Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo quán trị

Được đăng lên bởi tranhuyen88nd
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD : Phạm Anh Tuấn

Báo cáo thực tập cuối khóa
LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế thị trường trên toàn thế giới,
nền kinh tế Việt Nam cũng đang chuyển mình mạnh mẽ và luôn vận hành theo
cơ chế mới, dưới sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.
Nền kinh tế thị trường với quy luật cạnh tranh khốc liệt đã đòi hỏi các chủ thể
kinh tế tham gia luôn luôn sáng suốt và phải tìm ra cho mình một đường đi đúng
đắn nhất. Hoạt động kinh doanh vốn là hoạt động kinh tế đặc thù, nó đóng vai
trò lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường,
không phải doanh nghiệp nào cũng đứng vững. Có những doanh nghiệp rất
thành công, nhưng cũng có không ít doanh nghiệp thua lỗ. Vì vậy viêc tiêu thụ
hàng hóa luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói
chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Nếu doanh nghiệp nào tổ chức
tốt việc tiêu thị sản phẩm, hàng hóa đảm bảo tu hồi vốn, bù đắp được chi phí bỏ
ra sẽ có điều kiện phát triển tốt. Và nếu doanh nghiệp nào không tiêu thụ được
hàng hóa của mình sẽ dẫn đến tình trạng phá sản.
Để quản lý và kinh doanh có hiệu quả, công tác quản trị kinh doanh trong
doanh nghiệp là công tác quan trọng trong doanh nghiệp. công tác quản trị giúp
doanh nghiệp đánh giá đúng khả năng của doanh nghiệp lên kế hoạch và tổ chức
thực hiện kế hoạch một cách hoàn thiện nhất
Việc áp ứng các nhu cầu tiêu dùng của xã hội và thực hiện chức năng
quan trọng đảm bảo sự lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến tiêu dùng yêu cầu
phải có sự quản lý chặt chẽ đầu vào cũng như đầu ra của hàng hóa. Một vấn đề
quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp chính là
khâu bán hàng, giải quyết tốt khâu này doanh nghiệp mới thu hồi được vốn phục
vụ quá trình tái sản xuất kinh doanh.
Các doanh nghiệp nói chung và các thương nghiệp nói riêng áp dụng rất
nhiều biện pháp quan trọng khác nhau để bán được nhiều hàng hóa, đồng thời
quản lý tốt chỉ tiêu này. Một trong những biện pháp quan trọng nhất và hữu hiệu
SVTH : Hoàng Minh Thùy

Lớp : ĐHQT4A1ND

Page 1

GVHD : Phạm Anh Tuấn

Báo cáo thực tập cuối khóa

nhất phải kể đến đó là thực hiện tốt công tác quản trị bán hàng. Quản lý tốt nhất
quá trình bán hàng, thu hồi vốn nhanh bù đắp được chi phí bỏ ra và thu được lợi
nhuận, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển, ngược lại doanh nghiệp nào chưa
làm tốt khâu này sẽ khó quản lý quá trình bán hàng, không thúc đẩy được hàng
hóa bán ra, vòng quay vốn sẽ bị chậm trễ, chi phí bỏ ra thu l...
GVHD : Phạm Anh Tuấn Báo cáo thực tập cuối khóa
LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế thị trường trên toàn thế giới,
nền kinh tế Việt Nam cũng đang chuyển mình mạnh mẽ luôn vận hành theo
chế mới, dưới sự quản của Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa.
Nền kinh tế thị trường với quy luật cạnh tranh khốc liệt đã đòi hỏi các chủ thể
kinh tế tham gia luôn luôn sáng suốt và phải tìm ra cho mình một đường đi đúng
đắn nhất. Hoạt động kinh doanh vốn hoạt động kinh tế đặc thù, đóng vai
trò lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường,
không phải doanh nghiệp nào cũng đứng vững. những doanh nghiệp rất
thành công, nhưng cũng không ít doanh nghiệp thua lỗ. Vì vậy viêc tiêu thụ
hàng hóa luôn luôn mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói
chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Nếu doanh nghiệp nào tổ chức
tốt việc tiêu thị sản phẩm, hàng hóa đảm bảo tu hồi vốn, bù đắp được chi phí bỏ
ra sẽ điều kiện phát triển tốt. nếu doanh nghiệp nào không tiêu thụ được
hàng hóa của mình sẽ dẫn đến tình trạng phá sản.
Để quản lý kinh doanh hiệu quả, công tác quản trị kinh doanh trong
doanh nghiệp công tác quan trọng trong doanh nghiệp. công tác quản trị giúp
doanh nghiệp đánh giá đúng khả năng của doanh nghiệp lên kế hoạch và tổ chức
thực hiện kế hoạch một cách hoàn thiện nhất
Việc áp ứng các nhu cầu tiêu dùng của hội thực hiện chức năng
quan trọng đảm bảo sự u thông hàng hóa từ sản xuất đến tiêu dùng yêu cầu
phải sự quản chặt chẽ đầu vào cũng như đầu ra của hàng hóa. Một vấn đề
quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp chính
khâu bán hàng, giải quyết tốt khâu này doanh nghiệp mới thu hồi được vốn phục
vụ quá trình tái sản xuất kinh doanh.
Các doanh nghiệp nói chung và các thương nghiệp nói riêng áp dụng rất
nhiều biện pháp quan trọng khác nhau để bán được nhiều hàng hóa, đồng thời
quản lý tốt chỉ tiêu này. Một trong những biện pháp quan trọng nhất và hữu hiệu
SVTH : Hoàng Minh Thùy Lớp : ĐHQT4A1ND Page 1
báo cáo quán trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo quán trị - Người đăng: tranhuyen88nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
báo cáo quán trị 9 10 867