Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viên

Được đăng lên bởi Lê Hải
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
BỘCÔNG
CÔNGTHƯƠNG
THƯƠNG
BỘ

TRƯỜNGCAO
CAOĐẲNG
ĐẲNGCÔNG
CÔNGNGHIỆP
NGHIỆPVÀ
VÀXÂY
XÂYDỰNG
DỰNG
TRƯỜNG
KHOAXÂY
XÂYDỰNG
DỰNG
KHOA

-----------------------

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Sinh viên thực hiện

:

Lê Tiến Hải

Lớp

:

CĐXD2- K5

Địa chỉ thực tập

:

Thành Phố Hà Tĩnh – Tĩnh Hà Tĩnh

Tên dự án

:

Đầu Tư Xây Dựng Cải Tạo Nâng Cấp Bệnh Viện
Đa Khoa Tĩnh Hà Tĩnh

Tên Hạng mục

:

Xây Lắp Đơn Nguyên 7A

Người hướng dẫn

:

KTS. Nguyễn Trọng Khiêm

Uông Bí, tháng 5 nm 2013

Sinh viên thực tập: Lê Tiến Hải - Lớp: CĐ XD2_K5

0

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
I. GIỚI THIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH:
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh
- Tên gói thầu: Phá dỡ nhà Điều trị B2, B3, Xây lắp đơn nguyên 7, 7A.
- Tên hạng mục: Xây lắp Đơn nguyên 7A.
- Chủ Đầu Tư: Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hà Tĩnh.
1. Đặc điểm vị trí:
- Địa điểm xây dựng: Số 75 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Thành phố Hà Tĩnh.
- Phía Bắc: Phòng Quản lý đô thị và vườn ươm Thành Phố.
- Phía Nam: Giáp đường Hải Thượng Lãn Ông.
- Phía Đông: Giáp khu dân cư.
- Phía Tây: Giáp đường quy hoạch.
- Dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà
Tĩnh, hạng mục: Xây lắp đơn nguyên 7A nằm trong địa phận thành phố Hà Tĩnh,
tỉnh Hà Tĩnh. Các hệ thống cơ sở hạ tầng khá thuận lợi như: Điện - Nước - Đường
giao thông... do đó việc vận chuyển vật tư thiết bị, nơi ăn ở sinh hoạt cho cán bộ, công
nhân phục vụ thi công công trình rất dễ dàng. Mặt trái do tính chất thi công trong điều
kiện kề cận khu làm việc nên việc thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, vệ sinh,
bảo đảm an ninh trật tự và nhất là giảm thiểu tiếng ồn.
2. Đặc điểm về kiến trúc:
- Khu Điều Trị Nội Trú ( Khu 7A ) có diện tích xây dựng là 1697,76 m2.
- Khu Điều Trị Nội Trú ( Khu 7A ) được thiết kế 5 tầng và 1 tầng áp mái, có
chiều dài công trình là 43,2m, chiều rộng công trình là 39,3m, chiều cao công trình là
21,6m, chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao tầng 2 5 mỗi tầng cao 3,6m. Tầng áp
mái cao 3,9m.
- Tầng 1 từ cốt ±0.000 đến cốt +3.900:
- Tầng 2 từ cốt +3.900 đến cốt +7.500:
- Tầng 3 từ cốt +7.500 đến cốt +11.100:
- Tầng 4 từ cốt +11.100 đến cốt +14.700:

Sinh viên thực tập: Lê Tiến Hải - Lớp: CĐ XD2_K5

1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

- Tầng 5 từ cốt +14.700 đến cốt +18.300: Bao gồm 6 phòng bệnh nhân( 5 phòng
có diện tích 43.56m2, 1 phòng 41,58m2), Phòng BS điều trị 15m2, phòng trực bác sĩ
thay đ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG
------------
Sinh viên thực tập: Lê Tiến Hải - Lớp: CĐ XD2_K5
0
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG
------------
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Sinh viên thực hiện : Lê Tiến Hải
Lớp : CĐXD2- K5
Địa chỉ thực tập : Thành Phố Hà Tĩnh – Tĩnh Hà Tĩnh
Tên dự án : Đầu Tư Xây Dựng Cải Tạo Nâng Cấp Bệnh Viện
Đa Khoa Tĩnh Hà Tĩnh
Tên Hạng mục : Xây Lắp Đơn Nguyên 7A
Người hướng dẫn : KTS. Nguyễn Trọng Khiêm
Uông Bí, tháng 5 nm 2013
Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viên - Người đăng: Lê Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Lập dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viên 9 10 499