Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi huynhduynguyen1993
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Có thể nói quản trị là quá trình tiên quyết đến sự tồn tại và phát triển của bất kì
một tổ chức nào. Điều đó đã từng được C. Mác khẳng định qua câu nói trong bộ Tư
Bản: “Một nghệ sĩ chơi đàn thì tự điều khiển mình, nhưng một dàn nhạc thì cần phải
có người chỉ huy, người nhạc trưởng”. Đặc biệt, trước xu thế khu vực hóa và toàn
cầu hóa như hiện nay thì công tác quản trị kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng
hơn đối với các doanh nghiệp. Bởi lẽ đây vừa là cơ hội, nhưng cũng là thách thức
không nhỏ đối với các doanh nghiệp. Là một sinh viên quản trị kinh doanh, với
mong muốn được có cơ hội tiếp cận với tình hình thực tế hiện nay; cũng như để
củng cố, nâng cao kiến thức; rèn luyện kĩ năng và trao dồi kinh nghiệm cho bản
thân; em đã lựa chọn thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH MTV Bia Thanh Hoa.
Hơn nữa đây cũng là một công ty nằm trên địa bàn em đang sinh sống. Muốn một
phần hiểu rõ các doanh nghiệp nơi đây nên bản thân đã lựa chọn công ty này để
phân tích. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp được đánh giá đạt hiệu quả
kinh doanh khá tốt tại khu vực tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực trong nước nói
chung.
Qua việc tìm hiểu, giúp bản thân làm quen với các vấn đề thực ở tổ chức kinh tế
về các hoạt động sản xuất kinh doanh, thu thập thông tin về quá trình hình thành
phát triển và các nghiệp vụ cơ bản của công ty. Đồng thời vận dụng các kiến thức
đã học làm cơ sở kết hợp với các phương pháp để phân tích, đánh giá một số hoạt
động chủ yếu của công ty trong giai đoạn năm 2012 đến năm 2014. Từ đó, đưa ra
những nhận xét đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra một số đề xuất
hoàn thiện những hoạt động chủ yếu này của công ty.
Mục đích của bài báo cáo thực tập: tìm hiểu về quá trình hình thành, lịch sử
phát triển và làm quen các vấn đề thực tế về hoạt động kinh doanh của công ty,
đồng thời vận dụng những kiến thức đã học trong những năm qua để phân tích,
đánh giá các hoạt động tài chính của công ty. Từ đó sẽ rút ra được những nhận xét
và biện pháp cho công ty.
Đối tượng nghiên cứu: quá trình hình thành phát triển và các nghiệp vụ cơ bản
của công ty TNHH MTV Bia Thanh Hoa.
1

Phương pháp nghiên cứu: Để tiếp cận với vấn đề, báo cáo thực tập tổng hợp
này sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh, kết hợp
giữa lí luận và thực tiễn…Từ đó nhận định rõ những vấn đề cần nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi về không gian: thực hiện nghiên cứu tại công ty TNHH MTV Bia
Thanh Hoa, tỉnh Gia Lai.
+ Phạm vi về thời gian: tình hình hoạ...
LỜI MỞ ĐẦU
thể nói quản trị quá trình tiên quyết đến sự tồn tại phát triển của bất
một tổ chức nào. Điều đó đã từng được C. Mác khẳng định qua câu nói trong bộ Tư
Bản: “Một nghệ sĩ chơi đàn thì tự điều khiển mình, nhưng một dàn nhạc thì cần phải
người chỉ huy, người nhạc trưởng”. Đặc biệt, trước xu thế khu vực hóa toàn
cầu hóa như hiện nay thì công tác quản trị kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng
hơn đối với các doanh nghiệp. Bởi lẽ đây vừa hội, nhưng cũng thách thức
không nhỏ đối với c doanh nghiệp. một sinh viên quản trị kinh doanh, với
mong muốn được hội tiếp cận với tình hình thực tế hiện nay; cũng như để
củng cố, nâng cao kiến thức; rèn luyện năng trao dồi kinh nghiệm cho bản
thân; em đã lựa chọn thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH MTV Bia Thanh Hoa.
Hơn nữa đây cũng một ng ty nằm trên địa bàn em đang sinh sống. Muốn một
phần hiểu các doanh nghiệp nơi đây nên bản thân đã lựa chọn công ty này để
phân tích. Đây cũng một trong những doanh nghiệp được đánh g đạt hiệu quả
kinh doanh khá tốt tại khu vực tỉnh Gia Lai nói riêng khu vực trong nước nói
chung.
Qua việc tìm hiểu, giúp bản thân làm quen với các vấn đề thực ở tổ chức kinh tế
về các hoạt động sản xuất kinh doanh, thu thập thông tin về quá trình hình thành
phát triển các nghiệp vụ bản của công ty. Đồng thời vận dụng các kiến thức
đã học làm sở kết hợp với các phương pháp đ phân tích, đánh giá một số hoạt
động chủ yếu của công ty trong giai đoạn năm 2012 đến năm 2014. Từ đó, đưa ra
những nhận xét đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu đưa ra một số đề xuất
hoàn thiện những hoạt động chủ yếu này của công ty.
Mục đích của bài báo cáo thực tập: m hiểu về quá trình nh thành, lịch sử
phát triển làm quen các vấn đề thực tế về hoạt động kinh doanh của công ty,
đồng thời vận dụng những kiến thức đã học trong những m qua để phân ch,
đánh giá các hoạt động tài chính của công ty. Từ đó s rút ra đưc những nhận xét
và biện pháp cho công ty.
Đối tượng nghiên cứu: quá trình hình thành phát triển và các nghiệp vụ cơ bản
của công ty TNHH MTV Bia Thanh Hoa.
1
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: huynhduynguyen1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 338