Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hang-nguyen-thi-thuy
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 6159 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tập bài giảng: Quản trị doanh nghiệp

LỜI GIỚI THIỆU
Kinh doanh là một hoạt động cần phải quản lý một cách khoa học, đồng thời những
kiến thức về khoa học quản lý, quản trị cần phải áp dụng một cách khéo léo và sáng tạo như
một nghệ thuật – nghệ thuật quản lý. Học phần quản trị quản trị doanh nghiệp cung cấp
những kiến thức về cung cách tổ chức, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của một doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường.
Hiện nay, có rất nhiều tài liệu, giáo trình về học phần này đã được xuất bản. Tuy nhiên,
hầu hết các tài liệu đều được biên soạn để phục vụ cho việc dạy và học ở bậc Đại học. Với
mong muốn cung cấp cho các em SV ngành cao đẳng Kế toán, trường CĐSP Quảng Trị một
tài liệu học tập phù hợp với chương trình đào tạo thực tế của ngành học này tại trường, tôi đã
biên soạn tập bài giảng Quản trị doanh nghiệp dành cho sinh viên năm thứ 3 ngành Cao đẳng
kế toán.
Học phần này giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, về quản trị doanh nghiệp, xoay
quanh vấn đề quản trị marketing, quản trị nhân sự và quản trị chi phí kinh doanh trong doanh
nghiệp. Học phần gồm 5 chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp
Chương 3: Quản trị marketing trong doanh nghiệp
Chương 4: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
Chương 5: Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp
Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:
Về kiến thức:
- Trình bày được các đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp; nêu được các loại hình
doanh nghiệp và đặc điểm của từng loại; Phân tích được ảnh hưởng của các loại môi trường
vĩ mô và tác nghiệp tới hoạt động kinh doanh của DN.
- Trình bày được khái niệm, vai trò và chức năng của quản trị; đặc điểm của các mô
hình tổ chức quản lý; Nêu được nội dung cơ bản của các lý thuyết quản trị; Diễn giải được
nội dung của các bước trong tiến trình ra quyết định.
- Trình bày được khái niệm và vai trò của marketing; thành phần của marketing hổn
hợp; khái niệm và tiêu chuẩn lựa chọn khi phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục
tiêu; khái niệm và một số phương pháp định giá sản phẩm; phân tích một số yếu tố ảnh
hưởng đến giá và định giá sản phẩm; khái niệm, vai trò và các kênh của phân phối hàng hóa;
nội dung và đặc điểm của các phương thức xúc tiến bán hàng.
- Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh
nghiệp; các bước thực hiện quá trình phân tích nguồn lao động nội tại của doanh nghiệp; ...
T p bài gi ng: Qu n tr doanh nghi p
LỜI GIỚI THIỆU
Kinh doanh một hoạt động cần phải quản một cách khoa học, đồng thời những
kiến thức về khoa học quản lý, quản trị cần phải áp dụng một cách khéo léo sáng tạo như
một nghệ thuật nghệ thuật quản lý. Học phần quản trị quản trị doanh nghiệp cung cấp
những kiến thức về cung cách tổ chức, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của một doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh của nền kinh tế thị trường.
Hiện nay, rất nhiều tài liệu, giáo trình về học phần này đã được xuất bản. Tuy nhiên,
hầu hết các tài liệu đều được biên soạn để phục vụ cho việc dạy học bậc Đại học. Với
mong muốn cung cấp cho các em SV ngành cao đẳng Kế toán, trường CĐSP Quảng Trị một
tài liệu học tập phù hợp với chương trình đào tạo thực tế của ngành học này tại trường, tôi đã
biên soạn tập bài giảng Quản trị doanh nghiệp dành cho sinh viên năm thứ 3 ngành Cao đẳng
kế toán.
Học phần này giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, về quản trị doanh nghiệp, xoay
quanh vấn đề quản trị marketing, quản trị nhân sự và quản trị chi phí kinh doanh trong doanh
nghiệp. Học phần gồm 5 chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp
Chương 3: Quản trị marketing trong doanh nghiệp
Chương 4: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
Chương 5: Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp
Sau khi học xong học phần này, sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:
Về kiến thức:
- Trình bày được các đặc trưng bản của doanh nghiệp; nêu được các loại hình
doanh nghiệp đặc điểm của từng loại; Phân tích được ảnh hưởng của các loại môi trường
vĩ mô và tác nghiệp tới hoạt động kinh doanh của DN.
- Trình bày được khái niệm, vai trò chức năng của quản trị; đặc điểm của các
hình tổ chức quản; Nêu được nội dung bản của các thuyết quản trị; Diễn giải được
nội dung của các bước trong tiến trình ra quyết định.
- Trình bày được khái niệm vai trò của marketing; thành phần của marketing hổn
hợp; khái niệm tiêu chuẩn lựa chọn khi phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục
tiêu; khái niệm một số phương pháp định giá sản phẩm; phân tích một số yếu tố ảnh
hưởng đến giá và định giá sản phẩm; khái niệm, vai trò và các kênh của phân phối hàng hóa;
nội dung và đặc điểm của các phương thức xúc tiến bán hàng.
- Trình bày được khái niệm tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh
nghiệp; các bước thực hiện quá trình phân tích nguồn lao động nội tại của doanh nghiệp; các
GV: Nguy n Th Di u H ng ươ 1
Bài giảng quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng quản trị doanh nghiệp - Người đăng: hang-nguyen-thi-thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Bài giảng quản trị doanh nghiệp 9 10 500