Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công ty Heneiken

Được đăng lên bởi nguyenquocchinh1597
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KINH DOANH QUỐC TẾ

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO NHẬT BẢN
GVHD:
GVHD: Hứa
Hứa Kiều
Kiều Phương
Phương Mai
Mai

Nhóm13

MSSV

PhùngVăn Hiếu

71201120

VõThị Việt Trinh

71204027

TrầnMinh Tâm

71203272

Nội dung sơ lược

Sơ lược phong cách lãnh đạo
Phong cách lãnh đạo Nhật Bản

Phân tích bài báo

Là cách thức, dạng thức của hành vi người lãnh đạo khi thực
hiện các công việc, định hướng cho các hoạt động thực hiện các
chức năng lãnh đạo.
Phong cách lãnh đạo là kiểu lãnh đạo hay lối làm việc của người

Phong cách lãnh đạo

lãnh đạo, là một hệ thống các mục đích, các phương pháp là
người lãnh đạo sử dụng trong công tác quản lí.

Phong cách lãnh đạo dựa trên đặc điểm của mỗi cá nhân.
Bị chi phối mạnh mẽ bởi văn hóa và các yếu tố khác có liên quan mỗi cá nhân trong quá trình
rèn luyện và phát triển.

Là một nhân tố quan trọng trong quản lí

Thể hiện tính khoa học và tổ chức, tài năng, chí hướng người lãnh đạo

Biếtlựachọn phương thức, phương pháp và cách thức làm việc tối ưu

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ

Sự phát triển của doanh nghiệp

Các kiểu phong cách lãnh đạo

Hầu hết các nhà lãnh đạo không chỉ sử dụng duy nhất một phong cách, nhưng ở đâu đó trên thang đo mức độ,
họ sẽ có xu hướng thiên về một phong cách hoặc tích cực hoặc tiêu cực.
Những người liên tục có xu hướng làm việc tiêu cực được gọi là ông chủ, trong khi những người có hướng tiếp
cận tích cực được xem là những nhà lãnh đạo tuyệt vời.

Tích cực được xem làngười lãnh đạo có sự lắng nghe, tương tác 2 chiều với những ngừoi cấp dưới

Tiêu cực được hiểu là những người theo phong cách độc đoán, cá nhân.

Việc lựa chọn phong cách lãnh đạo của mỗi nhà lãnh đạo phụ thuộc nhiều yếu
tố.

Khả năng của đối tác, nhân viên
Lựa chọn phong cách phù hợp với từng tình huống cụ thể

Khả năng của bản thân nhà Lãnh đạo
Yếu tố văn hóa của quốc gia
Các yêu cầu của xã hội, …
Tính chất đặc điểm của việc ra quyết định.

Phong cách trong mỗi cá nhân

Phong cách lãnh đạo của người Nhật

Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa, ý thức dân tộc.
Từ các yếu tố giáo dục, tư tưởng.
Bên cạnh đó là từ các yếu tốt kinh tế - trình độ công nghệ.

Điều này thể hiện rõ ở cách thức chọn những người cùng làm việc với mình -> quá trình làm việc với những rang buộc nhất
định -> chế độ cho người lao động.
Mang đậm chất văn hóa phương đông, nâng cao giá trị con người và những yêu cầu ràng buộc đi kèm.

PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN
Báo Thế giới doanh nhân
KINH DOANH QUỐC TẾ
PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO NHẬT BẢN
Nhóm13 MSSV
PhùngVăn Hiếu 71201120
VõThị Việt Trinh 71204027
TrầnMinh Tâm 71203272
GVHD: Hứa Kiều Phương Mai
GVHD: Hứa Kiều Phương Mai
Báo cáo công ty Heneiken - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo công ty Heneiken - Người đăng: nguyenquocchinh1597
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Báo cáo công ty Heneiken 9 10 821