Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn học Tiếng Việt ngành kinh tế

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng môn học: Tiếng Việt ngành
kinh tế
Biên tập bởi:
Đỗ Hồng Dương

Bài giảng môn học: Tiếng Việt ngành
kinh tế
Biên tập bởi:
Đỗ Hồng Dương
Các tác giả:
Đỗ Hồng Dương

Phiên bản trực tuyến:


MỤC LỤC
1. Giới thiệu tóm tắt môn học Tiếng Việt ngành kinh tế
2. Lịch học môn Tiếng Việt Kinh tế
3. Tài liệu cần đọc, môn học tiếng Việt ngành kinh tế
4. Lecture notes (Bài giảng trên lớp, ghi chép trên lớp) -Tiếng Việt ngành kinh tế
5. Các chủ đề thảo luận (Discussion) - Tiếng Việt ngành kinh tế
6. Tiểu luận cuối khoá - Tiếng Việt ngành kinh tế
Tham gia đóng góp

1/12

Giới thiệu tóm tắt môn học Tiếng Việt
ngành kinh tế
Nội dung:
Tên môn học: Tiếng Việt ngành kinh tế
Đối tượng học: Sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt hệ liên kết đào tạo 1 năm, 2 năm.
Giáo viên: CN. Đỗ Hồng Dương

Nội dung tóm tắt
• Bài 1. Các khái niệm kinh tế cơ bản
Phần này sẽ cung cấp những hiểu biết cơ bản về các khái niệm kinh tế cơ bản như: kinh
tế là gì? Thế nào là cơ cấu ngành kinh tế, thành phần kinh tế? Các khái niệm về GDP,
GNI….
• Bài 2. Tổng quan kinh tế Việt Nam
Kinh tế Việt Nam được nhìn theo chiều dài lịch sử (chia thành hai giai đoạn: trước và
sau khi đổi mới), và theo cơ cấu ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ).
Ngoài ra, sinh viên sẽ được biết đến sự phân chia các khu vực kinh tế ở Việt Nam.
• Bài 3. 10 sự kiện kinh tế Việt Nam năm 2009
Trong phần này những chủ đề sau đây sẽ được đề cập:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinh tế Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng (Vượt bão ngoạn mục)
Cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt (Đánh thức tinh thần Việt)
Xuất khẩu gạo đạt kỉ lục (Hạt gạo lên ngôi)
Đầu tư trong nước tăng, đầu tư nước ngoài giảm (Đầu tư: ngoại giảm, nội tăng)
Kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh
Biến động của thị trường chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản (Một năm
lướt sóng)
Cơ quan quản lí chạy theo thị trường
Lần đầu tiên các doanh nghiệp ở Việt Nam công khai lương thưởng
Các hang hang không tư nhân lao đao
Bài 4. Thương hiệu

2/12

Bài này cung cấp cho sinh viên khái niệm về thương hiệu, danh mục thương hiệu, tiêu
chí đánh giá một thương hiệu (thông qua các giá trị thương hiệu).
Bài 5. Thị trường tiêu dùng
Bài này cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ về thị trường tiêu dùng
Bài 6. 15 năm điện thoại di động ở Việt Nam
Trong bài này, nội dung được chia thành hai phần. Phần một nói về các hãng điện thoại
di động ở Việt Nam, phần hai nói về các mạng điện thoại di động ở Việt Nam.
Bài 7. Vấn nạn thất nghiệp toàn cầu
Nội dung bài c...
Bài giảng môn học: Tiếng Việt ngành
kinh tế
Biên tập bởi:
Đỗ Hồng Dương
Bài giảng môn học Tiếng Việt ngành kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn học Tiếng Việt ngành kinh tế - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng môn học Tiếng Việt ngành kinh tế 9 10 230