Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi thaotran210295
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2
Hàm cầu về gạo tẻ là QD = 70 -2P và hàm cung là Qs = P -5 (P tính bằng
USD/100kg và Q tính bằng trăm kg)
1. Giá và lượng gạo tẻ cân bằng trên thị trường là bao nhiêu.
Tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại trạng thái cân bằng. Ý nghĩa?
Dự đoán thu nhập của người sản xuất nếu giá cân bằng tăng 3%.
Xác định mức giá để giá trị tuyệt đối co giãn của cầu theo giá lớn hơn 1
Tính tổng chi tiêu của người tiêu dùng (TE) tại trạng thái cân bằng. TE max khi
nào?
Tại lượng cầu nào thì tổng doanh thu lớn nhất? Tính tổng doanh thu lớn nhất đó
2. Giả sử Nhà nước can thiệp vào thị trường bằng cách áp đặt giá 27 USD/100kg,
thị trường sẽ rơi vào trạng thái như thế nào? Chính phủ cần phải can thiệp như thế nào?
Chi phí bỏ ra là bao nhiêu? (Làm tương tự với trường hợp chính phủ áp đặt giá
23USD/100kg)
3. Một đợt bão lụt xảy ra gây thiệt hại cho mùa màng làm cho lượng cung giảm đi
15 tại mỗi mức giá, trong khi cầu vẫn giữ nguyên. Hãy xác định mức giá và sản lượng
cân bằng mới? Giá và lượng cân bằng thay đổi như thế nào?
Làm tương tự với trường hợp cầu tăng lên gấp đôi ở mỗi mức giá
4. Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng tại trạng thái cân bằng sau khi có thiên
tai thay đổi như thế nào?
5. Giả sử chính phủ đánh thuế người sản xuất 3USD/100kg thì giá và lượng cân
bàng mới là bao nhiêu. Giá mà người tiêu dùng phải trả, giá mà người sản xuất nhận
được, gánh nặng thuế phân chia như thế nào và tại sao?
6. Giả sử chính phủ đánh thuế NTD chứ không phải NSX. Giá và lượng cân bằng
thay đổi như thế nào. Bây giờ người tiêu dùng phải trả là bao nhiêu. Ai chịu nhiều thuế,
ai chịu ít thuế? So sánh với trường hợp đánh thuế vào NSX.
7. Làm tương tự với trường hợp Chính phủ trợ cấp cho người NSX 3USD/100kg.
Ai được hưởng nhiều trợ cấp hơn và tại sao?
Khi Chính phủ trợ cấp cho NTD 3USD/100kg thì tình hình như thế nào?

...
Chương 2
Hàm cầu về gạo tẻ Q
D
= 70 -2P hàm cung là Qs = P -5 (P tính bằng
USD/100kg và Q tính bằng trăm kg)
1. Giá và lượng gạo tẻ cân bằng trên thị trường là bao nhiêu.
Tính hệ số co giãn của cầu theo giá tại trạng thái cân bằng. Ý nghĩa?
Dự đoán thu nhập của người sản xuất nếu giá cân bằng tăng 3%.
Xác định mức giá để giá trị tuyệt đối co giãn của cầu theo giá lớn hơn 1
Tính tổng chi tiêu của người tiêu dùng (TE) tại trạng thái cân bằng. TE max khi
nào?
Tại lượng cầu nào thì tổng doanh thu lớn nhất? Tính tổng doanh thu lớn nhất đó
2. Giả sử Nhà nước can thiệp vào thị trường bằng cách áp đặt giá 27 USD/100kg,
thị trường sẽ rơi vào trạng thái như thế o? Chính phủ cần phải can thiệp n thế nào?
Chi phí bỏ ra bao nhiêu? (Làm tương tự với trường hợp chính phủ áp đặt giá
23USD/100kg)
3. Một đợt bão lụt xảy ra gây thiệt hại cho mùa màng làm cho lượng cung giảm đi
15 tại mỗi mức giá, trong khi cầu vẫn giữ nguyên. y xác định mức giá sản lượng
cân bằng mới? Giá và lượng cân bằng thay đổi như thế nào?
Làm tương tự với trường hợp cầu tăng lên gấp đôi ở mỗi mức giá
4. Thặng sản xuất, thặng tiêu dùng tại trạng thái cân bằng sau khi thiên
tai thay đổi như thế nào?
5. Giả sử chính phủ đánh thuế người sản xuất 3USD/100kg thì giá lượng cân
bàng mới bao nhiêu. Giá người tiêu dùng phải trả, giá người sản xuất nhận
được, gánh nặng thuế phân chia như thế nào và tại sao?
6. Giả sử chính phủ đánh thuế NTD ch không phải NSX. Giá lượng cân bằng
thay đổi n thế nào. Bây giờ người tiêu dùng phải trả bao nhiêu. Ai chịu nhiều thuế,
ai chịu ít thuế? So sánh với trường hợp đánh thuế vào NSX.
7. Làm tương tự với trường hợp Chính phủ trợ cấp cho người NSX 3USD/100kg.
Ai được hưởng nhiều trợ cấp hơn và tại sao?
Khi Chính phủ trợ cấp cho NTD 3USD/100kg thì tình hình như thế nào?
Bài tập kinh tế vĩ mô - Người đăng: thaotran210295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập kinh tế vĩ mô 9 10 759