Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương II

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2
THIẾT KẾ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

2.1. Hình thành và làm sáng tỏ chủ đề
nghiên cứu
Rất quan trọng khi chọn một chủ đề nghiên
cứu, chọn chủ đề tốt sẽ giúp duy trì niềm hứng thú
của bạn trong suốt những tháng ngày hoàn thành
nó.
Trước khi bắt đầu nghiên cứu bạn cần có ít
nhất ý tưởng nào đó về điều bạn muốn làm.
Hình thành và làm sáng tỏ chủ đề nghiên cứu
là điểm khởi đầu đề tài nghiên cứu của bạn.

2.1.1. Những thuộc tính của một chủ đề nghiên
cứu tốt

Khả năng: Chủ đề có khả thi không?
+ Chủ đề nghiên cứu có làm bạn thực sự bị cuốn hút?
+ Bạn có, hay bạn có thể phát triển những kỹ năng nghiên cứu
cần thiết trong khung thời gian đề tài để tiến hành chủ đề?
+ Chủ đề nghiên cứu có thể đạt được trong khoảng thời gian sắp
xếp không?
+ Đề tài sẽ vẫn thời sự khi bạn hoàn thành nó?
+ Chủ đề nghiên cứu có thể đạt được với nguồn lực tài chính mà
bạn có khả năng không
+ Bạn có chắc chắn về việc có thể tiếp cận được những dữ liệu
cần thiết cho chủ đề này?

Sự phù hợp: chủ đề đó có đáng giá không?
+ Chủ đề có phù hợp với những quy chuẩn cụ thể và đáp ứng
những tiêu chuẩn cụ thể quy định bởi tổ chức xét duyệt.
+ Chủ đề nghiên cứu của bạn có chứa đựng những vấn đề liên kết
rõ ràng với lý thuyết?
+ Bạn có thể phát triển rõ ràng những câu hỏi và mục tiêu nghiên
cứu?
+ Nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ có thể cung cấp những hiểu biết
mới mẻ về chủ đề này?
+ Chủ đề nghiên cứu của bạn có liên quan rõ ràng với ý tưởng mà
bạn đã được cung cấp?
+ Chủ đề nghiên cứu có phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của
bạn?

2.1.2. Hình thành và chắt lọc những ý
tưởng nghiên cứu

Bảng 1.1. Những kỹ thuật thường được sử dụng để hình thành và
chắt lọc các ý tưởng nghiên cứu

Tư duy hợp lý

Tư duy sáng tạo

+ Khảo sát những điểm mạnh và sở + Lưu sổ các ý tưởng
thích của bạn.

+ Khám khá quan tâm cá nhân nhờ

+ Nhìn lại những chủ đề công trình sử dụng những công trình đã qua.
đã qua.

+ Sơ đồ hình cây tương quan

+ Thảo luận

+ Động não

+ Tìm kiếm tài liệu

KỸ THUẬT TƯ DUY HỢP LÝ

a. Khảo sát các điểm mạnh và điều quan tâm của bạn
Jankowics (2005) gợi ý một cách thực hiện điều này là xem
những môn học mà bạn đã được điểm cao.
Chúng sẽ cung cấp cho bạn một lĩnh vực để tìm kiếm và
phát hiện ý tưởng nghiên cứu.

b. Xem lại các chủ đề dự án đã qua
Một cách phổ biến thực hiện điều này là xem qua một danh
sách những chủ đề đề tài trong quá khứ để tìm điều thu hút trí
tưởng tượng của bạn.
Tuy nhiên bạn cần cẩn thận, việc một công trình nghiên
cứu nằm trong thư viện của bạn không đảm bảo chất lư...
CHƯƠNG 2
THIẾT KẾ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương II - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương II 9 10 907