Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập thuế

Được đăng lên bởi Trúc Vân
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A.
1.

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giớ. Để bắt kịp
tiến trình này chứng ta phải liên tục có những cải cách nhằm đưa pháp luật kinh tế
của nước ta gần hơn với những thông lệ quốc tế.Trong đó việc thực hiện cải cách
về thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng là một vấn đề hết sức quan trọng nhằm
tăng sức cạnh tranh trên lĩnh vực thương mại mậu dịch, thu hút nguồn vốn đầu tư
nước ngoài.
Luật thuế GTGT được quốc hội khóa IX thông qua kỳ hộp thứ II có hiệu lực
thi hành từ ngày 1/1/1999, thay thế cho luật thuế doanh thu. Từ khi áp dụng luật
thuế GTGT đến nay Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn “ Số thu ngân
sách tăng lên , khuyến khích sản xuất phát triển”. Tuy nhiên, nó cũng sớm bộc lộ
những hạn chế: nhiều vấn đề nổi cộm về chính sách như 2 phương pháp tính thuế
tạo ra hai “ sân chơi” không bình đẳng lợi dụng chủ trương hoàn thuế để làm hồ sơ
giả rút ruột moi tiền của ngân sách. Câu hỏi đặt ra là phải làm thế nào để thuế
GTGT thực sự trở thành một sắc thuế tiến bộ, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam là
điều còn làm đau đầu các nhà quản lý và nhà lập pháp.
Vì vậy em chọn đề tài “ Thực trạng áp dụng luật thuế GTGT vào Việt Nam
hiện nay” làm đề tài nghiên cứu.
2.

3.
4.

5.

Mực tiêu nghiên cứu
- Làm rõ thực trạng áp dụng luật thuế GTGT hiện nay tại Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế GTGT tại
Việt Nam.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Thuế GTGT tại Việt Nam giai đoạn 2014-2015.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp so sánh.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp.
Đóng góp của đề tài
- Thông qua bài nghiên cứu này em hiểu hơn về thuế GTGT và tình
hình áp dụng thuế GTGT tại Việt Nam. Và qua bài nghiên cứu này em
đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện và khắc phục những hạn chế khi

6.

áp dụng luật thuế GTGT tại Việt Nam, em hy vọng nó sẽ là một tài
liệu tham khảo hữu ích cho nền kinh tế hiện nay.
Bố cục
- Gồm 3 chương
- Chương 1. Lý thuyết về thuế GTGT
- Chương 2. Thực trạng áp dụng thuế GTGT ở Việt Nam
- Chương 3. Nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế
GTGT tại Việt Nam.

B.

NỘI DUNG

Chương 1. Lý thuyết về thuế GTGT
1.1.

Khái niệm và đặc điểm của thuế GTGT
1.1.1. Khái niệm
Thuế là khoản đóng góp bắt buộc theo luật định không hoàn lại trực tiếp
đối với các tổ chức kinh tế và công dân cho nhà nước.
Xuất phát từ định nghĩa trên ta có thể thấy một số tính chất cơ bản và quan trọng
của thuế:
- Thuế là khoản đóng góp mang tín...
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giớ. Để bắt kịp
tiến trình này chứng ta phải liên tục những cải cách nhằm đưa pháp luật kinh tế
của nước ta gần hơn với những thông lệ quốc tế.Trong đó việc thực hiện cải cách
về thuế nói chungthuế GTGT nói riêng một vấn đề hết sức quan trọng nhằm
tăng sức cạnh tranh trên lĩnh vực thương mại mậu dịch, thu hút nguồn vốn đầu
nước ngoài.
Luật thuế GTGT được quốc hội khóa IX thông qua kỳ hộp thứ II có hiệu lực
thi hành từ ngày 1/1/1999, thay thế cho luật thuế doanh thu. Từ khi áp dụng luật
thuế GTGT đến nay Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn Số thu ngân
sách tăng lên , khuyến khích sản xuất phát triển”. Tuy nhiên, cũng sớm bộc lộ
những hạn chế: nhiều vấn đnổi cộm về chính sách như 2 phương pháp nh thuế
tạo ra hai “ sân chơi” không nh đẳng lợi dụng chủ trương hoàn thuế để làm hồ sơ
giả rút ruột moi tiền của ngân sách. Câu hỏi đặt ra phải làm thế nào để thuế
GTGT thực sự trở thành một sắc thuế tiến bộ, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam là
điều còn làm đau đầu các nhà quản lý và nhà lập pháp.
vậy em chọn đề tài Thực trạng áp dụng luật thuế GTGT vào Việt Nam
hiện nay” làm đề tài nghiên cứu.
2. Mực tiêu nghiên cứu
- Làm rõ thực trạng áp dụng luật thuế GTGT hiện nay tại Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu qu quản thuế GTGT tại
Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Thuế GTGT tại Việt Nam giai đoạn 2014-2015.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp so sánh.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp.
5. Đóng góp của đề tài
- Thông qua bài nghiên cứu này em hiểu hơn về thuế GTGT tình
hình áp dụng thuế GTGT tại Việt Nam. Và qua bài nghiên cứu này em
đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện và khắc phục những hạn chế khi
Báo cáo thực tập thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập thuế - Người đăng: Trúc Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo thực tập thuế 9 10 168