kỹ năng cần thiết để vận dụng các nhân tố đạo đức và văn
hoá vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

T.

ED

Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp là một môn học không thể thiếu trong
chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và
học tập của giáo viên và sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn cuốn sách “Đạo đức kinh doanh và
văn hoá doanh nghiệp” phù hợp với điều kiện kinh doanh trong giai đoạn hội nhập. Với kinh
nghiệm giảng dạy được tích luỹ qua nhiều năm, cộng với sự nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài
liệu khác nhau, cuốn sách có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra.
Sách “Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp” là tài liệu chính thức sử dụng giảng dạy và
học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh; đồng thời cũng là tài
liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương đề
cập đến toàn bộ những kiến thức về đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp. Trong đó có 2
chương về đạo đức kinh doanh và 3 chương về văn hoá doanh nghiệp.

.P

TI

Biên soạn cuốn sách là một công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực cao. Tác giả
đã giành nhiều thời gian và công sức với cố gắng cao nhất để hoàn thành. Tuy nhiên, do biên soạn
lần đầu, do sự hạn chế về thời gian và trình độ nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả
rất mong sự chỉ giáo, đóng góp, xây dựng của các đồng nghiệp, anh chị em sinh viên và bạn đọc
để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuốn sách

Tác giả

O

PE

N

Xin trân trọng cám ơn!

1

2

N

U
.V

ED

T.

TI

.P

N

PE

O

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
GIỚI THIỆU
Mục đích, yêu cầu
- Mục đích: Trang bị cho người học một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh như đạo
đức, đạo đức kinh doanh; sự cần thiết của đạo đức kinh doanh; chuẩn mực và

N

vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp.
- Yêu cầu: Người học nắm được...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng đạo đức và văn hóa doanh nghiệp - Người đăng: Nhu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
bài giảng đạo đức và văn hóa doanh nghiệp 9 10 566