Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập môn Quản Trị Tài Chính

Được đăng lên bởi maithanhthuyvy3004
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: Trong tháng 8/2007, nhà máy rượu Bình Đông bán cho nhà máy rượu Khánh Long 40.000 lít rượu
trắng (trên 40 độ), giá bán 8.500 đồng/lít (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Nhà máy rượu Khánh Long dùng 80% số rượu trắng sản xuất được 60.000 lít rượu thuốc và đóng thành
chai 750 ml. Nhà máy bán 15% số rượu thuốc sản xuất được cho công ty Chilimex theo một hợp động để
Chilimex xuất khẩu, giá bán là 46.000 đồng/chai. Số rượu thuốc còn lại nhà máy bán cho công ty thương
nghiệp Phú Nhuận với giá 48.000 đồng/chai (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Số rượu trắng còn lại (20%), nhà máy bán cho nhà máy rượu Vĩnh Hằng, giá bán 9.000 đồng/lít (giá bán
không bao gồm thuế GTGT).
Yêu Cầu: Tính tổng số thuế GTGT và TTĐB mà nhà máy rượu Khánh Long phải nộp trong tháng.
Cho biết:
- Các nghiệp vụ kinh doanh trên đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu trắng trên 40 độ là 65%, rượu thuốc là 20%.
- Tổng số thuế GTGT đầu vào tổng hợp theo hóa đơn GTGT là 158.000.000 đồng.
Bài 2: Trong tháng 4/2006 Công ty xuất nhập khẩu Tachimex nhập khẩu một lô hàng gồm 10 xe ô tô 4
chổ ngồi với giá nhập khẩu (CIF - TPHCM) là 15.000 USD/xe. Tachimex đã bán toàn bộ số xe này cho
người tiêu dùng với giá là 750 triệu đồng/chiếc (giá bán chưa có thuế GTGT). Hãy tính tổng số thuế gián
thu mà công ty Tachimex phải nộp trong tháng 4/2006 từ các nghiệp vụ kinh tế trên.
Cho biết:
- Thuế suất thuế nhập khẩu đối với ô tô 4 chổ ngồi là 70%
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô 4 chổ ngồi là 50%
- Thuế suất thuế GTGT đối với ô tô 4 chổ ngồi là 10%
- Tỷ giá USD/VND tại thời điểm tính thuế là: 1USD = 16.000 VND
Bài 3:Công ty Rượu Y bán cho Công ty Thương mại X 1.000 chai rượu với giá thanh toán (giá bán bao
gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá GTGT) của một chai rượu là 72.600 đồng. Xác định thuế giá trị
gia tăng đầu ra và thuế tiêu thụ đặc phải nộp của Công ty Rượu Y từ hoạt động bán hàng trên.
Bài 4: Ông A, là một công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh trong năm
như sau:
- Tiền lương: 240 triệu đồng;
- Tiền thưởng lễ, tết: 24 triệu đồng;
- Lãi tiền gởi ngân hàng: 9 triệu đồng;
- Trúng thưởng khuyến mãi: 100 triệu đồng
Hãy tính tổng số thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp trong năm? Biết rằng ông A có một người phụ
thuộc

Loi giai
Bai 1

-

Giá trị rượu thuốc bán cho Chilimex: 60.000 x 15% x 46.000/0.75 = 552.000.000 đồng (1)
- Giá trị rượu thuốc bán cho Cty TN Phú Nhuận: 60.000 x 85% x 48.000/0.75 =
3.264.000.00...
Bài 1: Trong tháng 8/2007, nhà máy rượu Bình Đông bán cho nhà máy rượu Khánh Long 40.000 lít rượu
trắng (trên 40 độ), giá bán 8.500 đồng/lít (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Nhà máy rượu Khánh Long dùng 80% số rượu trắng sản xuất được 60.000 lít rượu thuốc và đóng thành
chai 750 ml. Nhà máy bán 15% số rượu thuốc sản xuất được cho công ty Chilimex theo một hợp động để
Chilimex xuất khẩu, giá bán là 46.000 đồng/chai. Số rượu thuốc còn lại nhà máy bán cho công ty thương
nghiệp Phú Nhuận với giá 48.000 đồng/chai (giá bán không bao gồm thuế GTGT).
Số rượu trắng còn lại (20%), nhà máy bán cho nhà máy rượu Vĩnh Hằng, giá bán 9.000 đồng/lít (giá bán
không bao gồm thuế GTGT).
Yêu Cầu: Tính tổng số thuế GTGT và TTĐB mà nhà máy rượu Khánh Long phải nộp trong tháng.
Cho biết:
- Các nghiệp vụ kinh doanh trên đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu trắng trên 40 độ là 65%, rượu thuốc là 20%.
- Tổng số thuế GTGT đầu vào tổng hợp theo hóa đơn GTGT là 158.000.000 đồng.
Bài 2: Trong tháng 4/2006 Công ty xuất nhập khẩu Tachimex nhập khẩu một lô hàng gồm 10 xe ô tô 4
chổ ngồi với giá nhập khẩu (CIF - TPHCM) là 15.000 USD/xe. Tachimex đã bán toàn bộ số xe này cho
người tiêu dùng với giá là 750 triệu đồng/chiếc (giá bán chưa có thuế GTGT). Hãy tính tổng số thuế gián
thu mà công ty Tachimex phải nộp trong tháng 4/2006 từ các nghiệp vụ kinh tế trên.
Cho biết:
- Thuế suất thuế nhập khẩu đối với ô tô 4 chổ ngồi là 70%
- Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô 4 chổ ngồi là 50%
- Thuế suất thuế GTGT đối với ô tô 4 chổ ngồi là 10%
- Tỷ giá USD/VND tại thời điểm tính thuế là: 1USD = 16.000 VND
Bài 3:Công ty Rượu Y bán cho Công ty Thương mại X 1.000 chai rượu với giá thanh toán (giá bán bao
gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá GTGT) của một chai rượu là 72.600 đồng. Xác định thuế giá trị
gia tăng đầu ra và thuế tiêu thụ đặc phải nộp của Công ty Rượu Y từ hoạt động bán hàng trên.
Bài 4: Ông A, là một công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh trong năm
như sau:
- Tiền lương: 240 triệu đồng;
- Tiền thưởng lễ, tết: 24 triệu đồng;
- Lãi tiền gởi ngân hàng: 9 triệu đồng;
- Trúng thưởng khuyến mãi: 100 triệu đồng
Hãy tính tổng số thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp trong năm? Biết rằng ông A có một người phụ
thuộc
Loi giai
Bai 1
Bài Tập môn Quản Trị Tài Chính - Trang 2
Bài Tập môn Quản Trị Tài Chính - Người đăng: maithanhthuyvy3004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài Tập môn Quản Trị Tài Chính 9 10 219