Ktl-icon-tai-lieu

Bài tểu luận môn kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Được đăng lên bởi Tiểu Muội Muội
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2998 lần   |   Lượt tải: 18 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGỌAI THƯƠNG

ĐỀ TÀI

XUẤT KHẨU LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SANG THỊ
TRƯỜNG ĐÀI LOAN
Giảng viên hướng dẫn: LÊ MINH HIẾU

NHÓM 2

TP HCM, THÁNG 04 NĂM 2014

1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGỌAI THƯƠNG
ĐỀ TÀI
XUẤT KHẨU LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SANG THỊ
TRƯỜNG ĐÀI LOAN
Giảng viên hướng dẫn: LÊ MINH HIẾU
NHÓM 2
TP HCM, THÁNG 04 NĂM 2014
1
Bài tểu luận môn kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tểu luận môn kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Người đăng: Tiểu Muội Muội
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài tểu luận môn kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 9 10 7