Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Trụ Nhỏ
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3282 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Báo cáo TTTN

GVHD: Nguyễn Thị Ngọc
Dung

Chương 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
NGỌC MẠNH
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.1.1. Bối cảnh ra đời
Công ty cổ phần Ngọc Mạnh thành lập lần đầu ngày 11/4/2008, giấy ĐKKD số
3300535386 với hình thức là một doanh nghiệp tư nhân, đến ngày 8/2/2010 thì đổi
thành công ty cổ phần Ngọc Mạnh, giấy ĐKKD số 3300535386.






-Tên giao dịch: Công ty cổ phần Ngọc Mạnh.
-Tên giao dịch quốc tế: Ngoc Manh joint stock company.
-Trụ sở chính: số 18, Lê Duẩn, thành phố Huế.
-Điện thọai: 054.3526488
-Mã số thuế: 3300535386

1.1.2. Các giai đoạn phát triển
Công ty Cổ phần Ngọc Mạnh được thành lập từ ngày 8 tháng 2 năm 2010, dựa trên Cơ
sở sẵn có nguồn cung cấp và khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Mạnh
được thành lập từ ngày 11 tháng 04 năm 2008. Công ty hoạt động theo Giấy phép kinh
doanh số: 3300535386 cấp ngày 11 tháng 4 năm 2008 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.
Công ty có trụ sở chính tại 18 Lê Duẩn, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế Thừa
Thiên Huế.
Bao gồm có 02 cơ sở trực thuộc:
Cở sở 1: 52 Nguyễn Văn Linh, Phường An Hoà, Thành phố Huế,
Cơ sở 2: 70 An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế.
Từ năm 2008 đến năm 2010. Công ty chỉ kinh doanh duy nhất với Công ty Cổ phần
Pin ắc quy Miền Nam phân phối hàng ắc quy và pin trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Do tình
hình phát triển năm 2011 Công ty đã mở rộng thêm, phân phối mặt hàng điện gia dụng
Carez và Bluestones cho các tỉnh Bắc Miền Trung.
SVTT: Trần Thanh Nhật, Lớp 10CDKD2APage 1

Báo cáo TTTN

GVHD: Nguyễn Thị Ngọc
Dung

Là Công ty có nguồn vốn hình thành từ các cổ đông trong công ty. Nên sự cố gắng và
vươn lên để phát triển cho sự thành lập và thịnh vượng của Công ty ngày càng được củng
cố, khắc phục nhược điểm và phát triển ưu điểm để hoàn thành chỉ tiêu doanh số Công ty
Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam đề ra và kế hoạch lợi nhuận mà Công ty Cổ phần Ngọc
Mạnh mong muốn đạt được.
Công ty thành lập bởi sự có mặt của bốn thành viên, nên không thể không tránh khỏi
nhiều ý kiến, quan điểm và nhiều phương pháp kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, vì mục
tiêu chung của Công ty“ chúng ta cùng nhau phát triển, cùng nhau bàn bạc” Nên giữa cấp
trên và cấp dưới rất hoà thuận, đồng lòng và tôn trọng lẫn nhau. Sự thay đổi, tăng thêm từ
nguồn vốn, phát triển thêm mặt hàng và thị phần đã làm cho thương hiệu của Công ty không
ngừng được nâng cao.
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
1.2.1. Chức năng
Nghàn...
Báo cáo TTTN GVHD: Nguyễn Thị Ngọc
Dung
Chương 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
NGỌC MẠNH
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.1.1. Bối cảnh ra đời
Công ty cổ phần Ngọc Mạnh thành lập lần đầu ngày 11/4/2008, giấy ĐKKD số
3300535386 với hình thức một doanh nghiệp nhân, đến ngày 8/2/2010 thì đổi
thành công ty cổ phần Ngọc Mạnh, giấy ĐKKD số 3300535386.
-Tên giao dịch: Công ty cổ phần Ngọc Mạnh.
-Tên giao dịch quốc tế: Ngoc Manh joint stock company.
-Trụ sở chính: số 18, Lê Duẩn, thành phố Huế.
-Điện thọai: 054.3526488
-Mã số thuế: 3300535386
1.1.2. Các giai đoạn phát triển
Công ty Cổ phần Ngọc Mạnh được thành lập từ ngày 8 tháng 2 năm 2010, dựa trên
sở sẵn nguồn cung cấp khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp nhân Ngọc Mạnh
được thành lập từ ngày 11 tháng 04 năm 2008. Công ty hoạt động theo Giấy phép kinh
doanh số: 3300535386 cấp ngày 11 tháng 4m 2008 do phòng Đăng kinh doanh thuộc
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.
Công ty có trụ s chính tại 18 Duẩn, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế Thừa
Thiên Huế.
Bao gồm có 02 cơ sở trực thuộc:
Cở sở 1: 52 Nguyễn Văn Linh, Phường An Hoà, Thành phố Huế,
Cơ sở 2: 70 An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế.
Từ năm 2008 đến năm 2010. Công ty chỉ kinh doanh duy nhất với Công ty Cổ phần
Pin ắc quy Miền Nam phân phối hàng ắc quy pin trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Do tình
hình phát triển năm 2011 Công ty đã m rộng thêm, phân phối mặt hàng điện gia dụng
Carez và Bluestones cho các tỉnh Bắc Miền Trung.
SVTT: Trần Thanh Nhật, Lớp 10CDKD2APage 1
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh - Người đăng: Trụ Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh 9 10 590