Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Quản lý công nghiệp (Chương 4,5,6,7) ĐH Tôn Đức Thắng

Được đăng lên bởi hoangtu-langthang95
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2650 lần   |   Lượt tải: 25 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG IV
Bài 1: Công ty tư doanh TINA may áo gió bán với giá 125.000đ/1 áo. Chi phí cố định hằng năm
100.000.000đ, chi phí cố định trực tiếp 35.000đ/ 1 áo, và chi phí nguyên liệu 45.000đ/ 1 áo. Hãy tính
sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn.
Bài 2: VIETRONIC BH sau khi nghiên cứu thị trường có dự đoán nhu cầu trong thời gian tới theo 3 dự
án sau:
Có nhu cầu thấp xác xuất 0,25; nhu cầu vừa với xác xuất 0,4; nhu cầu cao vớc xác xuất 0,35. Công ty đề
ra 3 phương án khác nhau để tăng năng suất của mình: làm thêm giờ, lấy thêm người, hoặc làm 2 ca. Lợi
nhuận đưa lại theo 3 phương án được cho như sau:
CÁC PHƯƠNG PHÁP
Nhu cầu thấp
500
300
0
0,25

-Làm thêm giờ
-Làm thêm người
-Làm thêm ca
Xác suất

DỰ KIẾN NHU CẦU
Nhu cầu vừa
700
500
200
0,4

Nhu cầu cao
900
1.000
2.000
0,35

Nên chọn phương án nào?
Bài 3: Nhà máy THIBIDI định mua 1 xe tải 5 tấn để chở hàng nhưng còn cân nhắc giữa 2 phương pháp
mua xe: xe xăng ZIL hay mua xe dầu IFA biết rằng:
a) Xe ZIL chạy 100km hao 40 lít xăng, xăng giá 2.400đ/lít
b) Xe IFA chạy 100km hao 18 lít dầu, dầu DO giá 2.300đ/lít
c) Giá xe ZIL là 100.000.000đ
d) Giá xe IFS là 130.000.000đ
Nếu THIBIDI mỗi ngày cần chạy trung bình 80km, mỗi năm làm 300 ngày và định sau 3 năm sẽ đổi xe
mới thì nhà máy nên mua xe nào có lợi. Sau 3 năm liền bán xe cũ bằng 50% giá đã mua cho cả 2 loại xe,
không tính đến sự thay đổi của giá trị đồng tiền theo thời gian thì mức lợi đó là bao nhiêu?
Bài 4: Công ty GIMICO sản xuất đồng hồ treo tường chạy pin có đặt VIKYNO làm vỏ nhựa với giá
10.000đ/1 bộ. Ông Giám đốc GIMICO thấy nếu tự làm thì giá thành chỉ 8.000đ/1 bộ nhưng phải đầu tư
thiết bị với giá 30.000.000đ. Vậy GIMICO phải sản xuất ít nhất bao nhiêu vỏ đồng hồ thì mới đạt được
điểm hòa vốn.
Qua thăm dò VIKYNO biết được tin này để khỏi mất khách hàng VIKYNO có chính sách chiết khấu
theo số lượng đặt hành như sau:
 Nếu GIMICO đặt hàng từ 10.000 vỏ trở xuống thì giá là 10.000đ/1 bộ
 Nếu đặt hàng từ 10.000 vỏ trở lên thì giá là 9.000đ/1 bộ
 Hãy tìm điểm hòa vốn mới mà từ đó GIMICO thôi không đặt hàng nữa?
Bài 5: Một nhà sản xuất quyết định mua một thiết bị sản suất, có 2 thiết bị cùng đảm bảo khả năng sản
xuất như nhau, nhưng chúng khác nhau về chi phí mua sắm duy trì, sử dụng v..v.. Cụ thể số liệu được
cho theo bảng sau:
Chi tiêu

Máy A
Trang 1

Máy B

1. Chi phí mua sắm ban đầu
2. Chi phí về lao động/năm
3. Chi phí về duy tu bảo quản trong 1 năm
4. Giá trị thanh lý

10.000 USD
2.000 USD
4.000 USD
2.000 USD

20.000 USD
4.000 USD
1.000 USD
7...
BÀI TẬP CHƯƠNG IV
Bài 1: Công ty doanh TINA may áo gió bán với giá 125.000đ/1 áo. Chi phí cố định hằng năm
100.000.000đ, chi phí cố định trực tiếp 35.000đ/ 1 áo, chi phí nguyên liệu 45.000đ/ 1 áo. Hãy tính
sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn.
Bài 2: VIETRONIC BH sau khi nghiên cứu thị trường dự đoán nhu cầu trong thời gian tới theo 3 dự
án sau:
Có nhu cầu thấp xác xuất 0,25; nhu cầu vừa với xác xuất 0,4; nhu cầu cao vớc xác xuất 0,35. Công ty đề
ra 3 phương án khác nhau để tăng năng suất của mình: làm thêm giờ, lấy thêm người, hoặc làm 2 ca. Lợi
nhuận đưa lại theo 3 phương án được cho như sau:
CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ KIẾN NHU CẦU
Nhu cầu thấp Nhu cầu vừa Nhu cầu cao
-Làm thêm giờ 500 700 900
-Làm thêm người 300 500 1.000
-Làm thêm ca 0 200 2.000
Xác suất 0,25 0,4 0,35
Nên chọn phương án nào?
Bài 3: Nhà máy THIBIDI định mua 1 xe tải 5 tấn để chở hàng nhưng còn cân nhắc giữa 2 phương pháp
mua xe: xe xăng ZIL hay mua xe dầu IFA biết rằng:
a) Xe ZIL chạy 100km hao 40 lít xăng, xăng giá 2.400đ/lít
b) Xe IFA chạy 100km hao 18 lít dầu, dầu DO giá 2.300đ/lít
c) Giá xe ZIL là 100.000.000đ
d) Giá xe IFS là 130.000.000đ
Nếu THIBIDI mỗi ngày cần chạy trung bình 80km, mỗi năm làm 300 ngày định sau 3 năm sẽ đổi xe
mới thì nhà máy nên mua xe nào có lợi. Sau 3 năm liền bán xe cũ bằng 50% giá đã mua cho cả 2 loại xe,
không tính đến sự thay đổi của giá trị đồng tiền theo thời gian thì mức lợi đó là bao nhiêu?
Bài 4: Công ty GIMICO sản xuất đồng hồ treo tường chạy pin có đặt VIKYNO làm vỏ nhựa với giá
10.000đ/1 bộ. Ông Giám đốc GIMICO thấy nếu tự làm thì giá thành chỉ 8.000đ/1 bộ nhưng phải đầu
thiết bị với giá 30.000.000đ. Vậy GIMICO phải sản xuất ít nhất bao nhiêu vỏ đồng hồ thì mới đạt được
điểm hòa vốn.
Qua thăm VIKYNO biết được tin này để khỏi mất khách ng VIKYNO chính sách chiết khấu
theo số lượng đặt hành như sau:
Nếu GIMICO đặt hàng từ 10.000 vỏ trở xuống thì giá là 10.000đ/1 bộ
Nếu đặt hàng từ 10.000 vỏ trở lên thì giá là 9.000đ/1 bộ
Hãy tìm điểm hòa vốn mới mà từ đó GIMICO thôi không đặt hàng nữa?
Bài 5: Một nhà sản xuất quyết định mua một thiết bị sản suất, 2 thiết bị cùng đảm bảo khnăng sản
xuất như nhau, nhưng chúng khác nhau về chi phí mua sắm duy trì, sử dụng v..v.. Cụ thể số liệu được
cho theo bảng sau:
Chi tiêu Máy A Máy B
Trang 1
Bài tập môn Quản lý công nghiệp (Chương 4,5,6,7) ĐH Tôn Đức Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Quản lý công nghiệp (Chương 4,5,6,7) ĐH Tôn Đức Thắng - Người đăng: hoangtu-langthang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập môn Quản lý công nghiệp (Chương 4,5,6,7) ĐH Tôn Đức Thắng 9 10 567