Ktl-icon-tai-lieu

Bài thảo luận môn quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi Nga Bella
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2089 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
----------

BÀI THẢO LUẬN

MÔN : QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Đề tài : Các nguyên tắc quản trị chất lượng theo ISO 9000 năm 2005 ? phân

tích nguyên tắc định hướng khách hàng . Từ đó liên hệ với một số doanh
nghiệp tại Vệt Nam?

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Thị Đông
Lớp học phần: 1452QMGM0911
Nhóm: 07

Nhóm 07

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Thị Nga (NT)

2

Quang Thị Mỵ

3

Lưu Thị Mỹ

4

Nguyễn Thị Thu Nga

5

Trương Thị Thanh Nhàn

6

Nguyễn Thị Mơ

7

Ngô Ánh Nguyệt

8

Đàm Quang Ngọc

9

Nguyễn Trung Nghĩa

Mã SV

Đánh giá

Chữ ký

MỤC LỤC :
A. LỜI MỞ ĐẦU
B. LÝ THUYẾT CHUNG

I. Khái quát chung về ISO 9000 năm 2005
II. Các nguyên tắc quản trị chất lượng theo ISO 9000 Năm 2005

C. PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG, LIÊN HỆ
THỰC TẾ
I. NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG
II. LIÊN HỆ THỰC TẾ : “ VIETTEL VÀ NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH
HÀNG “

1. Giới thiệu chung về tập đoàn VIETTEL…………………………………...
2. Cơ sở ra quyết định của tập đoàn VIETTEl .……………………………
3. Nguyên tắc định hướng khách hàng của Viettel ……………………………

D. KẾT LUẬN

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, các doanh nghiệp nói chung đặc biệt
là các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang gặp phải những cơ hội và thách thức rất
lớn. Các doanh nghiệp muốn tồn tại trong thị trường đầy biến động này họ phải giải
quyết những yếu tố trong đó chất lượng là một yếu tố then chốt. Các sản phẩm công nghệ
cao của Nhật luôn được đón nhận trên toàn thế giới do họ là những người tiên phong
trong lĩnh vực chất lượng sau chiến tranh thế giới thứ 2. Nhu cầu của khách hàng là
không ngừng thay đổi, do đó doanh nghiệp phải cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có
chất lượng đáp ứng và vượt mong muốn của họ. Để thu hút được ngày càng nhiều khách
hàng, doanh nghiệp cần phải đưa chất lượng vào nội dung quản lý hệ thống hoạt động
của mình. Toàn cầu hóa về kinh tế và sự ra đời của tổ chứ thương mại quốc tế WTO đã
làm phá vỡ biên giới các nước. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm cho thế giới
ngày càng phẳng. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam năng lực cạnh tranh còn hạn

chế đặc biệt là về chất lượng. Đứng trên quan điểm của khách hang những người
sử dụng trực tiếp sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp thì chất lượng, giá cả cạnh
tranh là những yếu tố quyết định đến việc mua hàng .Trước đòi hỏi ngày càng cao
của khách hàng vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp là làm sao vừa sản xuất ra những
sản phẩm chất lượng vừa phải đảm bảo lợi nhuận cho doan...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
----- -----
BÀI THẢO LUẬN
MÔN : QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Đề tài : Các nguyên tắc quản trị chất lượng theo ISO 9000 năm 2005 ? phân
tích nguyên tắc định hướng khách hàng . Từ đó liên hệ với một số doanh
nghiệp tại Vệt Nam?
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Thị Đông
Lớp học phần: 1452QMGM0911
Nhóm: 07
Bài thảo luận môn quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thảo luận môn quản trị chất lượng - Người đăng: Nga Bella
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài thảo luận môn quản trị chất lượng 9 10 382