Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất

Được đăng lên bởi Trúc Phương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT
Câu 1
Công ty Cao su Sao Vàng chuyên sản xuất lốp xe đạp. Công ty hiện thời có một nhà máy sản
Q  KL
xuất, công nghệ sản xuất được đặc trưng bởi hàm sản xuất
. Trong đó Q là lượng
lốp xe được sản xuất tính bằng nghìn lốp/ tháng, K là số lượng máy móc và L là số lượng lao
động được sử dụng cho quá trình sản xuất trong tháng. Giả sử rằng chi phí thuê 1 máy là 100
đô la/tháng và lương công nhân là 400 đô la/tháng.
1) Trong dài hạn công ty có thể thay đổi quy mô sản xuất. Hãy làm một vài tính toán và trả
lời các câu hỏi sau đây:
a) Công nghệ sản xuất này đặc trưng bởi năng suất tăng, giảm hay không đổi theo quy
mô?
b) Hãy vẽ đường đẳng lượng ứng với mức sản lượng Q = 6 nghìn lốp/tháng. Hãy tính và
nêu ý nghĩa của tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của lao động đối với vốn (MRTSLK) tại A
(K=12, L=3)?
c) Để xây dựng chiến lược dài hạn, phòng kế hoạch của công ty ước lượng số lượng lốp
xe mà công ty cung cấp bình quân tháng trong dài hạn sẽ là 6 nghìn lốp. Giả sử công
ty có thể lựa chọn 4 quy mô cho việc sản xuất lốp xe ứng với K = 6, K=12, K=24 và
K =36 . Hãy xác định quy mô để đáp ứng lượng cầu trên thị trường là 6 nghìn chiếc
lốp/tháng trong tương lai với chi phí thấp nhất?
d) Lựa chọn trên có gì thay đổi nếu nhà máy được đặt tại một vùng khác với giả thiết
lương công nhân chỉ còn là 100 đô la/tháng và bỏ qua chi phí vận chuyển?
e) Hãy vẽ đường tổng chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên dài hạn ứng với giả thiết
ban đầu với nhiều quy mô khác nhau?
2) Trong ngắn hạn, với lượng máy móc thiết bị đã đầu tư trong dài hạn (K=12) là không thể
thay đổi được. Lúc này để tăng sản lượng, công ty chỉ có thể tăng thêm lao động. Hãy làm
một vài tính toán và trả lời câu hỏi sau đây:
a) Hãy vẽ đường tổng sản phẩm, sản phẩm biên và sản phẩm trung bình của lao động.
Nhận xét về mối quan hệ giữa sản phẩm biên và sản phẩm trung bình của lao động.
b) Hãy vẽ đường tổng chi phí, chi phí trung bình, chi phí biên trong ngắn hạn? Giả sử
rằng lúc này lượng lốp xe mà công ty cung cấp là 24 nghìn lốp mỗi tháng thay vì là 6
nghìn lốp như đã dự kiến. Tổng chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên trong ngắn
hạn ứng với mức sản lượng này là bao nhiêu? Đường chi phí biên cắt đường chi phí
trung bình tại mức sản lượng nào?
c) Nếu giả sử rằng giá của mỗi lốp xe trên thị trường là 1 đô la. Hãy cho biết lượng lốp
xe mà công ty sẵn sàng cung cấp là bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận? Lợi nhuận
công ty lúc này là bao nhiêu?
3) Do lượng lốp xe cung cấ...
Bài tập
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT
Câu 1
Công ty Cao su Sao Vàng chuyên sản xuất lốp xe đạp. Công ty hiện thời có một nhà máy sản
xuất, công nghệ sản xuất được đặc trưng bởi hàm sản xuất
KLQ
. Trong đó Q là lượng
lốp xe được sản xuất tính bằng nghìn lốp/ tháng, K là số lượng máy móc và L là số lượng lao
động được sử dụng cho quá trình sản xuất trong tháng. Giả sử rằng chi phí thuê 1 máy là 100
đô la/tháng và lương công nhân là 400 đô la/tháng.
1) Trong dài hạn công ty có thể thay đổi quy mô sản xuất. Hãy làm một vài tính toán và trả
lời các câu hỏi sau đây:
a) Công nghệ sản xuất này đặc trưng bởi năng suất tăng, giảm hay không đổi theo quy
mô?
b) Hãy vẽ đường đẳng lượng ứng với mức sản lượng Q = 6 nghìn lốp/tháng. Hãy tính và
nêu ý nghĩa của tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên của lao động đối với vốn (MRTS
LK
) tại A
(K=12, L=3)?
c) Để xây dựng chiến lược dài hạn, phòng kế hoạch của công ty ước lượng số lượng lốp
xe mà công ty cung cấp bình quân tháng trong dài hạn sẽ là 6 nghìn lốp. Giả sử công
ty có thể lựa chọn 4 quy mô cho việc sản xuất lốp xe ứng với K = 6, K=12, K=24 và
K =36 . Hãy xác định quy mô để đáp ứng lượng cầu trên thị trường là 6 nghìn chiếc
lốp/tháng trong tương lai với chi phí thấp nhất?
d) Lựa chọn trên có gì thay đổi nếu nhà máy được đặt tại một vùng khác với giả thiết
lương công nhân chỉ còn là 100 đô la/tháng và bỏ qua chi phí vận chuyển?
e) Hãy vẽ đường tổng chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên dài hạn ứng với giả thiết
ban đầu với nhiều quy mô khác nhau?
2) Trong ngắn hạn, với lượng máy móc thiết bị đã đầu tư trong dài hạn (K=12) là không thể
thay đổi được. Lúc này để tăng sản lượng, công ty chỉ có thể tăng thêm lao động. Hãy làm
một vài tính toán và trả lời câu hỏi sau đây:
a) Hãy vẽ đường tổng sản phẩm, sản phẩm biên và sản phẩm trung bình của lao động.
Nhận xét về mối quan hệ giữa sản phẩm biên và sản phẩm trung bình của lao động.
b) Hãy vẽ đường tổng chi phí, chi phí trung bình, chi phí biên trong ngắn hạn? Giả sử
rằng lúc này lượng lốp xe mà công ty cung cấp là 24 nghìn lốp mỗi tháng thay vì là 6
nghìn lốp như đã dự kiến. Tổng chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên trong ngắn
hạn ứng với mức sản lượng này là bao nhiêu? Đường chi phí biên cắt đường chi phí
trung bình tại mức sản lượng nào?
c) Nếu giả sử rằng giá của mỗi lốp xe trên thị trường là 1 đô la. Hãy cho biết lượng lốp
xe mà công ty sẵn sàng cung cấp là bao nhiêu để tối đa hóa lợi nhuận? Lợi nhuận
công ty lúc này là bao nhiêu?
3) Do lượng lốp xe cung cấp trên thị trường tăng ngoài dự kiến, công ty mua thêm một nhà
máy sản xuất lốp xe khác với cùng công nghệ và quy mô (K) lớn gấp bốn lần nhà máy
hiện thời.
Bài tập lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất - Trang 2
Bài tập lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất - Người đăng: Trúc Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất 9 10 787