Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

Được đăng lên bởi Trần Cẩm Nghĩa
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tổng hợp nguyên lí kế toán có giải
C.ty ABC có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1) Mua 2.800 kg NVL A, đơn giá 150.000 đ/kg, VAT 10%, nợ người bán. Chi phí vận chuyển,
bốc xếp 5.600.000đ, VAT 10%, trả bằng tiền mặt.
2) Mua 1.000 kg NVL B, đơn giá 100.000 đ/kg, VAT 10%, nợ người bán 30%, thanh toán bằng
TGNH 20%, còn lại doang nghiệp vay ngắn hạn để thanh toán. Chi phí giao nhận 500 đ/kg, VAT
10%, trả bằng tiền mặt.
3) Xuất 2.000 kg NVL A để trực tiếp sản xuất sp K.
4) Xuất 1.200 kg NVL B để trực tiếp sản xuất sp K.
5) Xuất 500 kg NVL A và 100 kg NVL B dùng cho phân xưởng sản xuất.
6) Người mua thanh toán nợ bằng TGNH 100.000.000đ.
7) Hao mòn TSCĐ tại phân xưởng 10.000.000đ, bộ phận bán hàng 5.000.000đ, bộ phận QLDN
15.000.000đ.
8) Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp SX 40.000.000đ, QLPX 20.000.000đ, bộ phận bán
hàng 30.000.000đ, nhân viên văn phòng 20.000.000đ. Các khoản trích theo lương tính theo quy định
hiện hành.
9) Chi phí điện thoại, điện, nước...dùng cho phân xưởng 7.000.000đ, bộ phận bán hàng
10.000.000đ, QLDN 5.000.000đ, VAT 10%, trả bằng TGNH.
10) Thanh toán tiền nợ người bán ở nghiệp vụ 1 bằng TGNH.
11) Dùng TGNH trả nợ vay ngắn hạn ở nghiệp vụ 2.
12) Xuất bán 1.800 sp K cho c.ty Chiều Đông, giá 800.000đ/sp, VAT 10%, người mua trả bằng
TGNH 60%, còn lại nợ.
Yêu cầu:
- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Tính giá thành sản phẩm K.
- Xác định kết quả kinh doanh.
Biết rằng:
- NVL A tồn đầu kỳ 1.000 kg, trị giá 180.000.000đ.
- NVL B tồn đầu kỳ 500 kg, trị giá 45.000.000đ.
- Thuế suất thuế TNDN lần lượt là 0% và 22%.
- DN xuất kho theo phương pháp FIFO.
- Cuối kỳ, doanh nghiệp nhập kho 2000 sp, sp dở dang đầu kỳ 5.000.000đ, sp dở dang
cuối kỳ 15.000.000đ.

1

Bài giải:
1;a,
Nợ tk 152(A) 420tr
Nợ tk 133 42tr
Có tk 331 462tr
b,
Nợ tk 152(A) 5.6tr
Nợ tk 133 0.56tr
Có tk 111 6.16tr
Đơn giá nhập kho NVL A là
(420tr+5.6tr)/2800kg=152,000đ/kg
2:a,
Nợ tk152 (B) 100tr
Nợ tk 133 10tr
Có 112 33tr
Có 311 55tr
Có 331 22tr
b,
Nợ 152(B) 0.5tr
Nợ 133 0.05tr
Có 111 0.55tr
Đơn giá nhập kho NVL B là
(100tr+0.5tr)/1000kg=100,500đ/kg
3:xuất 2000kg NVL A
 1000kg x 180,000đ/kg=180tr
 1000kg x 152,000đ/kg=152tr
Nợ 621(K) 332tr
Có 152(A) 332tr
4: xuất 1200kg NVL B
 500kg x 90,000đ/kg=45tr
 700kg x 100,500đ/kg= 70.35tr
Nợ 621(K) 115.35tr
Có 152(B) 115.35tr
5:Xuất



500kg NVL A x 152,000đ/kg=76tr
100kg NVL B x 100,500đ/kg=10.05tr

Nợ 627 86.05tr
Có 152(A) 76tr
Có 152(B) 10.05tr
2

6:
Nợ 112 100tr
Có 131 100tr
7:
Nợ 627 10tr
Nợ 641 5tr
Nợ ...
Bài tập tổng hợp nguyên lí kế toán có giải
C.ty ABC có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1) Mua 2.800 kg NVL A, đơn giá 150.000 đ/kg, VAT 10%, nợ người bán. Chi phí vận chuyển,
bốc xếp 5.600.000đ, VAT 10%, trả bằng tiền mặt.
2) Mua 1.000 kg NVL B, đơn giá 100.000 đ/kg, VAT 10%, nợ người bán 30%, thanh toán bằng
TGNH 20%, còn lại doang nghiệp vay ngắn hạn để thanh toán. Chi phí giao nhận 500 đ/kg, VAT
10%, trả bằng tiền mặt.
3) Xuất 2.000 kg NVL A để trực tiếp sản xuất sp K.
4) Xuất 1.200 kg NVL B để trực tiếp sản xuất sp K.
5) Xuất 500 kg NVL A và 100 kg NVL B dùng cho phân xưởng sản xuất.
6) Người mua thanh toán nợ bằng TGNH 100.000.000đ.
7) Hao mòn TSCĐ tại phân xưởng 10.000.000đ, bộ phận bán hàng 5.000.000đ, bộ phận QLDN
15.000.000đ.
8) Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp SX 40.000.000đ, QLPX 20.000.000đ, bộ phận bán
hàng 30.000.000đ, nhân viên văn phòng 20.000.000đ. Các khoản trích theo lương tính theo quy định
hiện hành.
9) Chi phí điện thoại, điện, nước...dùng cho phân xưởng 7.000.000đ, bộ phận bán hàng
10.000.000đ, QLDN 5.000.000đ, VAT 10%, trả bằng TGNH.
10) Thanh toán tiền nợ người bán ở nghiệp vụ 1 bằng TGNH.
11) Dùng TGNH trả nợ vay ngắn hạn ở nghiệp vụ 2.
12) Xuất bán 1.800 sp K cho c.ty Chiều Đông, giá 800.000đ/sp, VAT 10%, người mua tr bằng
TGNH 60%, còn lại nợ.
Yêu cầu:
- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Tính giá thành sản phẩm K.
- Xác định kết quả kinh doanh.
Biết rằng:
- NVL A tồn đầu kỳ 1.000 kg, trị giá 180.000.000đ.
- NVL B tồn đầu kỳ 500 kg, trị giá 45.000.000đ.
- Thuế suất thuế TNDN lần lượt là 0% và 22%.
- DN xuất kho theo phương pháp FIFO.
- Cuối kỳ, doanh nghiệp nhập kho 2000 sp, sp dở dang đầu kỳ 5.000.000đ, sp dở dang
cuối kỳ 15.000.000đ.
1
BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ ĐÁP ÁN - Trang 2
BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ ĐÁP ÁN - Người đăng: Trần Cẩm Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ ĐÁP ÁN 9 10 483